fbpx FHI vil ha mer testing av sykehjemsansatte i områder med mye smitte Hopp til hovedinnhold

FHI vil ha mer testing av sykehjemsansatte i områder med mye smitte

En kvinne blir testet i munnen for Covid-19
MER TESTING: Bakgrunnen for tiltaket til FHI er at når en har en økt smitterisiko i samfunnet, så øker risikoen for smitte inn i sykehjem. Foto: Mostphotos

FHI anbefaler at sykehjemspersonell som jobber i områder med mye smitte, tilbys regelmessige koronatester.

– Erfaring fra flere kommuner er at smitten kommer inn med ansatte som ikke har symptomer. Når da smitten først oppdages, så er mange alt smittet, heter det i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

FHI understreker at det kan ta tid å komme i gang med hyppigere tester, særlig i de store kommunene.

Jevnlig testing av ansatte i sykehjem er et tiltak som også er anbefalt av det Europeiske smitteverninstituttet ECDC.

Praktiske råd om testing

Det vil komme nærmere beskrivelse av praktiske forhold rundt testingen under råd til sykehjem i FHIs koronaveileder. Råd om jevnlig testing anbefales i første omgang kun til ansatte i sykehjem i områder med mye pågående smitte, sier FHI da de ikke ser tilsvarende smitteutbrudd i andre deler av helsetjenesten.

Testing av besøkende i sykehjem anbefales fortsatt ikke, for dem gjelder fortsatt kravet om avstand under hele besøket.

Korona i det åpne rusmiljøet i Oslo: Vekker bekymring

Bildet viser Karl Johans gate og en plakat som en sittende mann har foran seg, hvor det er bønn om bidrag til en som har det vanskelig.
VIL BEGRENSE SMITTEN I RUSMILJØENE: Velferdsetaten og andre aktører som driver hjelpetilbud i Oslo har siden starten av pandemien iverksatt tiltak for å unngå utbrudd av covid-19. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge/NTB

– Det siste disse menneskene trenger, er flere virusinfeksjoner som angriper helsen deres, sier Aino Lundberg i 24sju.

Det er Vårt Oslo som skriver om stor bekymring hos flere av dem som driver hjelpetilbud for rusavhengige i hovedstaden.

Aino Lundberg, leder for 24sju, bekrefter at to av deres brukere er smittet.

Får konsekvenser

For 24sju, som er et tilbud til de mest utsatte rusbrukerne, får smitten konsekvenser.

Seks av de ansatte er i karantene fordi de er nærkontakter, og det fører til at det ikke er mulig å holde overnattingstilbudet åpent. 

Aino Lundberg er veldig lei for det. Hun sier de fleste brukerne har et sted de kan bo, men at det vil gå hardt ut over dem som ikke har det.

Overnattingen vil være stengt i en uke, men 24sjus øvrige tilbud holder åpent mellom 11 og 18. Det innebærer blant annet hjelp til å komme i kontakt med mottakerapparatet og få medisiner.

– Jeg opplever at hele hjelpeapparatet trekker i samme retning, sier hun, og forteller at 24sju tilbyr mat, kaffe, og det de kan gi av små goder i en tøff hverdag.

– Potensiell fare

Da korona kom til Norge, fryktet man at viruset ville ramme rusbrukere hardt. Men i vår, sommer og tidlig høst ble det registrert svært lite smitte i miljøet. Aino Lundberg er ikke overrasket over at smitten kommer hit og uttrykker stor bekymring.

– Det siste disse menneskene trenger, er flere virusinfeksjoner som angriper helsen deres, sier hun.

På Gatehospitalet, et behandlingstilbud i regi av Frelsesarmeen, har ikke smittetilfellene fått konsekvenser for tilbudet nå. Det opplyser avdelingsleder Linn Råmunddal.

– Fra starten av pandemien iverksatte vi omfattende smitteverntiltak, og reduserte blant annet antall plasser fra 24 til 20, forteller hun.

– Nettopp for å ivareta muligheten til å holde minst en meter avstand.

De avklarer alle pasienter før de kommer inn, har som rutine å spørre etter symptomer hver morgen og har lav terskel for å teste og isolere.

– Vi tenker på smitteutbrudd som en potensiell fare som ligger der, hele tiden, sier hun.

– Det som er annerledes akkurat nå, er at vi terper enda mer på meteren og andre smitteverntiltak.

Råmunddal peker på at det har vært noen smittetilfeller knyttet til miljøet før, men at de ikke har ført til større utbrudd.

– Vi håper det ikke blir noe mer denne gangen heller, sier hun.

– Og vi prøver å beholde det som er Gatehospitalet, selv om må ivareta smittevern, og vi ikke kan være så nær hverandre som før.

Regner med flere smittede

I Velferdsetaten opplyser etatsoverlege Hina Sarwar Anjum at det i uke 47 ble testet 221 brukere, der én var positiv for covid-19.

– I uke 48 har vi to kjente smittetilfeller i sentrum, forteller hun.

Til sammen er det altså snakk om tre tilfeller hittil i november.

Isolasjons- og karanteneenheten i Velferdsetaten har så langt i november hatt ni beboere. Til sammenlikning var det 17 beboere på enhetene på Vestli og St. Hanshaugen i perioden mars til august.

– Med økende smitte i befolkningen er det grunn til å anta at det vil være økende antall karantene- og smittetilfeller for målgruppen til rusinstitusjoner i vår etat, sier Anjum.

Siden utbruddet i mars har etaten rustet opp for å unngå smitte i rusmiljøene. Blant annet er det etablert egne teststasjoner for brukere og Sykepleie på hjul har testet ambulant og reist hjem til pasienter ved behov.

Prøver å ikke stenge ned noe

– Vil smitten få konsekvenser for tilbudet til brukerne?

– Vi har så godt det lar seg gjøre, prøvd å ikke stenge ned noen tilbud, sier etatsoverlegen. 

– Om ulike tiltak stenger, vil det føre til at brukerne står ute i klynger. Det blir det ikke bedre smittevern av, og det blir vanskeligere å holde oversikt.

Hun viser til at lavterskeltilbudene holder åpent, og at kafeer som har vært nødt til å ta inn færre om gangen på grunn av smittevern, har valgt å bruke food truck utenfor eller delt ut matpakker i stedet.

 På den måten får de som har behov for mat, fortsatt tilgang til det.

Hina Sarwar Anjum sier den viktigste oppgaven nå er å isolere brukere med positiv test. Og å jobbe aktivt med å få brukerne til å forholde seg til karantene.

– Dette vil bidra til at færre blir smittet, sier Anjum.

– Vi jobber daglig rundt dette nå og prøver å finne gode løsninger. 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.