fbpx Sykehuset Østfold må utvide Hopp til hovedinnhold

Sykehuset Østfold må utvide

Sykehuset Østfold på Kalnes.
FOR LITE: I 2017 og 2018 var det henholdsvis 3700 og 4500 korridorpasienter ved sykehuset. Foto: Sykehuset Østfold

Mindre enn fem år etter at Sykehuset Østfold åpnet utenfor Sarpsborg, fastslår ledelsen at institusjonen til 6 milliarder kroner er for liten.

– De ansatte hadde rett hele tiden, og jeg er glad vi nå har en rapport som viser det, sier administrerende direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold til NRK.

Korridorpasienter

89 000 kvadratmeter er ikke nok. Relativt kort tid etter åpningen i 2015 måtte personell plassere flere pasienter i rom som var ment som enkeltrom. Og i 2017 og 2018 var det henholdsvis 3700 og 4500 korridorpasienter ved sykehuset, ifølge Aftenposten.

En privat aktør bygger nå et stort administrasjonsbygg der sykehuset skal leie kontorplasser. Det er også besluttet å utvide akuttmottaket. I en nesten 700 sider lang rapport fra Sykehusbygg kommer det dessuten frem at det blant annet er behov for 60 nye sengeplasser.

Veien videre

Gjessing skal nå lage en plan for hvordan kapasiteten kan utvides. Det kan ende med nybygging eller en betydelig omdisponering.

– Sykehuset er minst 20 prosent for lite. Alt er minimalt, og det er trangt overalt. Det gjør driften mindre effektiv, sliter på de ansatte og gir dårligere pasientbehandling, sier foretakstillitsvalgt Britt Fritzman i Legeforeningen.

Enmannsrom blir tomannsrom på Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold på Kalnes.
ÉN BLIR TO: Sykehuset Østfold skal gjøre om de største enmannsrommene til tomannsrom for å redusere antall korridorpasienter. Foto: Sykehuset Østfold

– Det er trist at det er slik, men sykehuset er for lite. Den eneste varige løsningen for å få ned antall korridorpasienter, er å bygge ut, sier NSFs foretakstillitsvalgt, Anita Talåsen Granli.

– For å øke kapasiteten på Kalnes, vil det på flere døgnområder bli mulig å benytte ett rom per sengetun som tomannsrom i perioder med ekstra høy aktivitet. I tillegg vil fire senger overføres fra klinikk for kirurgi til klinikk for medisin, som har det største overbelegget, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen i en pressemelding.

Trist

NSFs foretakstillitsvalgt, Anita Talåsen Granli, sier til Sykepleien at det ikke finnes så mange andre løsninger å ty til.

– Det er trist at det er slik, men sykehuset er for lite. Den eneste varige løsningen for å få ned antall korridorpasienter, er å bygge ut, sier Granli.

Når det nye sykehuset ble bygget på Kalnes, var planen at alle pasientene skulle ha enerom.

– Selv om enkeltrom er mer arbeidskrevende for sykepleierne, er det tross alt et godt konsept. Det er synd at vi nå går bort fra dette. Men tross alt er det bedre for pasientene å ligge på tomannsrom enn å ligge i korridor.

Kriseløsning

Slik Granli ser det, er tiltaket et krisetiltak som sannsynligvis ikke vil fungere over tid.

– Vi frykter at når dobbeltrommene er fylt opp, så vil korridorpasientene komme på toppen. Trenden viser at det kun er et tidsspørsmål før det skjer. Vi har i dag ti prosent høyere belegg enn vi hadde ved det gamle sykehuset. Utviklingen skjer fortere enn antatt, og Høie må ta dette på alvor. Sykehuset er for lite.

Granli tror likevel ikke at en utbygging vil skje med det første.

– Vi blir ikke prioritert. Vi er det nyeste sykehuset, og nå står alle andre i kø for å få sine prosjekter realisert.

Ledermøte

Det var på et ekstraordinært ledermøte 29. juni at sykehuset vedtok at det kan legges to pasienter på ett rom per sengetun i perioder med svært stor pågang av pasienter. Dette gjelder ikke kreftavdelingen.
– Å bruke pasientrom som tomannsrom skal ikke være en permanent løsning, men vil være et mulig tiltak når det er ekstra høy aktivitet i sykehuset, sier Stene-Johansen i en pressemelding.

3. september får i tillegg Sykehuset Østfold ansvaret for alle pasienter fra Vestby kommune.

– Vi må være forberedt dersom det blir en stor pågang av pasienter utover høsten. Og selv om pasientrommene i dag brukes til én pasient, er det rom i sengetunene som er større enn tomannsrommene vi hadde i sykehuset i Fredrikstad, sier Stene-Johansen.

Skal evalueres jevnlig

Sykehuset skriver på sine nettsider at å plassere to pasienter på samme rom, ikke skal være en lettvint løsning.

– For eksempel er det viktig at disse rommene ikke brukes til de sykeste pasientene, sier Stene-Johansen.

Teknisk avdeling skal kvalitetssikre og regulere luftmengder for rommene som skal klargjøres for to pasienter. I tillegg skal det blant annet monteres pasientsignal og skjermvegg eller takskinne.

– Tiltaket med tosengsrom vil evalueres jevnlig, men vi håper og tror at dette vil bli en bedre løsning både for pasienter og for medarbeidere i de periodene det er svært mange pasienter innlagt, sier Stene-Johansen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.