fbpx 14 infeksjoner fra badebakterier i juni Hopp til hovedinnhold

14 infeksjoner fra badebakterier i juni

Bildet viser en gjeng med gutter som løper ut i vannet på en strand

14 personer fikk i juni påvist infeksjoner fra bakterier i sjøen. Bakteriene, som i verste fall kan være kjøttetende, skal nå kartlegges.

Når temperaturene øker, blomstrer det også opp med vibrio- og shewanellabakterier langs norgeskysten. Bakteriene kan infisere åpne sår, og i verste fall kan det ende med blodforgiftning og amputasjon.

I Norge ble det for alvor fokus på bakteriene under knallsommeren i 2018, og fra og med i fjor blir infeksjonene registrert i det nasjonale sykdomsregisteret MSIS.

I juni i år ble det registrert sju vibrioinfeksjoner og sju shewanellainfeksjoner, mens det er registrert henholdsvis 17 og 12 tilfeller totalt i år.

Blåskjell undersøkes

Nå starter Havforskningsinstituttet også en kartlegging av vibriobakterier i forbindelse med den faste blåskjellovervåkningen som gjøres for Mattilsynet.

– De siste årene har vi hatt veldig varme somre, og i 2018 og 2019 hadde vi noen alvorlige infeksjonstilfeller blant folk som badet med åpne sår. Nå ønsker vi å se nærmere på bakteriene som er i vannet på sommeren, sier havforsker Cecilie Smith Svanevik i Havforskningsinstituttet til NTB.

Vibriobakterien er blitt undersøkt tidligere i Norge, men da først og fremst i månedene når det er kaldere. Ved å teste blåskjellene vil forskerne få prøver fra hele kysten mellom Grimstad og Tromsø gjennom sommeren.

Kan føre til amputasjon

Forskerne er spesielt interessert i hvilke typer bakterier de oppdager. Det finnes nemlig 140 forskjellige arter av vibriobakterien, og blant dem er det 12 som gir sykdom hos mennesker.

– Det gjelder blant annet en variant som gir kolera, mens andre varianter gir diaré. Den typen vi er mest bekymret for, er kjøttetende og kan gi underhudsinfeksjoner og blodblemmer. Den eneste behandlingen er ofte amputasjon fordi sykdomsforløpet går så fort, sier Svanevik.

Lenger sør i Europa har det dukket opp stadig flere antibiotikaresistente vibriobakterier de siste årene.

– En fersk studie vi har gjort i Norge, viser at få av bakteriene hadde genene som skal til for å gi alvorlig sykdom og at det var lite antibiotikaresistens. Men vi vet også at det har vært mer utfordringer med dette i varmere strøk. Nå ønsker vi mer kunnskap om hvordan det ser ut i Norge når vannet blir varmere, sier havforskeren.

I dag er den eneste overvåkningen for risikoen for vibriobakterier laget av det europeiske smittevernsenteret, men den baserer seg utelukkende på vanntemperaturer.

– Kontakt lege

For å beskytte mot shewanella- og vibriobakterier fraråder Folkehelseinstituttet fra å bade med åpne sår, med mindre de dekkes til med heldekkende, vanntett plaster.

Folk med immunsvikt, eldre og personer med leversykdom er spesielt utsatt for infeksjoner.

«Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn», heter det i rådene fra FHI.

I løpet av fjoråret fikk 49 personer påvist infeksjon fra vibriobakterier mens det ble påvist shewanellainfeksjon hos 23 personer. Under den varme sommeren i 2018 ble sju personer alvorlig syke med sårinfeksjoner etter bading i sjøvann. I tillegg ble det rapportert om en rekke mildere tilfeller.

 

Fakta
Fakta om vibriobakterier
  • Det finnes flere typer vibriobakterier. Enkelte av disse, som Vibrio vulnificus og Vibrio parahaemolyticu, kan forårsake alvorlige infeksjoner.
  • Førstnevnte bakterie formerer seg best ved vanntemperatur over 20 grader i brakkvann og i sjøområder med lavt saltinnhold, og kan opptre sammen med vannblomst (algeoppblomstring). Den ble for første gang identifisert i Norge i 1979.
  • Vibriobakterien kan i verste fall være kjøttetende og kan føre til blodforgiftning.
  • Folk med åpne sår på kroppen bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret tildekkes med heldekkende, vanntett plaster. Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med nedsatt immunforsvar.
  • De som er i risikogruppen, bør bruke badesko for å unngå å få sår under bading.
  • Pådrar man seg sår, oppfordres det til å følge nøye med og kontakte lege ved tegn til infeksjon.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse