fbpx Bekymrede sykepleiere i Trondheim kommune Hopp til hovedinnhold
Helseplattformen:

Bekymrede sykepleiere i Trondheim kommune

Fredag sendte Norsk Sykepleierforbund og sju andre fagforeninger bekymringsmelding til ordføreren og kommunedirektøren i Trondheim vedrørende oppstart av Helseplattformen. Mandag var partene samlet til et hastemøte.

To timer etter bekymringsmeldingen fra fagforeningene fredag sendte kommuneledelsen i Trondheim ut en pressemelding hvor de kunngjorde ny oppstartsdato for Helseplattformen 7. mai.

I pressemeldingen ble det uttalt at organisasjon er motivert, klar og glad for at oppstartsdatoen endelig var avklart.

De tillitsvalgte i de åtte fagforeningene følte seg på ingen måte hørt av Trondheim kommune. I bekymringsmeldingen krevde de tillitsvalgte en full gjennomgang og en grundig vurdering av forsvarligheten i å innføre Helseplattformen 7. mai.

Dette er altså den nye oppstartsdatoen for Trondheim kommune etter at opprinnelig innføring av Helseplattformen (30. april) måtte utsettes. St. Olavs hospital vedtok umiddelbart å vente helt til september.

– Folk er slitne

– Mer enn noe annet er det belastningen på de ansatte bekymringsmeldingen vår handler om. Det blir tøft med innføring av et nytt system så tett på maifridager og sommerferieavvikling, og så kort tid etter en topp i arbeidsbelastning på grunn av pandemien, sier Ingrid Berg Selfjord, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund.

– Folk er slitne. Det holder ikke at vi i gjennomsnitt har det bra, alle må ha det bra. Det betyr at arbeidsgiver må gjøre en gjennomgang på alle arbeidsplasser

Ikke bare teknologi

I bekymringsmeldingen fremgår det at de tillitsvalgte mener en ferdigstilt teknologisk løsning blir tillagt for mye vekt i den risikoanalysen som er gjort.

«Vi er ikke enige i at bildet er så enkelt som at hvis teknikken er i orden så er kommunen klar for igangsetting. Vi har derfor i møter og nå brevs form anmodet om en full gjennomgang av konsekvenser for ansattes arbeidsmiljø og pasientsikkerhet», står det i brevet som ble sendt til kommunetoppene på fredag.

De tillitsvalgte har gjentatte ganger meldt fra om utilstrekkelig gjensidig forståelse for Helseplattformens behov og nyvinninger, og den reelle status i kommunens drift av helsetjenester.

Fredag ga de uttrykk for en viss tvil om deres argumenter nådde frem til beslutningstaker.

På mandagens møte synes imidlertid Berg Selfjord at de fikk en god dialog. 

– Etter den gjennomgangen vi hadde på møtet, er vi trygge på at budskapet er oppfattet, sier hun. Det betyr ikke at bekymringene organisasjonene meldte om, er redusert.

– Vi er fortsatt bekymret. Noe kunne svares ut direkte over bordet, men det meste er store saker, som det krever et stort stykke arbeid å svare ut, sier Berg Selfjord.

Så lenge den jobben ikke er gjort, er NSF og de sju andre fagforeningene som sto bak bekymringsmeldingen ikke beroliget.

Kommunedirektør Morten Wolden så litt annerledes på situasjonen etter møtet.

– Jeg oppfattet etter møtet at vi hadde en omforent forståelse av at dette er tøft, men at vi går for det, sa Wolden til Adresseavisen (bak betalingsmur).

– Det betyr at vi vil måtte gi en ekstra støtte til en del av enhetene, blant annet helsehus og legevakt, for konklusjonen er at vi iverksetter som planlagt 7. mai, slo kommunedirektøren fast.

Krever grundig risikoanalyse

I det tre sider lange brevet legger de tillitsvalgte frem en rekke konkrete eksempler på bekymringer, samlet i tre punkter: Tekniske mangler, manglende/ufullstendig opplæring og manglende kapasitet i organisasjonen til å iverksette de tiltak som trengs.

De konkluderer som følger: «Tillitsvalgte og verneombud er så bekymret for ansattes arbeidsmiljø og arbeidsbelastning og for pasientsikkerheten i kommunens tjenester i de kommende månedene, at vi med dette krever en grundig risikoanalyse på organisasjonens modenhet og ansattes arbeidsbelastning i forbindelse med iverksetting av Helseplattformen».

Utfordring å få daglig drift til å gå rundt

Bekymringsmeldingen er signert Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerne, Delta og hovedverneombudene i Trondheim kommune.

Selfjord opplyser at det er svært dårlig kapasitet i fastlegetjenesten i Trondheim og forklarer at dette forplanter seg i de kommunale tjenestene.

Kommunen strever i tillegg med rekruttering av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. På mange arbeidsplasser er det en utfordring å få den daglige driften til å gå rundt.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse