fbpx Regjeringen utsetter avgjørelsen om Astrazeneca-vaksinen Hopp til hovedinnhold

Regjeringen utsetter avgjørelsen om Astrazeneca-vaksinen

bildet viser Bent Høie

Folkehelseinstituttet anbefaler at Astrazeneca-vaksinen tas ut av vaksineprogrammet mot korona, og at de som allerede har fått en dose av Astrazeneca-vaksinen, vil kunne få dose to av en annen vaksine. Regjeringen nøler med å følge rådet.

Den sjeldne bivirkningen med alvorlige tilfeller av blodpropp, lave blodplater og blødninger blant yngre personer som har fått første dose av Astrazeneca-vaksine, er sett hos totalt seks personer i Norge. Fire av dem er døde.

– Vaksinene ble satt i ulike kommuner, sier Sara Viksmoen Watle, overlege og spesialist i barnesykdommer ved avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Ekspertutvalg nedsatt

11. mars ble Astrazeneca-vaksinen satt på vent. Fredag 26. mars ble vaksinen satt på vent i ytterligere tre uker, for at FHI skulle få mer tid til å undersøke en mulig sammenheng med vaksinen og de alvorlige bivirkningene, samt nytteverdien av vaksinen for ulike aldersgrupper.

15. april kom konklusjonen, annonsert av Bent Høie: FHI anbefaler å ta Astrazeneca-vaksinen ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. Også bruk av Janssen-vaksinen anbefalte FHI å avvente med.

Men Høie sa på pressekonferansen at de vil nedsette et utvalg som skal se nærmere på både Astrazeneca-vaksinen og Janssen-vaksinen før regjeringen tar en beslutning. Utvalget skal komme med en anbefaling 10. mai.

Studier pågår

Hittil har 133 735 personer fått første dose av Astrazeneca-vaksinen, men ingen har fått den andre dosen, ifølge FHIs registreringer i Sysvak.

– De som har fått første dose av Astrazeneca-vaksinen, vil få tilbud om annen vaksine. FHI vil gi en anbefaling om videre vaksinasjon for denne gruppen om kort tid, leste Camilla Stoltenberg opp fra anbefalingene fra FHI på pressekonferansen.

Sara Viksmoen Watle bekrefter overfor Sykepleien at det forskes på effekt og sikkerhet ved bytte av vaksine, altså dose en av Astrazeneca-vaksinen og dose to og eventuelt tre av en annen sort.

– Disse studiene pågår i Storbritannia, men resultater foreligger ikke ennå, sier hun.

God effekt etter første dose

På FHIs nettsider står det at «Studiene som ligger til grunn for godkjenningen av Astrazeneca-vaksinen viser en effekt på 60 prosent mot mild sykdom, og svært god effekt mot alvorlig sykdom. I tillegg viser andre studier at beskyttelsen kan være enda høyere, og rundt 76 prosent allerede etter første dose.»

– Er det kun mot alvorlig sykdom man har studier som viser 76 prosent beskyttelse etter første dose?

– Beskyttelse på 76 prosent er mot mild/moderat sykdom. Beskyttelsen mot mer alvorlig sykdom antas å være høyere, og oppfølgingsstudier fra Storbritannia viser beskyttelse på om lag 80–90 prosent mot sykehusinnleggelse blant personer over 80 år, sier Watle.

Sannsynligvis nok med en dose til

– Kan man risikere å få «for mye» vaksine eller at immunsystemet blir overstimulert dersom man får tre doser eller dersom man får en dose Astrazeneca og en dose av en vaksine som man ellers bare trenger én dose av for å være fullvaksinert?

– Vi har ikke grunn til å tro det. Dersom det blir tilbud om en annen vaksine som dose to til de som nå har fått en dose Astrazeneca-vaksine, vil det sannsynligvis være nok med en dose, sier Watle i forkant av pressekonferansen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse