fbpx Ny vaksinestrategi under arbeid Hopp til hovedinnhold

Ny vaksinestrategi under arbeid

Bildet viser Geir Bukholm.
SER PÅ EFFEKT: Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet jobber for tiden med en større revidering av vaksinestrategien. Foto: Berit Roald/NTB

Et større arbeid med hele vaksinestrategien er under arbeid. Vaksinenes effekt på å hindre smittespredning står sentralt i arbeidet.

Tirsdag gjorde regjeringen endringer i vaksinestrategien og innførte geografisk skjevfordeling. Men det pågår også et større arbeid med vaksinestrategien.

Folkehelseinstituttet er blitt bedt om å se på vaksinestrategien på ny. Fristen for FHI å legge fram konklusjonene fra arbeidet, er 16. mars, opplyste FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse tirsdag.

Større revidering

Tirsdagens endring i vaksinestrategien skjedde på bakgrunn av en anbefaling fra FHI om geografisk skjevfordeling. Det var et deloppdrag i den større revideringen av vaksinestrategien.

– Det er en helhetlig gjennomgang hvor blant annet vaksinenes spredningshemmende effekt blir vurdert og om vi bør gjøre endringer basert på det, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til NTB.

Helsemyndighetene har hele veien visst at vaksinene har en viss evne til å hindre smittespredning, men det er knyttet spenning til om det er mulig for FHI å tallfeste det.

Tredelt effekt på smittespredning

Vaksinens effekt på smittespredning er tredelt, forklarer Bukholm. Først er det effekten for å forebygge klinisk sykdom, altså som gjør at folk blir syke, og det er synlig. Så er det evnen de har på å forebygge asymptomatisk sykdom.

Til slutt er det spørsmålet om hvilken effekt det har på at vaksinerte folk skiller ut store mengder virus når man er smittet, enten klinisk eller asymptomatisk.

– De tre effektene sammen blir ganske kraftige, selv om den siste effekten for eksempel kan være moderat, sier Bukholm.

Det er antakeligvis forskjell på de ulike vaksinevariantene når det gjelder evnen til å hindre smittespredning – mRNA-vaksinene til Pfizer/Biontech og Moderna ser ut til å ha en litt sterkere effekt på å hindre utskillelse av virus etter at man er vaksinert enn Astrazenecas mer tradisjonelle vaksine.

Flere aspekter

Hovedmålet for myndighetenes vaksineringsstrategi er, i prioritert rekkefølge, å redusere risiko for død, redusere risiko for alvorlig sykdom, opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur, beskytte sysselsettingen og økonomien, og å gjenåpne samfunnet.

Til nå har FHI basert fordelingen på hvor mange over 65 år som bor i hver enkelt kommune og fordelt jevnt deretter. Tirsdag ble det klart at det i større grad også vil bli fordelt etter smittetrykk over lengre tid i ulike deler av landet. I tillegg ser FHI på fordeling basert på folketall.

I arbeidet med den nye vaksinestrategien ses det også på om Astrazeneca-vaksinen vil kunne gis til folk over 65 år, sa Stoltenberg på pressekonferansen tirsdag. Nye analyser fra Storbritannia har vist gode resultater også for denne aldersgruppen.

Det vil også ses på muligheten for å forlenge intervallet mellom de to dosene av vaksinene fra Moderna og Pfizer/Biontech.

Les også:

Sjekk din kom­mu­ne i Sy­ke­plei­ens vak­si­ne­kart

Oslo kommune starter opp med drop-in-vaksine for 16- og 17-åringer. Tilbudet starter opp mandag på vaksinesentre med ledig kapasitet.

Leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, sier til Avisa Oslo at alle vaksinesentrene fra mandag vil åpne for drop-in-vaksinering av innbyggere født i 2004 og 2005.

– Ved drop-in kan man få hjelp til å sette opp vaksinetime, eller få vaksine på stedet hvis bydelen har ledige timer, sier Lindboe.

Flere i denne aldersgruppen har allerede fått tilbud om vaksine, og det er åpent for at de kan registrere at de vil ha vaksinen.

4022 personer har de siste til ukene blitt registrert smittet i Oslo. Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppa 10 til 19 år, der det er registrert 1780 smittede.

Onsdag er totalt 6 953 006 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge.

Av dem er 3 865 265 første dose (71,7 prosent av befolkningen), og 3 087 741 er andre dose (57,3 prosent av befolkningen).

For personer over 18 er prosentene henholdsvis 89,1 og 71,9.

Den før­s­te ko­ro­na­vak­si­nen i Norge ble satt den 27. de­sem­ber og var pro­du­sert av Pfizer og Biontech. 15. ja­nu­ar ble før­s­te dose av Moderna-vak­si­nen satt, og 7. feb­ruar ble Astrazeneca-vak­si­nen tatt i bruk for hel­se­per­so­nell.

Det kan være for­sin­kel­ser i re­gist­re­ring av vak­si­na­sjon som fø­rer til at tal­le­ne end­rer seg over tid.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til, regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.