fbpx Hvem blir Jordmorforbundets neste leder? Hopp til hovedinnhold

Hvem blir Jordmorforbundets neste leder?

Hanne Charlotte Schjelderup og Helene Normann
Får Hanne Charlotte Schjelderup fortsette i ledervervet? Eller vil utfordrer Helene Normann klare å sanke nok stemmer til å få Jordmorforbundets lederverv? Svaret får vi på mandag. Foto: NSF/Privat

Sykepleien har stilt de to kandidatene til ledervervet i Jordmorforbundet NSF noen spørsmål i forkant av valget førstkommende mandag.

Mandag 29. november er det årsmøte i Jordmorforbundet NSF. Ny leder og nytt styre skal velges. I år er det to kandidater til ledervervet: Sittende leder, Hanne Charlotte Schjelderup og utfordrer Helene Normann. Nominasjonskomiteen har innstilt sittende leder, men ingen ting er avgjort før delegatene har avgitt sine stemmer.

Sykepleien har stilt de to kandidatene noen spørsmål i forkant av valget. Under kan du lese hva de svarer.

Hanne Charlotte Schjelderup vil fortsette

 • Alder: 42
 • Bosted: Sandnessjøen, pendler til Oslo
 • Nåværende stilling: Politisk leder, Jordmorforbundet

– Hvorfor stiller du til gjenvalg?

– Jeg har utviklet meg som leder i perioden. Endelig er vi kommet dit at vi har tatt et sterkt grep om helsepolitikken og interessepolitikken. Jeg er stolt over å ha bidratt til over 80 prosent medlemsvekst, og mange politiske gjennomslag i perioden. Det tar tid å opparbeide et stort politisk nettverk som jeg mener det er viktig å ha for å sikre kontinuitet i Jordmorforbundets arbeid framover.

– Mitt bidrag som leder er et taktskifte når det gjelder hvordan vi som organisasjon responderer på aktuelle saker som angår jordmortjenesten. For meg er det sentralt å løfte frem våre synspunkter, tilsvar og løsningsforslag der jordmorfaglige perspektiver bør høres – godt forankret i medlemsmassen vår. Vi må ha mot til å si ifra når utviklingen i fødselsomsorgen går i feil retning.

– Jeg er opptatt av å levere gode og troverdige svar i det offentlige ordskiftet. Engasjementet mitt er sterkt for at vi jordmødrene skal få ta i bruk hele vår fagkompetanse. Mitt mål er at befolkningen skal få tilgang til en tilgjengelig jordmortjeneste i både svangerskapet, fødsel og barselomsorgen.

Vil endre finansieringsmodellen

– Hvilke tre saker er viktigst for Jordmorforbundet den neste perioden slik du ser det?

– Jeg vil jobbe for at det opprettes utdanningsstillinger på alle avdelinger med jordmormangel og doble utdanningskapasitet for å rekruttere og beholde jordmødrene i fødselsomsorgen. Belastningen må ned og lønna opp!

– Endret finansieringsmodell for jordmortjenesten til forløpsfinansiering i foretakene og statlig finansiert kommunejordmortjeneste. Det vil sikre flere jordmødre ansatt, økt kvalitet og fokus på pasientsikkerhet i fødselsomsorgen.

– Jeg vil jobbe for styrket kvinnehelsetilbud der vi jordmødre får brukt hele vår kompetanse for å møte befolkningens behov for våre helsetjenester.

– Jeg leverer gode resultater

– Hvordan vil du sørge for at Jordmorforbundet får gjennomslag for disse sakene?

– Som leder er jeg særlig opptatt av å ha tett kontakt med medlemmene. De mange innspillene fra jordmødrene gjør at jeg kan bruke min politiske erfaring kombinert med fagkunnskap for å sikre landets jordmødre gjennomslag i saker som opptar dem i sanntid.

– Hvorfor skal årsmøtet stemme på deg?

– Jeg leverer gode resultater og tar innstillingen til en enstemmig nominasjonskomité som en anerkjennelse av arbeidet jeg har lagt ned over mange år for Jordmorforbundet. Som leder er jeg fremdeles utålmodig, sterkt motivert og ønsker raske steg framover. Mitt mål er at jordmødre skal få redusert arbeidsbelastning, samt økt anerkjennelse og oppjustert lønn for vårt livsviktige arbeid.

Utfordrer: Helene Normann

 • Alder: 40 år
 • Bosted: Lørenskog
 • Nåværende stilling: Fagutviklingsjordmor, Føde B, Akershus Universitetssykehus

– Hvorfor stiller du til valg?

– Jeg stiller til valg fordi jeg brenner for å bedre jordmødrenes arbeidssituasjon, og optimalisere fødetilbudet i Norge. Jeg vil bidra til utvikling av faget og anvendelse av ny teknologi. Jeg vil bidra til at Jordmorforbundet er en relevant aktør i forhold til kvinnehelse i et større perspektiv, og vi skal være en konstruktiv part når vårt fag blir diskutert eller bestemt.

Vil få gjort noe med bemanningen

– Hvilke tre saker er viktigst for Jordmorforbundet den neste perioden slik du ser det?

– 1. Bemanningssituasjonen ved de store kvinneklinikkene. 2. Øke antall studieplasser for jordmorstudenter. 3. Kvinnehelse er mer enn svangerskap, fødsel og barseltid, og jeg vil jobbe for bedre oppfølgingstilbud i kommunene. 

– Hvordan vil du sørge for at Jordmorforbundet får gjennomslag for disse sakene? 

– Vi skal jobbe langsiktig og konstruktivt i samarbeid med andre relevante aktører som helseforetakene, departementer, direktorat og utdanningsinstitusjonene. I tillegg vil jeg spille på det gode apparatet vi har i egen organisasjon.

– Jeg er den rette

– Hvorfor skal generalforsamlingen stemme på deg?

– Jeg tror jeg er den rette til å ta Jordmorforbundet videre nå. Jeg har veldig god kjennskap til Jordmorforbundet og NSF fra min jobb som prosjektleder for jordmorsatsingen. I tillegg til at jeg har helt fersk erfaring fra Ahus sin store kvinneklinikk. Jeg kjenner utfordringene vi har i fødselsomsorgen, både ute i distriktene og i de store byene. Jeg brenner for faglig kvalitet. Jeg vil være en leder for jordmødrene i hele landet og jeg vil være synlig ikke bare i mediene, men også ute blant medlemmene. 

Hanne Charlotte Schjelderups CV

Utdanning:

TIDSROM         SKOLE FAG

1998–1999       Universitet i Bergen   Sosialantropologi grunnfag

1999–2002     Høgskolen i Bergen      Sykepleierstudiet, NSF Student representant

2007–2009       Universitetet i Tromsø Jordmorstudiet, tillitsvalgt

2009   Certified Advanced Life Supporter in Obstretics ALSO kurs

2015–2017       ICN lederutdanning ICN Leadership for Change

Arbeidserfaring:

TIDSROM         ARBIDSGIVER  STILLING           STILLINGSBESKRIVELSE

2001-2002       NSF     Leder Leder NSF Student

2002-2007       St. Olavs Hospital         Sykepleier        Karkir.avd. NSF tillitsvalgt

2009-2017       Helgelandssykehuset  Jordmor           Føde/gyn avd, tillitsvalgt

2013-2021       Jordmorforbundet       Politisk leder   Leder Jordmorforbundet

Annen relevant praksis/erfaring/ tillitsverv:

TIDSROM         HVA

1994-96 Alstahaug AUF Leder 

Helene Normann CV

Utdanning:

TIDSROM         SKOLE FAG

 • 2002-2004       Flinders University South Australia       Bachleor of nursing
 • 2013-2015       HIOA  Videreutdanning i jordmorfag

Arbeidserfaring:

TIDSROM         ARBEIDSGIVER STILLING           STILLINGSBESKRIVELSE

 • 2005-2010       Ullevål sykehus Sykepleier        Sykepleier, Nyfødt intensiv
 • 2010-2013       AHUS  Sykepleier        Sykepleier, Nyfødt intensiv
 • 01.2015-04.2016          AHUS  Jordmor/fagutvikler    Fagutvikler obs.post for gravide
 • 04.2016-01.2019          AHUS  Jordmor           Jordmor, føde B
 • 10.218-10.2020 NSF     Prosjektleder  Prosjektleder jordmorsatsingen NSF
 • 10.2020            AHUS  Jordmor/fagutvikler    Fagutviklingsjordmor føde B

Annen relevant praksis/erfaring/ tillitsverv:

TIDSROM         HVA    ANNEN INFO

 • 2005-2009       TV for NSF på plass-, klinikk- og divisjonsnivå på Ullevål            Innenfor kvinne/barn- divisjonen
 • 2016-2018       Medlem av NSFJ lokalgruppe Oslo/Akershus   
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.