fbpx Helsesykepleierne vil ha koronavaksine til unge mellom 16 og 18 Hopp til hovedinnhold

Helsesykepleierne vil ha koronavaksine til unge mellom 16 og 18

Bildet viser Ann Karin Swang
HAR SAGT JA: Ann Karin Swang mener unge mellom 16 og 18 bør få koronavaksine. Hun har ikke konkludert om de mellom 12 og 15 bør få den. Arkivfoto: Eivor Hofstad

– Unge har båret den tyngste byrden under pandemien, og må ikke forbigås nå, sier Ann Karin Swang, som er helsesykepleiernes leder.

På et møte i Folkehelseinstituttet i juni måtte lederen for landsgruppen av helsesykepleiere, Ann Karin Swang, ta stilling til om ungdom mellom 16 og 18 år skal få tilbud om koronavaksine.

– Vi fikk kort tid på oss til å ta stilling til dette, men jeg landet på ja, sier hun til Sykepleien.

– Og det standpunktet står jeg på.

To ting var viktige

I juli anbefalte Folkehelseinstituttet (FHI) å utvide koronavaksinasjonsprogrammet til også å omfatte 16- og 17-åringer (de som er født i 2004 og 2005).

Det er nå opp til regjeringen å ta stilling til dette. 

Swang presiserer likevel at spørsmålet om å vaksinere unge er komplekst.

– Hvor nyttig er det å vaksinere, sett opp mot hva det koster? Det er det ikke et opplagt svar på, sier hun.

– Men sånn jeg ser det, er det ingen åpenbare grunner til å være mot, og flere grunner til å være for.

To aspekter var viktige for hennes beslutning.

– Unge er uten tvil de som har båret den tyngste byrden under pandemien. De må ikke forbigås nå, sier hun.

– De må oppleve at de også regnes med.

Det andre er at brukerorganisasjonene til unge i denne aldersgruppen var helt tydelige på at de ville ha tilbud om vaksine.

Ikke bekymret for bivirkninger

– Noe som har vært løftet frem av fagmiljøene, er faren for følgeskader av covid-19, sier hun.

– Noen kan få milde symptomer av virusinfeksjonen, men så rammes av følgesykdommer som kommer i etterkant. Men hvor alvorlig dette er, og hvor mange som kan rammes, har vi ikke kunnskap om i dag. 

Hun peker også på at det er de unge som nå står for mye av smittespredningen, og at smittesporingen er voldsomt ressurskrevende.

– Vi har heller ikke klare svar på i hvor stor grad fullvaksinerte kan spre smitte videre.

– Er dere bekymret for mulige bivirkninger av vaksinen?

– Nei. Det er liten risiko for bivirkninger, det vet vi etter at det er satt millioner av vaksiner. Men det er en risiko med alle vaksiner og alt vi setter inn i kroppen. Derfor må vi bare gjøre det dersom vi mener det er nyttig. Er det ikke nyttig, bør vi heller la være.

Helsesykepleierne har altså landet på at nytten er større enn kostnaden når det gjelder unge mellom 16 og 18 år.

– Har du fått reaksjoner på standpunktet?

– Jeg har full backing fra sentralstyret og ellers bare positive tilbakemeldinger.

– Ser du noen utfordringer ved at vi eventuelt vaksinerer unge med antatt liten risiko for alvorlig sykdom, mens andre land knapt har tilgang til vaksiner?

– Det er et kinkig spørsmål som også ble løftet da vi var i møte med Folkehelseinstituttet, sier Swang.

– Men vi er del av et hele, og hva vi kan ta med oss av smitte ut i verden, er også et aspekt ved dette. Jeg tror heller ikke det er så enkelt at vi bare gir vaksinene vi har, til andre land. I sommer har vi sett økende vaksinemotstand i noen land, som har ført til at land ikke har fått brukt opp alle vaksinedosene. At vaksinene har kort holdbarhet og krever mye logistikk for å bli satt, er også momenter i dette. Dette er ikke så enkelt.

Vil ta avgjørelse snart

Det er regjeringen som skal avgjøre om unge i Norge mellom 16 og 18 år skal tilbys koronavaksine. Ifølge Bent Høie vil dette skje i august, og kommunene er bedt om å forberede seg på at dette blir neste gruppe ut.

Ifølge en meningsmåling fra Opinion sier 7 av 10 norske foreldre at de vil at barn under 18 år skal vaksineres mot covid-19.

Om unge mellom 12 og 15 skal tilbys vaksine, har helsesykepleierne ikke tatt stilling til.

– Men vi skal i møte med Folkehelseinstituttet neste uke, da får vi mer kunnskap, og da vil vi si hva vi mener om det, sier Ann Karin Swang.

Folkehelseinstituttet har varslet at de innen utgangen av september vil komme med en anbefaling om de mellom 12 og 15 skal tilbys koronavaksine.

Les også:

Sjekk din kom­mu­ne i Sy­ke­plei­ens vak­si­ne­kart

Oslo kommune starter opp med drop-in-vaksine for 16- og 17-åringer. Tilbudet starter opp mandag på vaksinesentre med ledig kapasitet.

Leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, sier til Avisa Oslo at alle vaksinesentrene fra mandag vil åpne for drop-in-vaksinering av innbyggere født i 2004 og 2005.

– Ved drop-in kan man få hjelp til å sette opp vaksinetime, eller få vaksine på stedet hvis bydelen har ledige timer, sier Lindboe.

Flere i denne aldersgruppen har allerede fått tilbud om vaksine, og det er åpent for at de kan registrere at de vil ha vaksinen.

4022 personer har de siste til ukene blitt registrert smittet i Oslo. Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppa 10 til 19 år, der det er registrert 1780 smittede.

Onsdag er totalt 6 953 006 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge.

Av dem er 3 865 265 første dose (71,7 prosent av befolkningen), og 3 087 741 er andre dose (57,3 prosent av befolkningen).

For personer over 18 er prosentene henholdsvis 89,1 og 71,9.

Den før­s­te ko­ro­na­vak­si­nen i Norge ble satt den 27. de­sem­ber og var pro­du­sert av Pfizer og Biontech. 15. ja­nu­ar ble før­s­te dose av Moderna-vak­si­nen satt, og 7. feb­ruar ble Astrazeneca-vak­si­nen tatt i bruk for hel­se­per­so­nell.

Det kan være for­sin­kel­ser i re­gist­re­ring av vak­si­na­sjon som fø­rer til at tal­le­ne end­rer seg over tid.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til, regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.