fbpx Gjengjeldes det mot varslere på Nesodden? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Gjengjeldes det mot varslere på Nesodden?

  • En sykepleier varslet som verneombud i 2017. Varselet ble omdøpt til personalsak, det ble både drøftelsesmøter, advarsel og tilsynssak. I sommer fikk hun sparken fra Nesoddtunet.
  • Edith Roth Gjevjon meldte i 2003 om uforsvarlig helsehjelp i hjemmesykepleien på Nesodden. Det ble ikke tatt godt imot, så hun valgte å slutte.
  • Sju innleide spanske sykepleiere varslet i mai om for stor arbeidsbelastning ved Nesoddtunet. De kunne være alene med sykepleieansvaret for 122 pasienter. Nå har mange av dem sluttet.
  • I fjor ble Nesodden kommune dømt for gjengjeldelse mot en varsler som jobbet i Nav.
  • Nå er kommunen saksøkt på nytt for blant annet gjengjeldelse mot varsler, denne gangen av sykepleieren som varslet som verneombud i 2017.
  • Kommunedirektøren forholder seg taus når Sykepleien spør om dette.

Artiklene om Nesodden inngår i bokasinet om ytringsfrihet fra desember 2020.

Edith Roth Gjevjon

– Jeg ble nok sett på som en vanskelig ansatt

Da Edith Lillian Roth Gjevjon meldte fra om det hun mente var uforsvarlig helsehjelp i hjemmesykepleien på Nesodden for 17 år siden, ble hun så upopulær hos ledelsen at hun valgte å slutte før prøvetiden var over.

bildet viser varsler og verneombud fra Nesoddtunet

Varslerne på Nesoddtunet

Nesoddtunet sykehjem har hatt varsler som kommunen har omgjort til personalsaker. Og da sju spanske sykepleiere varslet i brev om at de måtte gå alene med ansvaret for 122 pasienter, ble det ikke engang sett på som et varsel.

Bildet viser Eivind Hoff-Elimari

– Varslingsutvalget er ingen domstol

Varaordfører på Nesodden Eivind Hoff-Elimari (MDG) sier varslingsutvalget innkaller alle berørte parter til intervju i de sakene han har vært med på å behandle. Men hvor uavhengige er de tre medlemmene?

bildet viser komunikasjonssjef på Nesodden, Stein Bjørnbekk

– Krevende sak med flere sider

Sykepleien fikk ikke svar på sine spørsmål fra kommunedirektøren i Nesodden kommune. I stedet fikk vi denne teksten fra kommunikasjonssjef Stein Bjørnbekk.