fbpx Får personer med psykose somatisk helsehjelp i tide? Hopp til hovedinnhold

Får personer med psykose somatisk helsehjelp i tide?

Arild Svendsen tar imot ambulanse på akuttmottaket, Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Det skal Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) nå finne ut av.

En kvinne med psykose og akutt hjerteinfarkt døde på sykehus. Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) har bestemt seg for å se nærmere på forholdene rundt somatisk behandling til personer med alvorlig psykisk sykdom.

Hva kan læres?

Ukom vil se nærmere på alle forhold rundt hendelsen. De skal for eksempel gå vurdere den akuttmedisinske hjelpen som ble gitt i kommunen, innleggelsesprosessen og oppholdet på sykehuset.

I januar begynte Ukom å hente inn informasjon og dokumentasjon.

– Vi kommer etter hvert til å intervjue involverte som kan bidra til å beskrive omstendighetene rundt hendelsen. Intervjuene blir gjort med pårørende, helsepersonell, i tillegg til ledere og andre aktuelle parter, skriver Ukom på sine nettsider.

Ukom ser også på andre saker

Ukom vil også se på liknende hendelser. Når alt materialet er hentet inn vil de analysere dataene som til slutt vil ende med en rapport. Alle saker som Ukom går inn i, gjøres for å se om det går an å finne fellesnevnere som helsetjenesten kan lære av. Målet er at liknende hendelser ikke skjer igjen.

Fakta
Hva gjør Ukom?
  • Undersøker alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Omfanget på hver enkelt undersøkelse varierer.
  • Ukoms hovedkilder til informasjon er skriftlig dokumentasjon, intervjuer og befaringer.
  • Alle data Ukom samler inn bearbeides, funn analyseres og presenteres for de som er involvert i undersøkelsen. De får anledning til å kommentere innholdet slik at Ukom kan foreta nødvendige justeringer.
  • Ukom skriver så rapporter som kan bidra til læring på tvers i helse- og omsorgstjenesten, og ikke bare for de som er involvert i hver enkelt undersøkelse.
  • Før publisering blir funn og anbefalinger kvalitetssikret ved at Ukom ber om tilbakemeldinger fra relevante deler av tjenesten, inkludert pasient- og brukerorganisasjoner.

Kilde: Ukom

0 Kommentarer