fbpx Storm av svar om koronasertifikat Hopp til hovedinnhold

Storm av svar om koronasertifikat

VAKSINE-GODER: Et koronasertifikat vil kunne vise vaksinestatus, om man har immunitet etter gjennomgått covid 19-sykdom, eller eventuelt negativ test. Hvilke goder sertifikatet skal gi, er ikke konkretisert. Foto: Mostphotos

Alle svar vil bli lest, forsikrer statssekretær.

Ved midnatt 12. mai går høringsfristen ut for regjeringens forslag om endringer i smittevernloven for å få på plass et koronasertifikat. 

Til tross for svært kort frist, bare én uke, har mange likevel rukket å gi uttrykk for hva de mener om forslaget.

Allerede i løpet av halvannet døgn hadde 3500 sendt inn høringssvar, majoriteten privatpersoner, ifølge TV 2. 

Dagen før fristen gikk ut, opplyste Helse- og omsorgsdepartementet til Sykepleien at de hadde mottatt hele 7500 høringssvar.

Siste døgn kom det så 1500 svar til, og ifølge Dagbladet endte denne høringsrunden med 9000 svar.

– Koronasertifikat har utvilsomt skapt større engasjement enn hva vi vanligvis opplever når vi sender noe på høring, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc (bildet) i en e-post til Sykepleien.

Statssekretær HOD

Foto: Borgos foto/HOD

– Høy terskel for ikke å publisere svar

Et av høringssvarene, som er levert inn uten å oppgi navn, er slik: «Vi har alle bidratt i dugnaden, men at man må bytte tilbake friheten i et koronapass er totalt usmakelig. Nei takk, ønsker ikke noe nytt skille i samfunnet basert på koronapass.»

Slik formuleres motstanden i et annet anonymt høringssvar «Å innføre et særskilt covid-19-vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn»

Et annet svar hilser koronapass velkommen: «Jeg håper virkelig koronapass blir innført. Det vil lette situasjonen for mange så fort de blir vaksinert. Vaksinering er frivillig og jeg mener at dette ikke er vaksinepress. De som ikke vil ha vaksine, må bare vente litt lenger på er frihet.»

– Vi har mottatt enkelte uttalelser som er av mindre hyggelig karakter og enkelte som er innsendt under falskt navn. Det er en høy terskel for å unnlate å publisere høringsuttalelser. Dersom vi finner direkte trusler eller hatprat, vil vi vurdere å anmelde det, sier statssekretæren i HOD til Dagbladet.

Høringssvarene kan leses her.

Mål om en versjon klar i juni

– Vi håper å få behandlet denne saken så snart som mulig. Alle uttalelser vil bli lest og synspunktene fra høringsuttalelsene vil bli reflektert i vurderingene. Målet vårt er å få på plass en verifiserbar versjon av koronasertifikatet i juni, opplyser han til Sykepleien.

Koronasertifikat: Dette er endringsforslaget i smittevernloven

I høringsbrevet heter det at:

  • Formålet med de nye bestemmelsene er å etablere et system for sikker og verifisert dokumentasjon av vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått koronasykdom og testresultat.
  • Forslaget skal også legge til rette for innføring av en EU-forordning som kommer, og gi departementet fullmakt til å effektivt regulere bruken av et koronasertifikat i forskrift når det er behov for dette.
  • Konkrete krav til når det kan avkreves koronasertifikat eller annen gyldig dokumentasjon, mener departementet at skal reguleres i covid-19-forskriften og være knyttet til de ulike smitteverntiltakene.

Forslag til nytt midlertidig kapittel 4A i smittevernloven:

§ 4A-1 Koronasertifikatet
Koronasertifikatet skal i samsvar med et felles europeisk teknisk rammeverk dokumentere at en person er vaksinert mot covid-19, har testet negativt for SARS-CoV-2 eller har gjennomgått covid-19 basert på godkjent test.
Departementet kan gi forskrift for å gjennomføre forpliktelser som følger av EØS-avtalen om EU-covid-19-sertifikat.

§ 4A-2 Bruk av koronasertifikatet
Ingen kan forskjellsbehandles på grunnlag av at de ikke kan fremvise koronasertifikat, med mindre bestemmelser i eller i medhold av lov gir adgang til dette.
Departementet kan gi forskrifter for hele eller deler av landet om bruk av koronasertifikat. Bestemmelser om at koronasertifikat er eneste aksepterte dokumentasjon
på vaksinasjonsstatus, immunitet etter gjennomgått covid-19 og negativt testresultat, kan bare fastsettes når det etter en smittevernfaglig vurdering anses nødvendig med effektiv og
sikker verifikasjon, og det etter smitteverntiltakets art og forholdene ellers ikke vil være uforholdsmessig.

Kilde: Regjeringen.no

Solberg ønsker rask behandling

Da forslaget til lovendring ble lagt ut til høring i forrige uke, uttalte statsminister Erna Solberg dette om intensjonen:

– Et slikt sertifikat vil vi kunne bruke for å åpne samfunnet vårt mer og tidligere. Vi jobber derfor med å utvikle et trygt koronasertifikat vi kan stole på. Jo flere goder vi knytter til et slikt koronasertifikat, jo viktigere blir det å ha en diskusjon om lovgrunnlaget. Vi håper på et godt samarbeid med Stortinget slik at vi kan få behandlet saken raskt, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen har ikke nå en fullstendig liste over alt et slikt koronasertifikat kan brukes til, heter det i pressemeldingen som ble sendt ut sammen med forslaget.

– Vi er enige med rådene vi har fått fra helsemyndighetene om at koronasertifikat kan brukes for å ha større offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser. Regjeringen har imidlertid større ambisjoner for bruken. Vi vil for eksempel også vurdere om sertifikatet kan brukes lokalt der det er strengere regler enn de nasjonale. Det er mange spørsmål som må avklares før vi endelig konkluderer, sier statsministeren.

NSF støtter forslaget

Norsk Sykepleierforbund skriver i sitt høringssvar at de støtter de foreslåtte endringene i smittevernlovens paragraf 4 A.

«Forslaget om at et koronasertifikat skal bygge på dagens vaksinekort på helsenorge.no, er i tråd med det NSF i tidligere innspillsrunder har foreslått. Det er positivt at individuell vaksineinfo vil foreligge samlet og digitalt tilgjengelig», heter det i høringssvaret.

Et av spørsmålene regjeringen ønsker svar på i høringsrunden, er synspunkter på om negativ test bør sidestilles med immunitet etter vaksinasjon eller gjennomgått covid-19. 

NSF svarer her at de mener det vil være et viktig prinsipp å sidestille negativ test, særlig av hensyn til barn og unge som i liten grad er prioritert for vaksine eller har gjennomgått covid-19. Tilstrekkelig testkapasitet og bruk av PCR-tester vil da være vesentlige faktorer.

Sykepleierforbundet påpeker videre at barn og unge har vært særlig rammet av begrensningene under pandemien, og ikke på nytt må rammes av begrensninger bruk av et koronasertifikat kan innebære. 

Vurderes likt

På spørsmål om hvordan Helse- og omsorgsdepartementet vekter svar fra privatpersoner kontra institusjoner eller offentlige instanser, svarer statssekretær Saliba Andreas Korkunc slik:

– Alle høringssvarene leses og vurderes likt, uavhengig av om det kommer fra offentlige etater, organisasjoner eller privatpersoner. Hvordan de ulike svarene vektes, må vurderes konkret, på bakgrunn av innhold og relevans, skriver han.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.