fbpx Bekrefter funn av myokarditt etter koronavaksinasjon Hopp til hovedinnhold
Ny studie:

Bekrefter funn av myokarditt etter koronavaksinasjon

Unge menn er mer utsatte for betennelse i hjertemuskelen etter andre dose med mRNA-vaksiner mot koronaviruset. Det viser en ny nordisk studie.

Fakta
Registerstudie om sjeldne bivirkninger

Det nordisk forskningssamarbeid har undersøkt risikoen for myokarditt (hjertemuskelbetennelse) i en fireukersperiode (28 dager) etter vaksinasjon mot covid-19. Hele studien kan leses her.

Kilde: FHI

Det var tidlige funn fra denne studien som førte til at Folkehelseinstituttet (FHI) i oktober 2021 oppfordret menn under 30 år til å velge Pfizer-vaksinen fremfor vaksinen fra Moderna.

Anbefalingen ble siden justert til å også gjelde kvinner under 30 år. Dette ut fra et føre-var-prinsipp.

Studien er en nordisk registerstudie som inkluderte mer enn 23 millioner innbyggere i Norge, Danmark, Finland og Sverige.

Totalt 1077 tilfeller i Norden

Til sammen var det 1077 tilfeller av betennelse i hjertemuskelen, myokarditt, blant vaksinerte og uvaksinerte i studieperioden fra 27. desember 2020 til 5. oktober 2021.

80 prosent av de 23 millionene innbyggerne i de nordiske landene var vaksinert da studien var gjennomført. 50,2 prosent var kvinner. 

For menn mellom 16 til 24 år fant forskerne seks ekstra tilfeller av myokarditt per 100 000 vaksinerte med andre dose av vaksinen fra Pfizer.

Moderna ga tre ganger flere tilfeller

For samme aldersgruppe fant forskerne 18 ekstra tilfeller per 100 000 vaksinerte med andre dose av vaksinen fra Moderna, skriver FHI i en pressemelding.

Antall ekstra tilfeller av myokarditt per 100 000 vaksinerte var betydelig lavere i eldre aldersgrupper enn blant de unge.

Blant menn i alle aldersgrupper samlet var det 0,7 ekstra tilfeller per 100 000 etter andre dose av vaksinen fra Pfizer/Biontech og 5 ekstra tilfeller per 100 000 etter andre dose av vaksinen fra Moderna.

For kvinner var tilsvarende tall 0,1 ekstra tilfeller for Pfizer/Biontech og 0,5 for Moderna. Antall tilfeller etter første dose var lavere.

Ingen dødsfall registrert blant de under 40 år

I den nordiske studien så forskerne også nærmere på hvordan det gikk med pasienter som var blitt innlagt på sykehus med myokarditt. Rundt halvparten ble utskrevet allerede i løpet av de første tre dagene. Det ble ikke registrert noen dødsfall innen 28 dager hos personer under 40 år.   

– Hjertekomplikasjoner oppstår også ved covid-19. Begge koronavaksinene har vist seg å beskytte svært godt mot alvorlig covid-19. Ved all vaksinasjon er det derfor viktig å veie fordeler ved vaksinasjon opp mot risiko for alvorlige bivirkninger, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved FHI.

– Studien har gitt ny og viktig kunnskap som har hatt direkte føringer for det norske vaksinasjonsprogrammet, sier Bukholm.

Flere studier om bivirkninger

– Det er likevel fortsatt mye vi ikke vet om disse bivirkningene. Vi gjør derfor flere nye studier der vi ser på langtidskonsekvenser etter innleggelse for myokarditt samt forekomst av myokarditt etter tredje dose, sier Bukholm i pressemeldingen fra FHI.

I tillegg samarbeider FHI med de fagmiljøene om en klinisk oppfølgingsstudie av disse pasientene i Norge.

Fakta
Dette er myokarditt

Myokarditt er definert som en betennelse i hjertemuskulaturen. Betennelsen kan skyldes virus eller bakterier, giftstoffer (toksiner) eller autoimmune reaksjoner. Sistnevnte innebærer at kroppen utvikler antistoffer som angriper hjertemuskulaturen. Tilstanden fører til nedsatt funksjon av hjertet.

Hjertemuskelbetennelse er en av de hyppigste årsakene til plutselig død hos unge mennesker uten kjent sykdom.

Det store flertallet blir frisk og uten varige skader på hjertet. Men hjertemuskelbetennelse kan være en alvorlig tilstand. Fordi sykdommen i mange tilfeller ikke blir oppdaget, er det ikke kjent hvor ofte den går over til en tilstand med svekket hjerte (dilatert kardiomyopati).

Kilde: NHI

0 Kommentarer