fbpx Intet nytt om intensivsykepleierne fra Ingvild Kjerkol Hopp til hovedinnhold

Intet nytt om intensivsykepleierne fra Ingvild Kjerkol

bildet viser Ingvild Kjerkol

Helseministeren fikk nylig et spørsmål om strakstiltak for å bedre intensivsykepleier-kapasiteten fra stortingsrepresentant Seher Aydar (R). Nå har hun svart skriftlig, men Aydar er ikke imponert.

Som Sykepleien nylig skrev om, fikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol et skriftlig spørsmål fra Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar.

Spørsmål om strakstiltak

Spørsmålet liknet veldig på det Ingvild Kjerkol selv stilte til sin forgjenger Bent Høie i vår, og handlet om hvilke strakstiltak regjeringen ville innføre, både for å få «frafalne» intensivsykepleiere tilbake i yrket og for å holde på de intensivsykepleierne som fremdeles står i jobb.

Her er både spørsmålet fra Aydar og svaret fra Kjerkol.

Svarte om hva som var gjort

Ingvild Kjerkol svarte stort sett med å fortelle om hva regjeringen er opptatt av og hva de allerede har gjort:

Hun nevnte at de foreslo i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet å øke driftsbevilgningene til de regionale helseforetakene med 700 millioner kroner utover det som var foreslått av den tidligere regjeringen.

Hun nevnte også helsepersonellkommisjonen regjeringen nedsetter for å fremme tiltak for nettopp å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell.

Men statsråden nevnte verken lønn eller strakstiltak som er planlagt spesielt rettet mot intensivsykepleiere, til tross for at hun selv i sitt spørsmål til Høie etterspurte dette.

– Skuffende

Seher Aydar legger ikke skjul på skuffelsen i sine kommentarer:

– At Kjerkol, som selv har etterspurt strakstiltak og selv kritisert at styringsmodellene i sykehusene har svekket beredskapen, ikke viser vilje til faktisk å ta tak i det akutte problemet, er skuffende.

– Alle løsningene hun peker på, som helsepersonellkommisjonen og nye utdanningsstillinger, ligger år frem i tid. Det hjelper ikke dem som nå sliter seg ut på sykehusene, som på andre året vikarierer for hverandre fordi bemanningen var mangelfull allerede før pandemien. De kan ikke vente to år.

bildet viser Seher Aydar

– Småpenger

– Hva med de 700 millioner kronene som Kjerkol peker på at de la til i budsjettet til sykehusene?

– Det høres kanskje mye ut, men det er ikke det. Det er «småpenger» som regjeringen allerede har sagt skal gå til psykisk helsevern og rusbehandling og ta igjen etterslepet fra koronapandemien. Å tro at de pengene skal rekke noe særlig lengre er i beste fall naivt. For så langt når ikke pengene, mener Seher Aydar.

0 Kommentarer