fbpx Nå går Lill og Mette sammen for å modernisere yrkesskadereglene Hopp til hovedinnhold

Nå går Lill og Mette sammen for å modernisere yrkesskadereglene

– For første gang står Fagforbundet, Arbeiderpartiet og Sykepleierforbundet sammen for å endre ordningen for yrkesskadeerstatning. Jeg tror det vil få en stor effekt, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen.

Lederen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) og lederen i Fagforbundet, Mette Nord, skal nå samarbeide med regjeringen for å utrede endringer i yrkesskadeforskriften og yrkesskadelovgivningen, skriver Dagsavisen i dag 22. juni.

Formålet er at flere slitasjeskader kan bli godkjent som yrkesskade.

– Alle har rett på en forsvarlig helse og et trygt arbeidsliv. Hvis man må regne med å bli syk og ufør av jobben, er det noe galt, sier Mette Nord til Dagsavisen.

– Urimelig

Problemstillingen har vært et tema for NSF i lenge.

– Det er urimelig at belastning over tid ikke godkjennes som yrkesskade, var NSF-lederens budskap til Sykepleien i desember 2021. 

– NSF jobber aktivt for å endre reglene for yrkessykdomslisten, slik at den møter dagens arbeidsliv på en mer moderne og rettferdig måte, sa hun.

Hun sa også dette:

– Vi er glade for at regjeringen sier den skal forplikte seg til å forbedre reglene om yrkesskade.

  Sykepleierne løftet tungt

  Dagsavisen trekker frem to eksempler på sykepleiere som ikke har fått godkjent skaden de pådro seg på jobb, som yrkesskade:

  • Den ene jobbet med en MS-pasient på 120 kilo som hadde diaré og oppkast. I løpet av en helg måtte pasienten flyttes rundt, og sykepleieren løftet pasienten.
  • En pasient hadde falt og lå delvis under en seng. En hjemmesykepleier måtte løfte opp sengen for å komme seg til pasienten, og pådro seg en varig skade etter løftet.

  – Tiden er overmoden for endring

  ­NSF-lederen er på reise og svarer derfor på Sykepleiens spørsmål på e-post.

  – Hva betyr dette utspillet?

  – At tiden er overmoden for å endre regelverket for yrkesskade. Andelen kvinner som får godkjent skader og sykdommer de har pådratt seg i jobb som yrkesskade, er altfor liten sammenliknet med andelen menn, skriver hun.

  Og videre:

  – I årevis har ingenting blitt gjort. Det har skapt skjevheter i retten til yrkesskadeerstatning, og det haster å få dette rettet opp.

  – Regelverket er tilpasset tungindustrien på 1960-tallet

  – Er det bestemt noe mer konkret og er det tidfestet at dette skal vurderes?

  – Nei, men yrkesskaderegelverket er tilpasset tungindustrien på 1960-tallet, og skjevhetene bør rettes opp. Derfor søker vi samarbeidspartnere, for å få et økt press på kravet om å utrede og revidere ordningen, skriver Larsen.

  – I det siste har det vært mye møtevirksomhet på Stortinget og i organisasjonslivet hvor vi maner til handling.

  – Det er nytt at vi er samkjørte

  Fagforbundet og NSF skal altså samarbeide med regjeringen om å utrede og revidere regelverket, ifølge Dagsavisen.

  – Hvordan skal dere samarbeide?

  – For første gang står Fagforbundet, Arbeiderpartiet (Ap) og Sykepleierforbundet sammen for å endre ordningen for yrkesskadeerstatning. Det er nytt at vi er koordinerte og samkjørte i denne saken, og det tror jeg vil få en stor effekt, skriver Lill Sverresdatter Larsen til Sykepleien.

  – Hvorfor vil dere samarbeide?

  – Både Fagforbundet, med sin størrelse, og regjeringspartiet Ap er tungvektere og nøkkelspillere å ha med på laget for å få modernisert og oppdatert yrkesskadeerstatningen, skriver hun.

  – NSF går sammen med dem ut i mediene nå. Fremover vil vi møtes og se på detaljene og prosessen videre for å få til vedtak.

  – Våre medlemmer må ivaretas

  Lill Sverresdatter Larsen forteller at de to fagforeningslederne har hatt møter med Arbeiderpariets Tuva Moflag.

  Moflag er andre nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité. 

  – Mette Nord og jeg har snakket sammen om denne urettferdigheten som rammer ansatte i offentlig sektor, og særlig helsepersonell, så det var naturlig at hun ble koplet på, skriver Larsen til Sykepleien.

  – Våre medlemmer trenger en lovgivning som i fremtiden bedre vil ivareta deres rett til yrkesskadeerstatning.

  Til Dagsavisen sier Mette Nord dette:

  – Yrkesskadene i helsesektoren skyldes blant annet underbemanning, som fører til at de ansatte må gjøre tungt arbeid som er ment for flere på egen hånd, sier Fagforbundets Mette Nord til Dagsavisen.

  0 Kommentarer

  Annonse
  Annonse