fbpx «Avdeling manglet sykepleierkompetanse»: Utviklingshemmede ulovlig låst inne i boligene sine i Kristiansand Hopp til hovedinnhold

Utviklingshemmede ulovlig låst inne i boligene sine i Kristiansand

STENGT INNE: I rapporten understreker Sivilombudet at kommunen må sikre et tilrettelagt tilbud med minst mulig bruk av tvang for den enkelte beboer. Illustrasjon: Mostphotos

Det er avdekket ulovlig bruk av tvang i fire boliger for personer med utviklingshemming i Kristiansand, opplyser Sivilombudet. I rapporten påpekes det også tilfeller av sykepleiermangel.

Flere av beboerne ble i perioder hindret i å komme ut av leiligheten sin, blant annet ved at døren ble låst, opplyser setteombud Kirsten Sandberg.

I noen tilfeller ble dette gjennomført uten vedtak, mens det i andre tilfeller var fattet vedtak uten at lovens vilkår var oppfylt, ifølge Sivilombudets rapport.

Alvorlige svakheter

Besøket ble gjennomført i november 2021. Både Kristiansand kommune og statsforvalteren får kritikk.

Rutinemessig innlåsing av personer utgjør en risiko for umenneskelig eller nedverdigende behandling, slår Sivilombudet fast.

– Vi fant også alvorlige svakheter i Statsforvalterens overprøving av – og tilsyn med – vedtak som omfattet bruk av skjerming og ulike innlåsingstiltak, sier Sandberg.

Uegnede lokaler

Sju personer i totalt tre bofellesskap og én enkeltstående leilighet ble besøkt.

Ett av bofellesskapene hadde uegnede lokaler og mange beboere med svært omfattende behov, noe som utgjorde en risiko for uforholdsmessig tvangsbruk, ifølge rapporten.

– Også i en bolig for én beboer fant vi alvorlige svakheter som gjaldt mangelfullt tilrettelagt bolig og mangel på planmessig oppfølging av beboerens behov og helsetilstand, heter det.

Manglet sykepleiekompetanse

I besøksrapporten står det at avdelinger har manglet sykepleiekompetanse:

«Funn tydet på at ansattgruppen som helhet ikke var satt tilstrekkelig i stand til å identifisere tegn og symptomer på mulige helseutfordringer. Avdelingen manglet sykepleierkompetanse.»

Besøksrapporten trekker frem manglende måleverktøy for kartlegging av smerte.

De beboerne som har hatt kontakt med kommunens primærhelsetam, med lege og sykepleier, beskrives å ha fått bedre og mer tilpasset helseoppfølging.

Sivilombudet skriver at funn tyder på bedre behov for samhandling mellom kommunens habiliteringstjeneste og spesialisthelsetjeneste for å legge til rette for god helseoppfølging og dermed redusere tvangsbruk.

Besøket fra Sivilombudet ble gjennomført til sju personer, seks av disse bodde i tre ulike bofellesskap, og én person bodde i en enkeltstående leilighet. I forkant av besøket ble det gjennomført samtaler med pårørende og verger. Under besøket intervjuet vi ansatte og ledelse.

Sivilombudets forebyggende arbeid

Sivilombudet arbeider for å forebygge tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved å besøke steder hvor mennesker er fratatt friheten. Det omfatter blant annet:

  • Fengsler
  • Politiarrester
  • Psykisk helseverninstitusjoner
  • Barnevernsinstitusjoner

Personer med utviklingshemning kan være underlagt så omfattende begrensninger, for eksempel i form av låste dører, at det i praksis foreligger en frihetsberøvelse.

Siden 2020 har Sivilombudet besøkt 15 boliger for personer med utviklingshemning i fire kommuner.

Kilde: Sivilombudet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.