fbpx Legestreiken trappes opp med sju nye kommuner Hopp til hovedinnhold

Legestreiken trappes opp med sju nye kommuner

President i Legeforeningen, Marit Hermansen
UTVIDER: President i Den norske legeforening, Marit Hermansen, mener det nye streikeuttaket illustrerer hvor skjør organiseringen av legevakten er.  Foto: NTB, Lise Åserud

Mandag trapper Legeforeningen opp legestreiken. Totalt 35 leger vil da være i streik.

Tolv nye leger i sju kommuner tas ut i streik i opptrappingen.

Kommunene dette gjelder, er Kautokeino, Sirdal, Vang, Nord-Aurdal, Herøy (Møre og Romsdal), Karasjok og Hasvik.

Uttaket omfatter kommuner i distrikter med stor legevaktbelastning.

Krevende

– Det er alltid krevende å ta ut ansatte i helsetjenesten i streik, sier president Marit Hermansen i Den norske legeforening i forbindelse med streikeuttaket.

– Denne hårfine balansen settes særlig på spissen i en usikker pandemisituasjon. Vi har i dette uttaket tatt ut et fåtall leger. Uttaket illustrerer hvor skjør organiseringen av legevakten er, spesielt i distriktskommunene.

Fire år siden sist

Fra før av er 23 leger i Bergen, Tromsø, Narvik, Stavanger og Trondheim også i streik.

Meklingen brøt sammen 15. oktober, og det første streikeuttaket gjaldt fra 26. oktober. Det har ikke vært kontakt mellom partene etter bruddet hos Riksmekleren.

Sist det var legestreik, var i 2016. Det endte med tvungen lønnsnemnd etter fem uker med streik.

Les også:

Lokket sykepleierstudenter med 150 000 kroner – fikk to søkere

TRENGER SYKEPLEIERE: Tre av fire kommuner oppgir at det er ganske eller meget utfordrende å rekruttere sykepleiere, ifølge KS' Arbeidsgivermonitor for 2019. Høyanger kommune forsøker seg på stipend til sykepleierstudenter som rekrutteringstiltak. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Høyanger kommune utlyste fem stipender til sykepleierstudenter. To søknader lå på bordet da fristen gikk ut.

– Vi er fornøyd med å ha fått to søkere. Vi trenger alle sykepleierne vi kan få, og får vi to på plass, er det bra, sier Arnvid Hovland, personalsjef i Høyanger kommune.

Satt av 750 000 kroner

Som Sykepleien tidligere har skrevet om, har Høyanger kommune satt av 750 000 kroner for å få sykepleierstudentene til å komme til bygda. Mot et stipend på 150 000 kroner må studentene binde seg til kommunen i fem år.

Stipendordningen ble vedtatt i kommunestyret i september, og er som følger:

  • Høyanger kommune oppretter inntil 5 stipender på 50 000 kroner hvert skoleår.
  • Stipendet på til sammen 150 000 kroner går til sykepleierstudenter som binder seg til arbeid hver tredje helg og ferievikariater gjennom studietiden.
  • Etter autorisasjonen har de nyutdannede sykepleierne så to års bindingstid i kommunen.

Søknadsfristen gikk ut 15. oktober, og kommunen har kun fått inn to søknader, bekrefter Arnvid Hovland. Ytre Sogn omtalte saken først.

Pusser opp boliger til studentene

– Hvorfor kom det så få søknader, tror du?

– Det er vanskelig å si. Kanskje noen tenker at to år er lang bindingstid, vi vil evaluere denne ordningen etter hvert. Men vi er optimistiske. To nye sykepleiere er bra, sier han til Sykepleien.

Nå utvider de søknadsfristen til 1. desember.

Hovland legger til at de også har flere tiltak på gang:

– Blant annet pusser vi opp boliger som vi tilbyr til blant andre sykepleierstudenter å leie mens de jobber her, så de i alle fall har en overgangsbolig av god standard, sier han.

Til NRK sier Lill Sverresdatter Larsen, leder for Norsk Sykepleierforbund, at rådene både til Høyanger og andre kommuner som sliter med å rekruttere sykepleiere, er at lønna må bli høyere, og at kommunene også må satse på å beholde sykepleierne de allerede har, for å sikre fagmiljøet og kompetansen.

 Har dere noen konkrete «lokketilbud» på gang for å beholde de sykepleierne som allerede jobber i kommunen?

– Vi jobber for å ha hundreprosentstillinger, og vi jobber med å spisse sykepleieroppgavene. I tillegg har vi andre ting på blokka som vi ikke kan forskuttere nå, sier Hovland.