fbpx Kreft og hjerte- og karsykdommer var de vanligste dødsårsakene i Norge i 2019 Hopp til hovedinnhold

Kreft og hjerte- og karsykdommer var de vanligste dødsårsakene i Norge i 2019

Rose på gravstein

Målt i antall dødsfall og antall dødsfall per 100 000 personer var kreft og hjerte- og karsykdommer de vanligste dødsårsakene i Norge i fjor.

Det kommer frem i Dødsårsaksregistrert til Folkehelseinstituttet, som torsdag publiserte tallene for 2019 – året før koronapandemien rammet store deler av verden.

Året før unntaksåret

Ifølge FHI blir tallene viktige bakgrunnstall når dødeligheten både før og etter pandemien skal analyseres.

– 2019-tallene viser hva folk døde av i året før pandemien. Disse tallene blir et viktig sammenlikningsgrunnlag når dødeligheten i det største unntaksåret etter siste verdenskrig skal analyseres, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret ved FHI i en pressemelding.

Kraftig fall i hjerte- kar-dødsfall

Siden 2017 har kreft vært den vanligste dødsårsaken i Norge, men både raten for kreft og hjerte- og karsykdom har falt de siste årene.

I 2019 ble det registrert 10 753 dødsfall der årsaken var kreft og 9.629 dødsfall der årsaken var hjerte- og karsykdommer. Den tredje vanligste dødsårsaken var lungesykdommer (4349), foran demens (3986) og dødsfall av ytre årsaker (2587), hvor de største gruppene er ulykker, selvmord og narkotikautløste dødsfall.

Per 100 000 innbyggere døde 270 av kreft i 2019, mens 206 døde av hjerte- og karsykdommer. Antallet dødsfall som følge av kreft per 100 000 innbyggere har falt med 16 prosent siden 2010, mens dødsfall som følge av hjerte- og karsykdommer har falt med 36 prosent.

Levealder på 78,9 år

I alt ble det registrert 40 551 dødsfall i Norge i 2019, som tilsvarer en dødelighetsrate på 859 per 100 000 innbyggere.

Vi lever stadig lenger, og dødelighetsraten faller jevnt fra år til år. I 2018 var raten på 881 per 100 000 innbyggere.

I snitt var kvinnene som døde i 2019 81,7 år, mens mennene var 76,1 år. Det ga en gjennomsnittlig levealder i Norge på 78,9 år.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse