fbpx Korona: Flere eldre smittes Hopp til hovedinnhold

Korona: Flere eldre smittes

Laboratoriebilde av koronaviruset fra

Antall koronasmittede øker med rundt 400–600 hvert døgn i november. Aldersmessig smittes nå flere eldre enn i oktober, viser tall fra Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet.

Sykepleien har sammenliknet forekomsten av smitte i oktober og november. Sammenlikningen kan forsvares med at det i hele oktober ble påvist 6996 smittede, og hittil i november er det påvist 4189 smittede til og med den 10. november. Det er en endring i hvordan smitten sprer seg over til de aldersgruppene som regnes for å være i risikogruppene.

– Siden i august har vi sett en økning i antall smittede. Det startet hos unge voksne, og da var det få sykehusinnleggelser. Nå ser vi at smitten, dessverre som forventet, brer seg til de eldre, og da kommer også sykehusinnleggelsene, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til Sykepleien.

Fra 5,8 prosent til 7,3 prosent

Ser vi på aldersgruppen fra 60–69 år i oktober, var 5,8 prosent av de smittede her – totalt 404 smittede i oktober. Hittil i november har prosenten økt til7,3 prosent og over 300 smittede på ti dager.

Ser vi på dem som er enda eldre, fra 70-79 år, øker den fra 2,5 til 3,1 prosent, blant de eldste fra 80 år og over er tallene 1,2 prosent i oktober og hittil i november 1,5 prosent. Fortsatt lave tall, men de har gitt en kraftig økning i innleggelser.

Som søylene i infografikken viser, så var det aldersgruppen 20–29 år som var den mest smittede i oktober, i november er det de i alderen 10 til 19 år som har den kraftigste økningen prosentuelt.

 Nå ser vi at smitten, dessverre som forventet, brer seg til de eldre, og da kommer også sykehusinnleggelsene.
Preben Aavitsland, overlege

Innlagte på sykehus og på respirator

Mandag 9. november var det 96 innlagte med covid-19 på norske sykehus. 15 av dem ligger på respirator, ifølge VG. Infografikken under viser antall nye innlagte den aktuelle datoen siden i mars, og den lengst ned forteller hvor mange som har vært innlagt totalt på den angitte datoen.

Har du ønske om at vi skal studere noen koronatall nøyere, så send en e-post til oss.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse