fbpx Nå starter KS-oppgjøret: I år handler det bare om penger Hopp til hovedinnhold

Nå starter KS-oppgjøret: I år handler det bare om penger

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Reallønnsvekst. Satsing på kvalifiserte ansatte. Unio og Sykepleierforbundet går i forhandlinger med forventninger om at KS forstår at nå er det alvor.

21. april leverer Unio lønnskrav til KS, blant annet på vegne av sykepleierne.

KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon. Unio er Norsk Sykepleierforbunds (NSF) hovedorganisasjon.

Unio leverer krav til KS på vegne av flere yrkesgrupper. De to største er sykepleierne og lærerne. Ergoterapeuter og fysioterapeuter er blant de mindre yrkesgruppene.

– Det som preger sykepleierne, er at de er vanskelig å beholde og rekruttere. Det sier tre av fire ordførere, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen.

Et alvorlig hinder

I meklingen i lønnsoppgjøret for 2020 ble NSF og KS blant annet enige om følgende:

  • Mangel på sykepleierkompetanse i kommunene er et alvorlig hinder for innbyggernes behov for helse og omsorgstjenester. Sykepleiere er den yrkesgruppen i kommunal sektor som det er mest krevende å rekruttere. Partene er enige om at dette legges til grunn for mellomoppgjøret 2021.

– Dette tar vi med oss nå, sier Larsen.

Les om resultatet for 2020:Sykepleierstreiken i kommunene ble avverget

Vil ha økt lønn særskilt for spesialsykepleierne

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som kun dreier seg om penger.

Fristen for å bli enige er natt til 1. mai. Blir det streik, vil det være fra 27. mai.

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen har tidligere sagt at hun venter seg tøffe forhandlinger.

Hun har også sagt at det er behov for å øke lønnsnivået særskilt for spesialsykepleierne i kommunene.

– Medlemmene våre ble voldsomt provosert

Forhandlingsutvalget i Unio-KS ledes av Steffen Handal, som er leder i Utdanningsforbundet.

– Dette er mye mer enn et vanlig mellomoppgjør, sier Steffen Handal til Sykepleien.

Han begrunner det slik:

– Vi har et etterslep fra i fjor. Frontfaget ble enig om en ramme på 1,7 prosent, og partene i privat sektor sto med pekefingeren mot offentlig sektor, for at vi skulle holde oss til 1,7. Det gjorde vi, mens privat sektor endte langt over. Dette har provosert medlemmene våre voldsomt.

Vil ha en klar reallønnsvekst

– Vi står overfor store rekrutteringsutfordringer. Det siste året har vist tydelig hvor viktig blant andre sykepleiere, lærere og barnehagelærere er for velferden i Norge, sier Handal.

– Jeg forventer å møte en arbeidsgiver som forstår alvoret ved å satse på kvalifisert personell i velferdstjenestene.

Det mener Steffen Handal at KS kan vise ved å sørge for en klar reallønnsvekst for medlemmene han forhandler for.

Vil ikke bli diktert

LO, YS og NHO ble nylig enige om en ramme på 2,7 prosent. Denne rammen legger også føringer for lønnsoppgjøret i offentlig sektor.

– Vi forventer at arbeidsgiver er like fleksibel med frontfagsrammen som de var overfor norsk industri i fjor, sier NSF-lederen.

Industrien endte altså opp med større lønnsøkning enn sykepleierne og andre i offentlig sektor, som holdt seg innenfor rammen på 1,7 prosent.

– Vi kan ikke ha frontfaget som diktat, sa Larsen til Sykepleien da rammen ble kjent.

Mer å hente i kommunene enn i sykehusene

I år er det mer penger å hente i kommunesektoren (KS-området) enn i sykehusene (Spekter-området). I fjor var det omvendt.

– Det har med overhenget å gjøre. Altså hvor mye som er spist opp av årets oppgjør, grunnet bestemmelser i fjorårets lønnsoppgjør, sier NSF-lederen.

– Glidningen, som er et tall for lønnsøkning i løpet av året, er dessverre null. Men lønnsøkning skal skje hele året, ikke bare under lønnsoppgjøret, poengterer Larsen.

– Det bør skje en glidning hele året

NSF-lederen utdyper:

– Ledere sier ofte at lønnen er forhandlet av NSF, men sykepleiere kan også forhandle i løpet av et år.

– I hvilke tilfeller? Hvis man får en ny stilling?

– Ja, eller har tatt et kurs. Fått mer ansvar. Hvis man jobber på flere avdelinger.

Det bør skje en glidning hele året, mener forbundslederen.

– Det skjer i alle andre sektorer, men av en eller annen grunn ikke i helsesektoren, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Det er en indre kamp i Unio

– Men nå er det lønnsoppgjøret som gjelder. I Unio må NSF samarbeide med andre medlemsforbund?

– Ja, det er en indre kamp. Først vedtar NSF krav i sitt styre, som leveres til Unio. Så forhandles det internt i Unio, forklarer Larsen.

– Er det vanskelig å bli enig med de andre?

– Klart det. Det er flere gode grunner til å stille krav, sier Lill Sverresdatter Larsen.

– Det er profilen vi forhandler om

– NSF vil prioritere spesialsykepleierne, de med høyest lønn, mens andre vil kanskje prioritere de som er lavest på lønnsstigen?

– Ja, det er profilen vi forhandler om. For eksempel hvor mange års utdanning som skal vektlegges.

NSF-lederen legger til:

– Styrken ved å forhandle sammen i Unio er at i en konflikt er vi nesten 400 000 uunnværlige arbeidstakere. Alene er vi 123 000. Det er med motparten KS det blir tøffest å forhandle.

Det er Silje Naustvik, nestleder i NSF, som er NSFs representant i Unio-KS.

Forhandlingsstart for områder som involverer sykepleiere:

  • Spekter-området (A-del) startet 14. april
  • KS-området (kommunene): 21. april
  • Oslo kommune: 23. april
  • Stat: 26. april
  • Spekter og NSF: 6. mai. Norsk Sykepleierforbund forhandler da forbundsvist (A2) med Spekter-Helse i helseforetakene og sykehusene med driftsavtale.
  • Virke-HUK: 17. juni. (Tariffområdet Virke-HUK (helse, utdanning, kultur) omfatter private institusjoner drevet av frivillige eller ideelle organisasjoner, som sykehus, sykehjem og rehabiliteringsinstitusjoner og høyskoler.)

Fristen for å bli enige i kommuner og stat er natt til 1. mai. Blir det streik, vil det være fra 27. mai.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse