fbpx Ny FHI-studie viser senplager etter gjennomgått covid-19 Hopp til hovedinnhold
Siste nytt:

Ny FHI-studie viser senplager etter gjennomgått covid-19

SISTE KORONANYTT: Under er dagens viktigste koronanyheter klippet fra andre medier. Saken oppdateres utover dagen. Videografikk: Hilde Rebård Evensen / Motion Array / Mostphotos

Her er mandagens korona-nyheter.

Ny studie: Mer hjerne- og luftveisplager etter covid-19 enn ellers (Publisert 09:59)

FHI har gjennomført en studie om senskader etter covid. Studien har sett på overhyppighet av 22 ulike symptomer opp til tolv måneder etter covid-19 sykdom blant uvaksinerte voksne deltakere i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

Funnene viser at en lang rekke symptomer var høy opp til tolv måneder etter gjennomgått covid-19 sykdom sammenliknet med symptomer hos personer som ikke hadde gjennomgått denne sykdommen.

– De fleste var fortsatt uvaksinerte da vi samlet inn disse dataene, så foreløpig har vi ikke sett på senplager hos folk som ble smittet etter at de hadde fått vaksine, sier prosjektleder og lege Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

To hovedgrupper

Forskerne identifiserte to hovedgrupper av rapporterte symptomer som var knyttet til henholdsvis luftveiene og til hjerne og nervesystem.

 • Noen opplevde symptomer knyttet til hjernen, for eksempel i form av hjernetåke, dårligere hukommelse eller svimmelhet, og i tillegg hjertebank og utmattelse.
 • Andre rapporterte om symptomer fra luftveiene, slik som hoste og kortpustethet.

Lill Trogstad understreker at funnene må bekreftes i andre studier før man vet hvor representative de er. Men de kan ifølge henne, antyde at dette handler om en rekke ulike plager som trolig ikke kan samles under ett syndrom, fordi de arter seg ganske ulikt hos forskjellige personer.

Fakta
Om studien

Folkehelseinstituttet fulgt rundt 70 000 voksne deltakere (foreldre i MoBa) og bedt de svare på ulike spørsmål hver 14. dag. De fleste er i alderen 30–65 år, og i mars ble alle deltakerne bedt om å svare på om de hadde de aktuelle plagene og hvor lenge de varte. Forskerne tok hensyn til om plagene var oppstått før eller etter smittetidspunktet for de som hadde vært syke av covid-19.

Kilde: FHI

Hovedfunnene:

 • Blant personer som ikke hadde hatt påvist SARS-CoV-2 (korona) rapporterte 21 prosent om minst ett nytt symptom som hadde oppstått i løpet av de siste tolv månedene.
 • Blant personer som hadde fått påvist SARS-CoV-2 våren 2020 rapporterte litt over halvparten (56 prosent) om minst ett nytt symptom som hadde oppstått etter smittetidspunktet tolv måneder tidligere.
 • Av de 22 ulike plagene som ble undersøkt, fant forskerne at 13 av disse ble rapportert hyppigere blant personer som hadde fått påvist SARS-CoV-2 enn blant personer som ikke hadde fått påvist SARS-CoV-2.
 • Ett år etter den første smittebølgen våren 2020 rapporterte 44 prosent av de som hadde fått påvist SARS-CoV-2 om ingen symptomer. Blant alle smittede rapporterte 16,5 prosent om ett symptom, 10,6 prosent om to symptomer, 14,7 prosent om tre til fire symptomer og 14,2 prosent om fem eller flere symptomer.
 • For eksempel rapporterte 17,4 prosent av smittede at de opplevde utmattelse («fatigue») tolv måneder etter infeksjon, mens ny forekomst av fatigue blant ikke-smittede var 3,8 prosent. Den relative risikoen for fatigue var 4,6 (95 % konfidensintervall 3.2–6.3).
 • Blant de som ble smittet våren 2020, rapporterte omtrent 1 av 6 at smak- eller luktesans fortsatt var endret ett år etter infeksjon (16,9 prosent). Interessant nok opptrådte ikke langvarig endring i smak eller lukt nødvendigvis sammen med andre plager.
 • Totalt rapporterte 18,2 prosent av de som hadde påvist SARS-CoV-2 om redusert hukommelse tolv måneder etter. Tilsvarende for personer som ikke hadde fått påvist SARS-CoV-2 var 3,6 prosent, altså en forskjell i forekomst (ujustert risikodifferanse) på 14,6 prosentpoeng.
 • Forekomsten av angst og depresjon så ikke ut til å være spesielt knyttet til det å ha vært smittet av viruset i seg selv, men risikoen økte med alvorlighet av sykdom og kan derfor være en konsekvens av å ha opplevd alvorlig sykdom og eventuelt innleggelse på sykehus.

Plagene vanligst hos kvinner

Plagene var vanligere hos kvinner enn hos menn, og var også vanligere blant de som hadde vært ganske eller veldig syke sammenliknet med de som svarte at de nesten ikke hadde vært syke. Et annet funn i studien er at plagene ikke så ut til å opptre i et entydig mønster hos de som har vært smittet.

Ingen friske og fullvaksinerte på respirator i Helse Vest de siste månedene (Publisert 15:12)

I november og desember 2021 var det ikke en eneste frisk, fullvaksinert pasient som trengte respiratorbehandling for covid-19 ved sykehusene i Helse Vest.

Under åtte prosent av norske voksne er uvaksinert mot koronaviruset. Samtidig viser de nye tallene fra Helse Vest at denne gruppen er overrepresentert på intensivavdelingene ved helseforetakets sykehus.

I november og desember var 27 av 38 pasienter som måtte ha respiratorbehandling på intensivavdelingene ved sykehusene i Helse Fonna, Helse Førde, Helse Bergen, Helse Stavanger og Haraldsplass Diakonale Sjukehus, uvaksinerte.

Elleve pasienter var vaksinerte. Av dem var det åtte pasienter med nedsatt immunforsvar, mens de siste hadde andre risikofaktorer for å utvikle alvorlig koronasykdom.

– Dette viser at vaksinen gir svært god beskyttelse mot å bli alvorlig syk og havne på respirator. De eneste som ikke oppnår det gode vaksinevernet, er stort sett de immunsupprimerte pasientene, sier leder Stig Gjerde av regionalt intensivnettverk i Helse Vest.

Tallene omfatter kun intuberte pasienter, altså pasienter som blir behandlet med invasiv respiratorstøtte og utgjør de aller dårligste pasientene.

Uvaksinerte italienere nektes adgang på restauranter (Publisert 15:07)

Nye, strenge restriksjoner for uvaksinerte trer i kraft i Italia. Fra mandag kan de verken gå på restaurant eller fly innenriksruter.

Kun uvaksinerte som nylig har vært koronasmittet og blitt friske igjen, er unntatt restriksjonene. Frem til 31. mars må alle som vil spise på restaurant, bo på hotell, bruke treningssentre eller ta regionale busser, tog, fly og ferger, vise frem koronapass.

Munnbind er påbudt i teatre, kinoer, idrettsarenaer og i kollektivtrafikken.

Myndighetene har besluttet å gjenåpne skolene fra mandag, noe som møter sterk kritikk fra en rekke helsetopper.

Italia meldte søndag om over 155.000 nye smittetilfeller. Over 86 prosent av alle over tolv år er vaksinert. Landet har om lag 60 millioner innbyggere.

270 koronasmittede innlagt på sykehus – 13 flere enn søndag (Publisert 13:15)

Mandag var 270 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på 13 pasienter fra dagen før.

92 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 63 respiratorbehandling.

Det er tre færre på respirator og fire færre på intensivavdeling enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt mandag.

186 av koronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse Sør-Øst, 56 er innlagt i Helse Vest, 17 er innlagt i Helse Midt-Norge, og elleve er innlagt i Helse Nord.

70 av pasientene på intensivavdeling er innlagt hos Helse Sør-Øst, 16 er innlagt hos Helse Vest, tre er innlagt hos Helse Midt-Norge, og tre er innlagt hos Helse Nord.

Siden februar 2020 har 444 368 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser mandagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Sverige innfører hjemmekontor og en rekke smitteverninnstramninger (Publisert 12:35)

Svensk sykepleier med flagg i bakgrunnen

Alle som kan jobbe hjemmefra, skal gjøre det, var beskjeden fra Sveriges statsminister Magdalena Andersson mandag. En rekke smitteverntiltak innføres.

Landet opplever nå en rekordstor smittespredning, sa Andersson da regjeringen holdt pressekonferanse mandag. Samtidig er det høye nivåer på andre luftveissykdommer, som influensa og RS-virus. Det setter helsevesenet under press.

Den svenske regjeringen har dermed innført og forsterket en rekke smitteverntiltak. Et av de viktigste grepene er å pålegge alle som kan, å jobbe hjemmefra.

– Det handler om respekt for alle som ikke kan gjøre det, alle som må ta kollektivtrafikk. Vi må minske trengselen, sa Andersson.

Fakta
Smittesituasjonen i verden (Publisert 11:50)

Disse landene opplever for tiden det største smittetrykket i verden, sortert etter registrerte koronasmittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene. (Tall i parentes viser registrerte dødsfall per 100 000 i samme periode).

 • Irland: 5253 smittede (1,2 døde)
 • Danmark: 4878 smittede (3,4 døde)
 • Kypros: 4440 smittede (2,4 døde)
 • Frankrike: 4397 smittede (4,1 døde)
 • Montenegro: 4331 smittede (7,7 døde)
 • Hellas: 4038 smittede (9 døde)
 • Island: 3919 smittede (0,5 døde)
 • Storbritannia: 3486 smittede (3,4 døde)
 • Italia: 3005 smittede (4,1 døde)
 • Sveits: 2962 smittede (3,3 døde)
 • Australia: 2861 smittede (0,7 døde)
 • Malta: 2691 smittede (2,3 døde)

I Norge er det registrert 1302 nye smittetilfeller og 1,7 dødsfall per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene.

For de øvrige nordiske landene er tallene per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene 1.384 smittede og 1,1 døde i Sverige og 1358 smittede og 2,4 døde døde i Finland.

Så langt har 307 155 337 mennesker fått påvist smitte på verdensbasis. 5 488 628 mennesker er døde hittil i pandemien.

Kilde: Johns Hopkins-universitetet

Oslos helsebyråd vil ha lettelser i karantenekravene (Publisert 08:40)

Oslos helsebyråd Robert Steen mener presset på helsetjenestene ikke er like stort som under starten på omikron-utbruddet. Han vil tilbake til lokale regler.

Robert Steen (Ap) sier til NRK at trykket på helsetjenesten ikke lenger er så stort at det krever nasjonale regler.

– Det er en realitet at helsetjenesten har vært presset både på primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten hele tiden siden pandemien kom. De som har stått i første rekke, har gjort en fantastisk jobb og fortsetter å gjøre det. Men jeg har jo opplevd at presset på helsetjenesten i Oslo har vært større under pandemien enn det er akkurat nå, sier Steen.

Han mener behovet for nasjonale regler ikke lenger like presserende og vil tilbake til lokale regler.

– Det er ikke noe i dag som skulle tilsi at situasjonen i Kommune-Norge og i Oslo i så måte er såpass presset at det behovet er like sterkt i dag som det var, sier Steen.

Søndag skrev Steen en kronikk i VG sammen med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at fem uker med omikron har vist at varianten er mindre farlig enn delta, samt at vaksine beskytter godt mot alvorlig sykdom.

– Når de som kan bli skikkelig syke har fått tre doser, og alle andre har fått to, må vi spørre oss om karantenereglene er tilpasset situasjonen vi nå er i, skrev de.

0 Kommentarer