fbpx Danske sykepleiere streiker på tredje uken Hopp til hovedinnhold

Danske sykepleiere streiker på tredje uken

Danske sykepleiere har streiket siden 19. juni. 5400 medlemmer ble tatt ut i streik. Tvungen lønnsnemnd er ikke et alternativ i Danmark, enn så lenge.

3950 sykepleiere i de regionale områdene og 1450 i de kommunale helseforetakene var opprinnelig tatt ut. I dag er litt over 600 av dem tilbake i jobb fordi nødberedskapen må opprettholdes.

Forbundsledelsen sa ja – medlemmene sa nei

De danske sykepleierne stemte tidligere i juni nei til en lønnsavtale som deres eget forbund anbefalte å si ja til.

I dag er 4750 sykepleiere i streik. Sykepleierne hevder at over 15 600 operasjoner og andre hendelser er blitt utsatt på grunn av streiken.

Det er foreløpig ingen tegn til at streiken skal utvides.

Vil ikke streike

– Sykepleierne ønsker ikke å streike, og vi kunne ha unngått denne situasjonen hvis man hadde løst problemene langt tidligere, sier leder Grete Christensen, på fagforeningen Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

Motpartene i konflikten er Danske Regioner, som forvalter sykehusene, og Kommunenes Landsforbund, som organiserer sykepleiere som jobber i kommunehelsetjenesten.

Politikerne holder seg unna

Danmarks statsminister sa i et tv-intervju med TV 2 News den 18. juni: 

Jeg kommer slett ikke til å å gå inn i denne diskusjonen. Dette er en konflikt på arbeidsmarkedet, da skal man som regjering ta et skritt tilbake.
Mette Fredriksen, Danmarks statsminister

I motsetning til i Norge ønsker Dansk Sygeplejeråd (DSR) at myndighetene skal gripe inn og gi sykepleierne den lønnen de historisk har gjort seg fortjent til.

Kamp for likelønn

Etterslepet i lønnen er på 15–20 prosent, ifølge sykepleierne. Det er den danske Tjenestemandsreformen fra 1969 som er årsaken. Selv 50 år etter reformen belønnes menn høyere enn kvinner.

Menn får 100, kvinner 87 kroner

Kvinner i Danmark tjener i snitt 12,7 prosent mindre enn menn. Det vil si at når menn tjener 100 kroner, tjener kvinner 87,3 kroner, ifølge fagforeningens utregninger.

Sykepleiernes lønnskamp får noe kritikk i danske medier. Det hevdes at de har betalt for rapporten «Kvindefag i historisk skruetving», som viser hvor dårlig de kom ut av reformen fra 1969. Forbundet hevder det har vært full forskningsfrihet, ifølge Emma Tram, kommunikasjonsmedarbeider i DSR.

Grunnlønnen er ifølge forbundet på 25 114 danske kroner. Etter åtte år stiger den til 29 023, og etter ti år opp til 30 414 danske kroner. Lønnen etter ti år tilsvarer 41 560 norske kroner med dagens kurs (6. juli).

Vi er ikke en part i denne konflikten. Og jeg kommer ikke til å si et ord om den.
Mette Fredriksen, Danmarks statsminister, til TV 2 News.

I går publisert DSR tall fra SIKRA/Særydelsesstatistikken og KRL på bruken av overtid blant sykepleiere på danske kommunale institusjoner og offentlige sykehus. Akkurat som i Norge øker bruken, og i 2020 ble det brukt over 710 millioner norske kroner i overtid i Danmark, en økning fra 2019 med 157 millioner.

– Det er mye penger. Og det viser at det er penger i systemet til å honorere sykepleierne bedre, sier Grete Christensen, leder i Dansk Sygeplejeråd, på fagforeningens hjemmesider.

Fakta
Tidligere sykepleierstreiker i Danmark
  • 1973–74: Seks ukers streik fra desember 1973 til januar 1974. Endte med forlik.
  • 1995: Streik og lockout for 7000 sykepleiere. Varte i 3,5 uke. Tvungen lønnsnemnd. Ingen økt lønn.
  • 1999: Streik i litt over en uke. Tvungen lønnsnemnd. Ingen økt lønn.
  • 2008: Streik i åtte uker. Inngikk et forlik. Fikk en halv prosent over tidligere tilbud.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse