fbpx Jakter på håndsydde virus Hopp til hovedinnhold

Jakter på håndsydde virus

Bildet viser Kjersti Hochlin, Hege Helset og Monica Holm.
I NÆRKONT MED VIRUS: Hygienesykepleier Kjersti Hochlin forsøker å holde dem fra livet, mens hygienesykepleier Hege Helset og labingeniør Monica Holm har godt tak i hvert sitt virus. Begge virusene er sydd av kollega og avdelingsingeniør Line Nateland. Foto: Nina Hernæs

Smittevern på Oslo universitetssykehus trengte en mer lettbent måte å nå ut på. 

Monica Holm er én av dem som jobber i Avdeling for smittevern på Oslo universitetssykehus (OUS). Der er hun labingeniør, med særlig ansvar for dekontaminering.

På Instagram kan hun ikle seg viruskostyme og bli jaget av smittevernoverlegen nedover korridoren. I hygienens tjeneste.

Denne uken tar hun og kollegene over Sykepleiens konto på Instagram. Følg dem her: @Sykepleien

Avdelingen har sin egen Instagram-konto her: @smittevern_ous

Bildet viser Monica Holm som bakterie.
BASALE SMITTEVERNUTINER: Her er Monica Holm som lyssky bakterie, på jakt etter ofre som kan spre henne videre. Foto: @ous_smittevern

Om utstyr og utgang

Leger, hygienesykepleiere, rådgivere, laboranter, labingeniører og valideringsingeniører jobber alle i avdelingen, med samme mål for øye: Å holde alle sykehusets avdelinger mest mulig fritt for sykdomsfremkallende bakterier.

– Vi svarer på veldig mange forskjellige spørsmål, sier Kjersti Hochlin.

Hun har lang erfaring som hygienesykepleier på Ullevål, ett av de fire sykehusene som ligger under OUS.

Mange spørsmål handler om rengjøring av instrumenter og utstyr, om pasienter kan ligge på rom med andre, eller om de kan få gå ut, eller hva med trappetrening.

– Ofte må vi hjelpe til med å treffe tiltak der og da, forteller hun.

– Også til hjelp

Hygienesykepleier Hege Helset, som jobber på Rikshospitalet, sier de ofte iverksetter tiltak som gir merarbeid for klinikerne ute i sykehuset.

Men hun peker på at de også gir råd som er til avlastning og hjelp.

– For eksempel at en pasient kan avisoleres, eller at det ikke er nødvendig å teste for MRSA i dette tilfellet.

– Men vi trengte en mer lettbent måte å kommunisere på, sier Monica Holm.

Sammen byr de derfor på hygienekunnskap i en ny innpakning.

Bildet viser Hege Helset.
BEKJEMPER BAKTERIER: Hodepynten angir hvilket rengjørende tiltak Hege Helset illustrerer. Foto: @smittevern_ous

Oppdager stadig nye talenter

Hensikten med kontoen er å formidle kunnskap. Og å bli litt mer synlige i sykehuset.

– Mye av jobben vår er å lage prosedyrer, og tenke smittevern på systemnivå, sier Hege Helset.

De er også rundt i sykehuset og underviser.

– Men da treffer vi åtte, ti, femten stykker om gangen, påpeker hun.

– På Instagram kan vi plutselig nå ut til 800.

Plattformen gir dem mulighet til å påvirke, men de må gjøre det på en annen måte enn ved å holde foredrag.

I stedet lager de blant annet filmsnutter.

– Det virker også samlende i avdelingen, sier Hege Helset.

De stiller opp selv, men spør også kolleger.

– Og vi oppdager stadig nye, komiske talenter, sier hun.

Bildet viser en kvinne som får influensavaksine.
ET LITE STIKK: Hygienesykepleier Tine Lise Folvik gir hygienesykepleier Aud-Iren Terjesen vaksine mot influensa. Avdeling for smittevern jobber for å få flest mulig ansatte til å ta vaksinen foran hver sesong. Foto: @smittevern_ous

Galskap og fakta

– Det er en fin plattform for å få ut litt galskap, kommenterer Monica Holm.

Men galskapen står aldri alene.

– Vi formidler alltid fakta, understreker Helset.

Temaene er det evige, men akk så kompliserte: Grunnleggende smittevern.

For de har en misjon med kontoen: Og det er å påvirke følgerne i en mer hygienisk retning.

Bildet viser en petriskål med Pseudomonas aeruginosa.
VAKKER, MEN UØNSKET: Den kan lukte som sprettball, fruktsukker eller kanskje hegg. Men Pseudomonas aeruginosa er ikke velkommen i norske sykehus. Siden november har det pågått et landsdekkende utbrudd med bakterien. I mars fant Avdeling for smittevern på OUS smittekilden og løste mysteriet. Bakterien var i en type vaskekluter. Foto: @smittevern_ous
Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus
  • Følger opp smittevernforebyggende arbeid i hele sykehuset.
  • Er til stede på Rikshospitalet, Ullevål, Aker og Radiumhospitalet.
  • Har ansatt leger, hygienesykepleiere, laboranter, laboratorieingeniører og valideringsingeniører.
  • Kan kontaktes ved spørsmål om smittevern i sykehus.
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.