fbpx To fylker står for 8 av 10 smitteutbrudd ved helseinstitusjoner Hopp til hovedinnhold

To fylker står for 8 av 10 smitte­utbrudd ved helse­institusjoner

bildet viser Linda Lavik, fylkesleder i NSF Viken

– Situasjonen er veldig alvorlig og tøff for sykepleiere, tillitsvalgte og ledere som står i dette nå, sier NSFs fylkesleder i Viken, Linda Lavik.

I november har Folkehelseinstituttet (FHI) gjennom sitt varslingssystem Vesuv registrert 30 smitteutbrudd av covid-19 ved norske helseinstitusjoner.

Dette er flere enn det som ble registrert i hele perioden fra mai til oktober.

– De siste ukene har vi dessverre fått varslet flere utbrudd i helsetjenesten.

Det sier Hanne-M. Eriksen-Volle, seksjonsleder for resistens- og infeksjonsforebygging i FHI.

Dette er ikke uventet, da vi vet at risikoen for å få smitte inn i helsetjenesten øker i takt med økning av smittepresset i kommuner og landet
Hanne-M. Eriksen-Volle, FHI

Ifølge Eriksen-Volle er ikke utviklingen uventet:

– Vi vet at risikoen for å få smitte inn i helsetjenesten øker i takt med økning av smittepresset i kommuner og landet.

Mest i Oslo og Viken

To fylker dominerer statistikken: I november var 24 av de nevnte 30 utbruddene i Oslo og Viken.

Ser man på hele pandemiperioden under ett, har de to fylkene stått for rundt 8 av 10 smitteutbrudd på helseinstitusjoner.

– Situasjonen er veldig alvorlig og tøff for sykepleiere, tillitsvalgte og ledere som står i dette nå, sier fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund Viken, Linda Lavik.

Hun vil ikke konkludere noe om årsaken til at Oslo og Viken står for så mange av utbruddene, men mener det kan være en større utfordring i disse fylkene at helsepersonell jobber deltidsstillinger på flere institusjoner og dermed risikerer å trekke med seg smitte.

– Jeg kjenner ikke til at arbeidsgivere har gått ut og tilbudt fulle stillinger, selv om det har vært økt behov under pandemien. Det er overraskende.

Overrepresentert

Oslo og Viken er også overrepresentert når det gjelder smittetilfeller totalt i befolkningen, men ikke i like stor grad. I underkant av 60 prosent av alle bekreftede covid-19-tilfeller her i landet har til nå vært i de to fylkene, som til sammenlikning har rundt 36 prosent av landets befolkning.

Artikkelen fortsetter nedenfor.


 


 

Forsterkede tiltak

– Vår oppfordring til ansatte og ledelsen ved helseinstitusjoner er til å sette seg godt inn i og implementere de smittevernråd som finnes på FHIs hjemmeside under sykehjem og forsterkede tiltak, som er råd dersom en har økt smittepress i kommunen, sier Eriksen-Volle i FHI.

Fylkesleder Lavik påpeker at det ikke alltid er like enkelt.

– Vi har fått mange meldinger om at det er vanskelig å gjennomføre smitteverntiltak på en god måte med få personer på jobb, sier hun.

– En del kommuner slet med lav bemanning før pandemien, og det har jo bare blitt forverret.

Lavik opplyser at hun nylig har sendt bekymringsmelding til Fylkesmannen i Oslo og Viken om bemanningsutfordringer i sitt fylke.

Hun understreker at de ansatte gjør det de kan og virkelig står på:

– Steder med smitteutbrudd jobber folk dobbeltvakter og til og med trippelvakter. Det gjøres en enorm innsats, men jeg bekymret for hvor lenge folk vil holde ut.

Fakta
Råd ved økt smitte

Ved økt smitte med sars-CoV-2 råder Folkehelseinstituttet ledelsen i den aktuelle helsetjenesten å iverksette følgende tiltak i denne rekkefølgen:

 • Gjenta systematisk opplæring i smitteverntiltak og symptomer på covid-19, inkludert atypiske symptomer hos eldre, for å sikre etterlevelse av gjeldende råd.
 • Vurdere om det kan legges til rette for å holde minst 1 meters avstand og god håndhygiene i flere situasjoner.
 • Tilrettelegge for at kurs og møter i større grad kan gjennomføres digitalt, uten fysisk tilstedeværelse.
 • Etablere arbeidskohorter (grupper) og unngå at personer har kontakt på tvers av disse, dersom dette ikke allerede er ivaretatt.
 • Vurdere å begrense antall arbeidssteder for ansatte, inkludert vikarer og studenter, dersom dette ikke allerede er ivaretatt.
 • Vurdere behov og ev. legge til rette for økt testaktivitet i henhold til råd om testing.
 • Vurdere endring i dagaktivitetstilbud i kommunen, spesielt ved samlokalisering med sykehjem.
 • Vurdere innskjerping av besøksrutiner i spesialisthelsetjenesten.
 • Vurdere om det ved all kontakt nærmere enn én meter bør benyttes munnbind, eventuelt også øyebeskyttelse.
 • Vurdere om kommunen og sykehus bør opprette felles smittesporingsteam med tilgang til felles digitale smitteoppsporingsverktøy.
 • Sikre at kommunen og sykehuset har tilstrekkelig med kompetanse i smittesporing.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse