fbpx Forskrift går ut 1. januar: Margunn vil gjerne jobbe, men ikke for pensjonistlønn Hopp til hovedinnhold

Forskrift går ut 1. januar: Margunn vil gjerne jobbe, men ikke for pensjonistlønn

PÅ VAKT: Margunn Omtvedt trives som pensjonist, og synes det er fint å kunne ta vakter når det passer. Hun tror ikke behovet for hennes og andre pensjonisters arbeidskraft vil avta 1. januar, når dagens forskrift går ut. Foto: Privat

– Det er helt uaktuelt for meg å gå ned i lønn og gjøre det samme i en travel hverdag, sier jordmor og pensjonist Margunn Omtvedt.

Jordmor Margunn Omtvedt (67) er pensjonist, men tar fremdeles vakter på sin gamle arbeidsplass ved barselavdelingen på Rikshospitalet.

– Jeg har jobbet rundt 50 prosent stilling under koronapandemien, forteller Omtvedt.

Leder i NSF Jordmorforbund, Hanne Charlotte Schjelderup, sier til Sykepleien at på grunn av koronapandemien vedtok stortinget en endring i lovverket. Denne endringen gjorde at sykepleiere kunne jobbe i 100 prosent stilling uten å få trekk i pensjonen.

– Koronapandemien er ikke over

Lovendringen er imidlertid en midlertidig ordning.

– Denne ordningen avsluttes 1. januar. Vi i Jordmorforbundet vil at den skal forlenges. Koronapandemien er ikke over, og det er prekær jordmormangel, fastslår Schjelderup.

Margunn Omtvedt ønsker også at ordningen skal fortsette.

– Fra 1. januar går vi tilbake til at vi pensjonister kun kan jobbe 80 timer i kvartalet uten at det går ut over pensjonen. Jobber vi mer, må vi over på såkalt pensjonistlønn, sier Omtvedt.

Det er hun ikke interessert i. Jordmoren tror heller ikke behovet for hennes og andre pensjonisters arbeidskraft vil avta 1. januar.

Legene kan jobbe mer enn jordmødrene

– I tillegg til å kunne jobbe inntil 80 timer i kvartalet, så kan jeg inngå avtale med arbeidsgiver om pensjonistlønn som er 218 kroner per time, sier hun.

– Det er helt uaktuelt for meg å gå ned i lønn for å gjøre samme jobb i en travel hverdag, sier hun og legger til:

– I kroner og øre betyr det et tap per dagvakt for meg på 1100 kroner.

En annen ting hun opplever som urettferdig, er at legene kan jobbe dobbelt så mye som jordmødrene før de må over på pensjonistlønn.

– Er det riktig at legene kan jobbe mer enn 80 timer per kvartal?

– For sykehusleger gjelder det en spesialregel om at de kan jobbe inntil 168 timer per kvartal uten at å få avkortning av pensjonen. Dette gjelder totalt sett, ikke per arbeidsgiver, opplyser forhandlingssjef i Legeforeningen, Hanne Gillebo-Blom.

Om denne spesialregelen sier lederen i Jordmorforbundet:

– Vi registrerer at legene kan jobbe dobbelt så mye som oss uten trekk i pensjon, sier Hanne Schjelderup til Sykepleien, som oppfordrer myndighetene til å forlenge forskriften som sier at jordmødrene kan jobbe 100 prosent uten trekk i lønn.

– Vi har en svært problematisk situasjon med store bemanningsutfordringer i fødeavdelingene, og de jordmødre som nå kan jobbe, bør få anledning til det uten å måtte gå ned i lønn, sier hun.

Lovendringen kort oppsummert

Stortinget har behandlet endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19). I dag gjelder det et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene som følge av covid-19 for alderspensjon fra: – lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse – lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. – lov 20. mars 2020 nr. 5 om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere Det vedtas at unntaket blir forlenget. Unntaket gjelder i dag frem til 1. juli 2021, og det foreslås forlengelse ut året 2021. Lovendringene ble enstemmig vedtatt.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.