fbpx Østfold: – Arbeidsgivere bruker deltid for å gjøre driften billigere Hopp til hovedinnhold

Østfold: – Arbeidsgivere bruker deltid for å gjøre driften billigere

Karen Brasetvik
SLØSING: – Det er et paradoks når vi vet at sykepleiermangelen er prekær. Likevel fortsetter arbeidsgiver å lyse ut deltidsstillinger. På den måten får vi ikke tatt ut reserven i arbeidsstyrken som sykepleierne utgjør. Vi fortsetter å utdanne to sykepleiere per årsverk. Det er sløsing med verdifull kompetanse, sier Karen Brasetvik. Foto: Kari Anne Dolonen

I Østfold jobber mer enn femti prosent av sykepleiere i turnus deltid. Det er ikke godt nok, mener fylkesleder Karen Brasetvik.

De siste årene har NSFs fylkesleder i Østfold hentet inn heltidstall for fylkets kommuner og sykehus.

– Selv om det er bedring i noen kommuner, er det fortsatt et stort problem at kommunene i Østfold har en altfor høy deltidsandel når det gjelder sykepleiere som jobber i turnus, sier Brasetvik. (Se tabell under.)

Halvparten har en deltidsprosent på over 50

Av Østfolds 12 kommuner er det fem kommuner som har en deltidsprosent på over 50 når det gjelder sykepleiere i turnus. To kommuner har ikke levert inn tall, så der er deltidsprosenten usikker.

Fylkeslederen i Østfold hevder at en stor del av deltiden blant sykepleiere i turnus er ufrivillig.

– Når vi spør nyutdannede, sier de fleste at de ønsker seg hel stilling, men blir tilbudt deltidsstillinger med mulighet for å jobbe ekstra.

Det liker Brasetvik dårlig.

– Arbeidsgivere bruker deltid for å gjøre driften billigere. De slipper å betale overtid når de tilkaller deltidsansatte for å fylle vakter. Økonomi kommer foran både pasientsikkerhet og sykepleiernes rettigheter, sier Brasetvik.

Ifølge henne er tariffavtalen klar på at heltid skal være utgangspunktet.

– Men en del arbeidsgivere fortsetter å lyse ut og ansette sykepleiere i deltidsstillinger, sier hun. (se tabell under)

Hun legger til at også politikerne, med Bent Høie i spissen, har gitt klare meldinger om at andelen heltidsstillinger skal økes i helsetjenesten.

– Det er et paradoks når vi vet at sykepleiermangelen er prekær. Likevel fortsetter arbeidsgiver å lyse ut deltidsstillinger. På den måten får vi ikke tatt ut reserven i arbeidsstyrken som sykepleierne utgjør. Vi fortsetter å utdanne to sykepleiere per årsverk. Det er sløsing med verdifull kompetanse, sier hun.

Skryter av Sarpsborg

Men alt er ikke helsvart.

– Mens Fredrikstad, som har et tiårig heltidsprosjekt som de har fått mye skryt for, ikke har slått ut positivt på statistikken, så har Sarpsborg lykkes bedre. Det er godt å se.

I tillegg er det en del av de små kommunene som har positiv statistikk når det gjelder heltid for sykepleiere i turnus.

– Problemet er at her er tallene så små, at få stillinger kan gi store utslag, sier Brasetvik.

Sykehuset Østfold og NSF teller ulikt

Ved Sykehuset Østfold er det kun 40 prosent av sykepleierne som går i turnus, som har hel stilling.

– Det er ikke godt nok. Når de i tillegg nå går til rettssak mot sykepleiere som ønsker hel stilling, svekker det omdømmet til Sykehuset Østfold som arbeidsgiver. Hvem vil jobbe for en arbeidsgiver som saksøker deg om du krever din rett, spør fylkeslederen retorisk.

Men Sykehuset Østfold er ikke nødvendigvis enig med fylkeslederens fremstilling.

Sykehuset og NSF teller ulikt. Det skyldes at vi henter ut tall for sykepleiere som går i turnus, mens sykehuset ser på deltid for alle ansatte sykepleiere, forklarer Brasetvik.

– Hvorfor gjør dere det?

– Fordi det er nettopp turnusarbeidernes arbeidstid som er under press. Det er også her det er mest deltid, dels fordi mange ikke klarer å jobbe heltid på grunn av høy vakt- og arbeidsbelastning, og dels fordi det er deltidsarbeid mange får tilbud om, sier hun.

Mener kriteriene for heltid må endres

Fylkeslederen står nå midt i en sak hvor fire spesialsykepleiere ved Sykehuset Østfold er saksøkt av arbeidsgiver fordi de krevde fortrinnsrett til hel stilling da arbeidsgiver utlyste en ny stilling ved nyfødtintensiven hvor de jobber.

Sykepleierne har imidlertid fått tilbud om 100 prosent stilling, dersom de jobber i en såkalt bemanningspool.

– Dette er løsninger som flere arbeidsgivere har begynt med, men som gjør at sykepleierne heller velger å fortsette å jobbe deltid, sier Brasetvik og forklarer nærmere:

– Dersom du er en sykepleier med spesialisering i intensivsykepleie, barnesykepleie eller kreft, ja, så er det det du ønsker å jobbe med. Det er fagområdet du føler deg trygg på. Skal du så jobbe 20 prosent på gastrokirurgisk avdeling, eller hjerteavdelingen, kan det fort føles utrygt. Mange velger da heller å jobbe deltid og ta ekstravakter.

– Så hvordan kan dette endres?

– Premissene for å få heltid må endres. Sykepleierne må tilbys hele stillinger innenfor fagområdet de har sin kompetanse og få jobbe hele sin stilling på den avdelingen de hører til. Koronapandemien har også vist hvor viktig det er å jobbe på én plass av smittevernhensyn, sier Brasetvik.

Les også:

– Sykehuset Østfold er fortsatt helt rå på deltid

Sykehuset Østfold på Kalnes.
RETTSSAK: 15. september starter rettssaken mellom Sykehuset Østfold og fire spesialsykepleiere som har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda i at de hadde rett til større stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter nye sykepleiere. Foto: Sykehuset Østfold

Tross stor sykepleiermangel, holder Sykehuset Østfold sine sykepleiere fortsatt i deltidsstillinger. Og nå går de sågar rettens vei for å hindre at sykepleiere skal få full stilling på sin arbeidsplass, skriver Karen Brasetvik.

På landets nyeste sykehus jobber kun to av fem sykepleiere i turnus hel stilling. Hittil i år har kun halvparten av Sykehuset Østfolds utlyste sykepleierstillinger vært hele.

Aksepterer ikke nemndas vedtak

Den 15. september starter rettssaken mellom Sykehuset Østfold og fire spesialsykepleiere som har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda i at de hadde rett til større stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter nye sykepleiere.

Sykehuset vil ikke akseptere nemndas vedtak. I stedet bruker Østfolds største arbeidsgiver store ressurser på å hindre at fire av deres ansatte – som har spesialisert seg på sykepleie til kritisk syke og for tidlig fødte babyer – skal få full stilling på Nyfødtintensiv. På denne avdelingen jobber nesten ingen heltid.

Sykepleiere må møte i retten

Hvor mye sykehuset har brukt på advokater og andre utgifter knyttet til rettssaken, håper vi Sykehuset Østfolds direktør Hege Gjessing snart kan svare på. Sannsynligvis kunne det finansiert full stilling for flere sykepleiere enn de fire saksøkte.

Denne saken viser hvor vanskelig det er for sykepleiere å få jobbe heltid på sin arbeidsplass.

Denne saken viser hvor vanskelig det er for sykepleiere å få jobbe heltid på sin arbeidsplass. Og det er svært tøft for de fire sykepleierne som må møte i retten for å forsvare sin rett til større stilling. Heldigvis får de støtte fra folk over hele landet som ikke kan forstå hva sykehuset holder på med.

Flere sykehus er rå på deltid

Det er ikke bare Sykehuset Østfold som er helt rå på å holde sykepleiere i turnus i deltidsstillinger. En fersk undersøkelse Sykepleierforbundet har gjort i Sykehuset Østfold og Østfolds kommuner viser at Fredrikstad kommune har like få sykepleiere i hel stilling som Sykehuset Østfold. I Indre Østfold jobber kun én av tre sykepleiere i turnus hel stilling. Sarpsborg er den kommunen med flest sykepleiere på heltid. Her jobber 52 prosent av sykepleiere i turnus i full stilling.

Gi sykepleierne hele stillinger

Sykepleiermangelen er stor. Helsetjenesten mangler 6000 sykepleiere. Årlig utdannes det 4000. Det dekker knapt avgangen fra yrket. Da kan vi ikke fortsette med å utdanne to for å fylle et årsverk. Og arbeidsgivere som er så heldige å ha sykepleiere som vil jobbe helt og fullt på sin arbeidsplass, må applaudere og gi dem hel stilling – ikke saksøke dem!