fbpx Antall smitteutbrudd på sykehus og sykehjem halvert Hopp til hovedinnhold

Antall smitteutbrudd på sykehus og sykehjem halvert

Forrige uke ble det meldt inn 13 utbrudd av covid-19-smitte på sykehus og sykehjem til Folkehelseinstituttet (FHI). Det er en halvering i antall tilfeller. Slik forklarer FHI nedgangen.

Tallene i FHIs ukesrapport viser at det var 28 utbrudd i uke 46, mens det falt til 13 utbrudd i uke 47, altså forrige uke. Grafen i toppen viser tallene uke for uke.

Totalt er det kommet inn 411 varsler om utbrudd under pandemien. 207 fra sykehjem og 156 fra sykehus. I tillegg har det kommet inn 48 varsler fra andre helseinstitusjoner.

Størst nedgang på sykehusene

Nedgangen i utbrudd på sykehus er nær en tredjedel av uken før, fra 11 i uke 46 til tre i uke 47.

På sykehjemmene er det nær en halvering, 16 utbrudd i uke 46 og ni i uke 47.

Ifølge ukesrapporten er imidlertid alltid det reelle antall utbrudd i helseinstitusjoner høyere enn det som oppgis, fordi alle utbrudd ikke varsles.

Tiltak som fungerer

Vi har spurt FHIs eksperter om det er en god forklaring til halveringen i utbruddene.

– Det kan være mange medvirkende faktorer for det, skriver Hanne-M. Eriksen-Volle, seksjonsleder for Resistens- og infeksjonsforebygging på FHI:

  • Vaksinering med boosterdose.
  • God oppmerksomhet om egne og pasienters/beboeres symptomer.
  • Man holder seg hjemme ved luftveissymptomer og testes uavhengig av vaksinasjonsstatus.
  • Økt testing og god etterlevelse av smittevernråd.

– Dette er noen av tiltakene som har medført redusert smittetrykk flere steder lokalt og færre utbrudd. Erfaring tilsier at økt smittetrykk lokalt er en tydelig risikofaktor for å få smitte inn i helsetjenesten, ifølge Eriksen-Volle.

Mindre smitte i Tromsø – stabilt i Trøndelag

– Er dette et tegn på at vi er på vei ut av denne smittebølgen?

– I noen deler av landet, som f.eks. i Tromsø, ser vi tegn på at smittebølgen har snudd, andre deler ser vi at den synes å ha stabilisert seg, som deler av Trøndelag, mens andre steder igjen er smitten økende.

– Det er derfor vanskelig å gi ett og samme svar på det spørsmålet. Det er derfor fortsatt viktig at alle følger smittevernanbefalinger som å holde seg hjemme og teste seg når en har nyoppståtte symptomer, holder avstand der det er mulig og har god hoste- og håndhygiene, skriver Eriksen-Volle i FHI.

Færre døde forrige uke

Antall døde av eller med covid-19 har gått ned fra 44 personer i uke 46 til 42 personer i forrige uke. Nedgangen er ifølge FHI på ni prosent. Du kan se utviklingen i grafen under.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse