fbpx Streik avverget: – Vi har fått et ok resultat Hopp til hovedinnhold

Streik avverget: – Vi har fått et ok resultat

– Vi har fått et ok resultat i kommmunesektoren for helsegruppene, sier Silje Naustvik, nestleder i NSF. Men Utdanningsforbundet ønsker ikke denne løsningen.

13 timer på overtid er resultatet av meklingen i kommunesektoren at KS og de fire forhandlingssammenslutningene har anbefalt forslaget fra Riksmekleren med en ramme på 3,84 prosent.

Oslo kommune er et eget tariffområde og forhandler fortsatt.

Oppgjøret i frontfaget endte med en lønnsramme på 3,7 prosent.

  • LO kommune, Unio kommune, YS kommune, Akademikerne og KS er enige om en avtale med en ramme på 3,84 prosent.
  • Alle ansatte får et sentralt tillegg på mellom 12 000 og 16 800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

– Mye på begynnerlønnen og penger til både sykepleiere og spesialsykepleiere

Silje Naustvik har vært nestleder i Unios kommunes forhandlingsutvalg. Hun er nestleder i Norsk Sykepleierforbund.

– Hva syns du?

– At vi har fått et ok resultat i kommmunesektoren for helsegruppene. Men det er et delt Unio for Utdanningsforbundet ønsker ikke denne løsningen, men det gjør de andre, sier Naustvik til Sykepleien.

– Rammen er over frontfagets, med en profil som treffer våre grupper.

– Hvordan da?

– Både mye på begynnerlønnen og penger til både sykepleiere og spesialsykepleiere, der spesialsykepleiere med lengst ansiennitet er prioritert.

Bildet viser NSFs nestleder Silje Naustvik

– Prosenttillegg for helg og natt

– I tillegg har vi fått til at ubekvemstillegg lørdag og søndag er omgjort til prosenttillegg, og at den såkalte helgetrappen er borte. Dessuten er det også blitt prosenttillegg på natt. Dette er en kamp vi har hatt i mange år, sier Silje Naustvik.

– En tredje ting som gjør at vi samlet godtar tariffavtalen, er at den endres slik at ikke bare ansiennitet fra det offentlige gjelder, men også fra det private, for eksempel fra en bensinstasjon. Det kan bety mye for hvor man innplasseres på lønnsstigen, sier hun.

KS: – Vi strakk oss langt

– KS strakk seg så langt det er forsvarlig, og er glad for at LO, Unio, YS og Akademikerne anbefaler Riksmeklerens forslag til løsning. Resultatet bidrar til at kommunene fortsatt kan tilby gode tjenester, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

NSF-lederen: – Møter våre krav på profil

Lill Sverresdatter Larsen, leder i NSF, sier dette om oppgjøret:

– Vi klarer ikke å løse de store utfordringene som helsesektoren står i innenfor forhandlingssystemets rammer, men vi trengte en arbeidsgiver til å møte oss på tiltak som er mulig å få til i år.

– Riksmeklerens skisse møter våre krav på profil, høyere ramme enn frontfaget, bedre ansiennitetsberegning og forbedrede ubekvemstillegg, sier hun.

– Arbeidsgiver var villig til å prioritere sykepleierne. Det løser ikke alt, men er viktig steg i riktig retning, sier Larsen.

Men Utdanningsforbundet vil si nei

Unio innad er altså delt, og Utdanningsforbundet stemte blankt.

– Skissen slår veldig ulikt ut for Unios medlemsorganisasjoner, sier forhandlingsleder Steffen Handal, som er leder i Utdanningsfoirbundet

Rammen på 3,84 prosent består av elementene overheng, tarifftillegg og anslått glidning.

Det ble i meklingen lagt til grunn et overheng i kapittel 4 på 1,7 prosent, og et anslag på glidning på 0,2 prosent. I tillegg inneholder rammen tarifftillegg per 1. mai som gir bidrag til årslønnsveksten på 1,94 prosent.

KS: – Svært ulike krav fra arbeidstakerorganisasjonene

– Dette har vært en ekstremt krevende mekling, med høye og svært ulike krav fra arbeidstakerorganisasjonene, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø i en pressemelding.

– Vi mener partene i fellesskap har klart å ivareta viktige krav fra alle partene, og har blant annet fått på plass både økte tillegg for kvelds- og helgearbeid, og ekstra kronetillegg for noen stillingsgrupper med lang utdanning, hovedsakelig lærere, sier Gangsø.

Den nye avtalen omfatter blant annet:

• Økt godtgjøring for turnusarbeid helg, kveld og natt. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.

• Ekstra kronetillegg på mellom 4.500 og 7.000 kroner til utvalgte stillingsgrupper med lang ansiennitet, hovedsakelig lærere. Dette gjennomføres fra 1. januar 2023.

• Høyere startlønn for nyutdannede arbeidstakere med fag- eller høyskoleutdanning. All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten. Derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet. Dette kan samlede tillegg opp til 36.000 kroner. Dette er viktig for kommunenes rekruttering av attraktiv arbeidskraft.

• Nyutdannede lærere og andre med fem års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 563 800 kroner.

• Nyutdannede sykepleiere, og andre med tre års utdanning får med denne avtalen en startlønn på minst 459 100 kroner.

• Tydeligere formuleringer om at ansatte skal få lønnsmessig uttelling for relevant etter- og videreutdanning.

– Vi er spesielt fornøyde med at vi har funnet bedre løsninger for kvelds- og helgearbeid for sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som jobber turnus. Det vil bidra til å rekruttere og beholde ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommunene, mener Gangsø.

KS sender meklingsløsningen til uravstemning i kommunene, med frist 22. juni.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse