fbpx Dette har vi gjort: Hopp til hovedinnhold

Dette har vi gjort:

Vi har bedt alle helseforetakene oppgi sine somatiske barne- og ungdomsavdelinger, og kontaktinformasjon til leder.

Psykiatri og tilbud til barn med rusrelaterte skader og psykososiale vansker er utelatt.

Det samme gjelder avdelinger som kun driver med undervisning og rådgivning.

Lederne har fått tilsendt en spørreundersøkelse.

Vi har spurt om:

  • Hvor mange sykepleierårsverk er det totalt på avdelingen?
  • Hvor mange av sykepleierårsverkene på avdelingen er besatt av sykepleiere med spesialutdanning innen AIOBK (anestesi, intensiv, operasjon, barn eller kreft), helsesykepleier eller nyfødtsykepleier?
  • Hvor mange av sykepleierårsverkene på avdelingen er besatt av barnesykepleiere?
  • Har avdelingen øremerket en andel av sykepleierstillingene til barnesykepleiere?
  • Har avdelingen et tallfestet mål for hvor stor andel av sykepleierne som skal ha spesialutdanning i barnesykepleie?
  • Hvor stor andel av årsverkene har avdelingen mål om å fylle med barnesykepleiere?
  • Hvor stor andel av årsverkene har avdelingen mål om å fylle med barnesykepleiere?
  • Hvor enig er du i følgende påstander: «Det er enkelt å rekruttere barnesykepleiere når vi lyser ut sykepleierstillinger», «Barnesykepleiernes kompetanse er viktig for at helsehjelpen på vår avdeling skal være forsvarlig», «Vi prøver aktivt å rekruttere flere barnesykepleiere til vår avdeling når vi lyser ut nye sykepleierstillinger»
  • Hvilken type spesialsykepleiere er det aller vanskeligst å rekruttere?

Vi har kun spurt etter spesialutdanninger, ikke videreutdanninger i for eksempel stomisykepleier eller uroterapi.

0 Kommentarer