fbpx Saksøkte sykepleiere: Slik blir rettssaken Hopp til hovedinnhold

Saksøkte sykepleiere: Slik blir rettssaken

Fire sykepleiere som er saksøkt av sin arbeidsgiver Sykehuset Østfold
SAKSØKT: De fire spesialsykepleierne er klar for å møte arbeidsgiver i retten.

I fire dager skal Sykehuset Østfold og de fire saksøkte spesialsykepleierne møtes i retten. Nysgjerrig på hva som skal skje? Her får du noen svar.

I dag, 15. september klokka 09, startet rettssaken mellom Sykehuset Østfold og fire spesialsykepleiere. Saken skal gå over fire dager ved Scandic City hotell i Fredrikstad.

Rettssaken vil bli markert av NSF utenfor Stortinget første dag, tirsdag, klokka 11.

Bakgrunn

Kort oppsummert startet det hele med at fire spesialsykepleiere stilte krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold i april 2019. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember i fjor ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold har imidlertid bestemt seg for å ikke følge nemndas vedtak. De har nå saksøkt de fire sykepleierne. 

LES: Saksøkte syke­pleiere: Klare til kamp i retten mot Sykehuset Østfold

LES: Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

LES: – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

Aktørene

Her er rollelisten over de viktigste deltakerne de neste fire dagene:

Dommerne: Torbjørn Fjellstad er fagdommer og skal sammen med to fagdommere dømme i saken.

De saksøkte: Maria Worren Vågsholm, Elin Gunther Johannessen, Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder.

Saksøker: Hege Gjessing, administrerende direktør ved Sykehuset Østfold.

De saksøktes advokater: Magnus Buflod og Ingrid Tordis Enoksen (NSF).

Saksøkers advokater:  Tarjei Thorkildsen og Astrid Jahr Olsen (Advokatkontoret Bahr).

De saksøktes vitner: Sykepleiernes advokater har innkalt fire vitner i saken.

Saksøkers vitner: Sykehuset Østfolds advokater har innkalt tre vitner i saken.

Dag 1

Første dag i retten starter med at Sykehusets advokater legger frem beviser for hvorfor de mener tvisteløsningsnemndas vedtak er feil når de fattet vedtaket om at de fire sykepleierne har rett til å bruke fortrinnsretten for å få full stilling på nyfødtintensiven.

Kort oppsummert mener Sykehuset Østfold at det særlig er to forhold som gjør at nemndas vedtak må endres:

1. Dersom vedtaket blir stående, fører det til «vesentlige ulemper» for arbeidsgiver. Påstanden er at Sykehuset da ikke vil kunne drifte avdelingen forsvarlig 24 timer i døgnet, sju dager i uken.

2. Sykehuset Østfold mener at de ved å tilby sykepleierne hel stilling, hvor deler er lagt til en bemanningspool, har innfridd kravet i arbeidsmiljøloven. Sykehuset mener derfor sykepleierne ikke kan påstå at de jobber ufrivillig deltid.

Når Sykehusets advokater er ferdig med sin innledning, er det sykepleiernes advokater sin tur.

I sin innledning vil de argumentere for at arbeidstakerne har fortrinnsrett til den utlyste stillingen. I forhold til sykehusets påstander, er det særlig tre områder sykepleiernes advokater vil legge vekt på:

1. At det ikke foreligger noen «vesentlig ulempe» for arbeidsgiver.

2. Advokatene vil argumentere for at det ikke er gitt noe konkret tilbud om arbeid i heltidspoolen, og at et slik tilbud uansett ikke er relevant. Advokatene vil også argumentere for at en løsning som innebærer at deltidsansatte må jobbe i en heltidspool for å få full stilling, er i strid med forbudet om diskriminering av deltidsansatte.

3. Advokatene vil også argumentere for at sykepleierne har rett til erstatning og ansettelse i full stilling som følge av brudd på fortrinnsretten.

Når begge sider har lagt frem sine innledninger, er dag én over.

Dag 2

Andre dag er det hovedpersonene selv som skal forklare seg.

Først er det arbeidsgiver som skal gi sin forklaring. Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, vil redegjøre for sykehusets syn.

Når hun er ferdig, skal de fire spesialsykepleierne innta vitneboksen.

Når alle har sagt sitt, er dag to over.

Dag 3

Tredje dagen er det vitnene sin tur.

Advokatene til Sykehuset Østfold har kalt inn flere ledere som sannsynligvis vil fortelle retten og dommerne om hvorfor det er så vanskelig for driften å gi de fire sykepleierne hel stilling på nyfødtintensiven. Når arbeidsgivers vitner har forklart seg, skal sykepleiernes vitner forklare seg.

Kolleger og tillitsvalgte er oppført som vitner for de fire sykepleierne. Når de har forklart sitt syn på saken, er dag tre ferdig.

Dag fire

Dag fire, som er siste dag, skal advokatene på hver sin side oppsummere alt som er sagt de siste dagene i ett sluttinnlegg. De vil argumentere for at bevisene nettopp de har lagt frem, styrker deres syn.

Når advokatene har sagt sitt, blir det opp til dommerne å komme med sin dom. Dommen er ventet å være klar innen en måneds tid.

Saksøkte syke­pleiere: Klare til kamp i retten mot Sykehuset Østfold

Saksøkte sykepleiere
KLAR FOR RETTSOPPGJØR: – Endelig skjer det noe, sier de fire saksøkte spesialsykepleierne. F.v.: Maria Worren Vågsholm, Elin Gunther Johannessen, Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder. Foto: Privat

– Vi kjenner det vel alle litt på kroppen at det nærmer seg. Det er mye følelser og stress, sier Maria Worren Vågsholm.

Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Johannessen og Ann Christin Skrøder har nettopp avsluttet sitt siste forberedende møte med advokaten før rettssaken starter 15. september.

Saken kort oppsummert

Kort oppsummert startet det hele med at fire spesialsykepleiere stilte krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold i april 2019. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember i fjor ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold har imidlertid bestemt seg for å ikke følge nemndas vedtak. De har nå saksøkt de fire sykepleierne. Rettssaken starter 15. september og skal gå over fire dager.

LES: Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

LES: – Politikerne bør merke seg at sykehusene ikke vil forholde seg til lovene Stortinget har vedtatt

Klar for rettsoppgjør

– Det nærmer seg rettssak – hvordan føles det?

– Endelig skjer det noe, sier Ann Cristin Skrøder over telefonen til Sykepleien.

Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Johannessen sier seg enige over telefonen som er skrudd på høyttaler for anledningen.

– Nå begynner det å bli virkelig. Da vi først ble saksøkt i vår, følte vi mest sjokk og vantro. Tiden frem til nå har gått i bølgedaler og vi har vært i et slags vakuum, sier Skrøder.

De andre tre sykepleierne er tydelig enige.

– Er dere klare?

– Ja. I dag har vi forberedt oss sammen med advokatene. Vi har gått igjennom hva vi skal si når vi skal innta vitneboksen, sier Skrøder.

– Vi kjenner det vel alle litt på kroppen at det nærmer seg. Det er mye følelser og stress, sier Vågsholm.

– De andre nikker, opplyser Skrøder over høyttaleren.

– Nå skal vi bare drive litt egendrilling, så er vi klare, legger Vågsholm til.

Optimistiske

– Hva sier magefølelsen, vinner dere?

– Vi har jo tro på egen sak, sier Karlsen og legger til:

– Men vi tar på ingen måte seieren på forskudd. Vi vet jo ikke om meddommerne vil oppfatte budskapet vårt, eller hvordan arbeidsgiver vil legge frem sin side av saken. Men vi er optimistiske.

Alle sykepleierne skal være til stede i retten de fire dagene saken prosederes ved Scandic hotell i Fredrikstad.

– Vi vet at det er mange som ønsker å overvære rettssaken og støtte oss. Vi er glad for at saken ble flyttet til større lokaler, slik at det er flere som får plass, sier Johannessen.

Sykepleierne vil ha rett til styring over egen arbeidsinnsats

Det står mye på spill for de fire sykepleierne. Arbeidsgiver har tilbudt dem 100 prosent stilling, men det forutsetter at de må ta deler av stillingen i en bemanningspool. De får ikke full stilling innen eget fagfelt, som er knyttet til nyfødtintensiv.

– Saken handler i prinsippet om å ha en reell rett til hel stilling innen det kompetanseområdet du behersker, har utdannet deg innen og er god på, sier Vågsholm. Jeg ville ikke ha en deltidsbrøk hvor jeg må jobbe på en avdeling jeg ikke er kjent med fagområdet. Jeg har dessuten ingen mulighet til utvikle meg faglig og å styrke min kompetanse.

Johannessen utfyller:

– Jeg vil ikke ta en slik delt stilling for egen del, jeg ville blitt syk av det. Men jeg ville heller ikke gjort det for pasientenes del. Det er fort gjort å gjøre feil i stressede situasjoner når du ikke er trygg på arbeidsoppgavene.

De andre er enige.

– Taper vi saken, kan sykepleiere som er i vår situasjon, ende opp med å jobbe «skjult» ufrivillig deltid. Vi sier vi vil ha full stilling, arbeidsgiver sier de har tilbudt det i bemanningspool, og at vi derfor ikke kan påstå at vi jobber ufrivillig deltid, sier Skrøder.

Massiv støtte

– Dere har fått mange støtteerklæringer. Det kan virke som om alle heier på dere?

– Ja. Det er støtten som har holdt oss oppe. Både fra lokalsamfunnet, sykepleiere rundt om i hele landet, NSF og våre to advokater, sier Skrøder.

– Men det har vært tøft å stå i. Det skal bli godt å endelig få saken prøvd i retten, sier de fire.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.