fbpx Sykepleiermangel i Trondheim: – Uønskede hendelser er en del av bildet Hopp til hovedinnhold

Sykepleiermangel i Trondheim: – Uønskede hendelser er en del av bildet

Ingrid Berg Selfjord
GOD TIMING: – Vi har akkurat sagt nei til lønnsoppgjøret i KS. Jeg ville lyve om jeg sa at denne rapporten ikke kom på et godt tidspunkt. Den gjør det enda lettere for oss å rettferdiggjøre våre krav, sier hovedtillitsvalgt Ingrid Berg Selfjord.

Ved fem institusjoner hadde tre eller flere sykepleierstillinger stått ubesatt i mer enn seks måneder. En enhet hadde lyst ut en stilling seks ganger uten å lykkes.

Trondheim kommunerevisjon har kartlagt rekruttering og bemanningssituasjonen innen helse og velferd. Når det gjelder sykepleiere, er mangelen alvorlig. 

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

Noen funn oppsummert

  • Fire av ti helse- og velferdssentre i Trondheim hadde i vår ubesatte sykepleierstillinger. Over 40 prosent oppga at de manglet én eller flere sykepleiere i mer enn seks måneder.
  • Det er størst mangel på sykepleiere. I mai hadde institusjonene i gjennomsnitt 1,6 ubesatte sykepleierstillinger. Ved fem institusjoner hadde tre eller flere sykepleierstillinger stått ubesatt i mer enn seks måneder.
  • Kommunerevisjonen skriver i rapporten at rekrutteringsvanskene er så omfattende, at institusjonene ofte ikke har tilgang på nødvendig kompetanse i form av sykepleiere og til dels vernepleiere. Revisjonen beskriver situasjonen som kritisk.
  • En gjennomgang av 37 enheter viste at tre av fire ikke klarte å rekruttere en ny arbeidstaker.
  • En enhet hadde lyst ut en stilling seks ganger uten å lykkes.
  • I gjennomsnitt var det 2,8 søkere til sykepleierstillinger, men bare 1,8 søkere var kvalifisert.
  • I halvparten av tilfellene lyktes ikke enhetene med å fylle en sykepleierstilling.
  • Det er vanligvis 23 søkere til en kommunal stilling i Trondheim. Innen helse og velferd er det bare 14 søkere.

Du kan laste ned rapporten her.

Ikke overrasket

At det er sykepleiermangel, og at Trondheim kommune sliter med å rekruttere og beholde sykepleiere, overrasker på ingen måte NSF hovedtillitsvalgte Ingrid Berg Selfjord.

– Det er på ingen måte nytt. Dette har vi visst om ganske så lenge, sier hun.

Rapporten er likevel nyttig, ifølge Selfjord.

– Det er en grundig og gjennomarbeidet rapport. Ingen kan tvile på at ikke tallene eller fakta som legges frem, ikke er riktige og gir et godt bilde av virkeligheten vi står i ute i kommunehelsetjenesten, sier hun.

– Vi har akkurat sagt nei til lønnsoppgjøret i KS. Jeg ville lyve om jeg sa at denne rapporten ikke kom på et godt tidspunkt. Den gjør det enda lettere for oss å rettferdiggjøre våre krav.

Kommunen gjør noe, men må gjøre mer

Selfjord sier at Trondheim kommune har satt i gang flere tiltak for å rekruttere og beholde personell.

– Likevel er det ikke nok. Det er rapporten et tydelig sannhetsvitne på, sier hun og legger til at situasjonen er alvorlig.

– Tallene viser at mangelen på sykepleiere, helsefagarbeidere og til dels vernepleiere, er så stort at det potensielt truer pasientsikkerheten.

Hun trekker frem at Adresseavisen med jevne mellomrom har skrevet om avvikssaker.

– Vi har opplevd flere hendelser i tjenesten som vi gjerne skulle vært foruten. Uønskede hendelser er en del av bildet når vi snakker om mangel på sykepleiere, sier hun.

Selfjord mener at tiden er overmoden for å tenke nytt.

– Vi må ta noen sentrale diskusjoner: Er vi riktig organisert? Kan andre overta oppgaver som sykepleiere gjør i dag?

Høy turnover

I den delen av kommunehelsetjenesten i Trondheim som kan beskrives som eldreomsorg, er det ifølge Selfjord 700–800 sykepleierstillinger.

– Det siste året er det lyst ut 300 sykepleierstillinger. Det betyr ikke at det er blitt 300 flere stillinger i kommunen, men illustrerer at turnoveren er kjempehøy.

Høy turnover er dårlige nyheter for pasienter, tjenesten og ansatte.

– Når jobben er så tøff at sykepleiere ikke orker å jobbe i kommunehelsetjenesten, så forsterker det sykepleiermangelen, siden kommunen heller ikke klarer å beholde de ansatte de har, sier Selfjord.

– Men hvordan skal dette løses? Tilgjengelige sykepleiere står vel ikke akkurat i kø?

– Jo. På en måte så gjør de det. Vi har en kjempelekkasje av sykepleiere som dropper ut av yrket. Dersom de får anstendig lønn og arbeidsforhold, så kan vi få dem tilbake, sier hun og legger til:

– Bare i Trondheim utdanner vi rundt 200 sykepleiere i året. Sykepleierne er der, men de vil ikke jobbe i kommunehelsetjenesten.

Et lite spark til KS

Med mekling i KS-oppgjøret på trappene, mener Selfjord det er betimelig å gi et lite spark til KS:

– Det er på høy tid at alle kommuner, med KS i spissen, tar inn over seg at helsetjenesten som kommunene tilbyr i dag, er en avansert tjeneste som krever høyt utdannede fagfolk. Vi har ikke som sykehusene mulighet til å skrive ut pasienter eller avgrense til poliklinisk behandling når pasientpågangen blir for stor, sier Selfjord og legger til:

– Pasientene våre forsvinner ikke. De bor her.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.