fbpx Sommerstengte fødeavdelinger: – Det betyr økt fare for at fødselen skjer på reisevei Hopp til hovedinnhold

Sommer­stengte føde­avdelinger: – Det betyr økt fare for at fødselen skjer på reisevei

Elisabeth Jørgenvåg med jordmorkoffert
SOMMERSTENGT: Reiseveien til Kristiansund er, under normale forhold, rundt to timer. Med sommerstengt fødeavdeling forlenges reisetiden med minst en time, ifølge jordmor Elisabeth Jørgenvåg. Foto: Privat

Så langt i år har jeg hatt tre fødsler under transport, én på ambulansebåten og to på helsestasjonen, sier jordmor Elisabeth Jørgenvåg.

Jordmor Elisabeth Jørgenvåg forbereder seg på en hektisk sommer. Beredskap og følgetjenesten tar hånd om mellom 60 og 70 gravide hvert år i kommunene: Aure, Smøla og Heim kommune (tidligere Halsa kommune). Ved siden av å være jordmor i følgetjenesten, er hun kommunejordmor i Aure. Nærmeste fødeavdeling for alle gravide er i Kristiansund, men de holder sommerstengt til 17. juli.

– Det betyr lengre reisevei for de gravide og økt fare for at fødselen skjer på reisevei, sier Jørgenvåg.

Reiseveien til Kristiansund er, under normale forhold, rundt to timer. Med sommerstengt fødeavdeling forlenges reisetiden med minst en time, ifølge Jørgenvåg.

– Det skaper ekstra stress og belastning for de fødende, sier hun.

Åtte fødende på lista

Jordmoren skal jobbe tre av de fire ukene da fødeavdelingen i Kristiansund holder sommerstengt.

– På min liste har jeg rundt åtte gravide som har termin i perioden, sier hun.

I tillegg kommer selvfølgelig de gravide som har termin litt lenger ut i sommeren, om noe skulle oppstå.

– Hvor skal de føde nå?

– Enten i Molde, eller på St. Olavs hospital i Trondheim, sier Jørgenvåg.

De fleste velger Trondheim.

– Da slipper de ferge og omskiftninger mellom ambulansebil og ambulansebåt. I tillegg har de barneavdeling med barneleger på vakt ved St. Olavs. Det har de ikke i Molde.

Men selv om de fleste ønsker seg til Tronheim, kan de møte stengt dør.

– Alle fødeavdelinger i landet er presset om sommeren. Det er høysesong for fødsler. Det hender at fødende får nei når de vil til St. Olav, fordi det er fullt. Det fører til enda mer stress for den fødende, sier Jørgenvåg.

Siden presset på fødeavdelinger er stort, risikerer gravide også å bli sendt til Ålesund om det er fullt også i Molde.

– Da snakker vi fem timer reisevei, om man da ikke går over til transport med helikopter. Vel og bra i Ålesund, men det blir langt, sier hun.

Kart over Aure, Smøla og Halsa

LANG REISEVEI: De fødende må først reise en times tid til helsestasjonen i Aure som ligger på Tustna. De røde pilene i kartet over viser reiseveien til de gravide fra Smøla, Halsa og Aure, og som møter Jørgenvåg på helsestasjonen på Tustna. De blå pilene viser videre reisevei til de nærmeste fødeavdelingene. Til Kristiansund tar det totalt rundt to timer. Til Molde og Trondheim tar det totalt minst tre timer. Hvor mange stopp man må ha underveis, varierer og må tas med i regnestykket for bruk av tid. Ingen av de tre kommunene er «bundet» sammen på noen måte. Det er krysning av «hav» på alle kanter.

Praktisk møteplass

Jordmoren dekker et stort geografisk område, med rundt 65 kilometers utstrekning bare i Aure.

– Derfor kan det fort gå 30 minutter til en time før jeg rekker å få vurdert den gravide.

– Etter mange års erfaring har jeg funnet ut at det er mest tidsbesparende å møtes på helsestasjonen på Tustna fremfor at jeg drar hjem til kvinnene, sier Jørgenvåg.

I jordmorberedskapen tar gravide fra Smøla enten fergen over til Tustna, eller jordmoren møter dem om bord i ambulansebåten som ligger fast i beredskap på Smøla.

– Det kommer litt an på hvor kvinnen bor på Smøla, men ofte kan det ta én- til én og en halv time før vi treffes. Noen bor jo helt på Veiholmen og det tar 35–40 minutter å kjøre til stedet der ambulansebåten ligger til kai på Straumen.

Er det gravide fra Halsa, må jordmoren som regel bestille ambulansebåt.

– Skal jeg for eksempel kjøre dit selv, må jeg beregne minst én og en halv til to timers reise ettersom fergen bare går en gang i timen.

Når det gjelder Aure, der Jørgenvåg er kommunejordmor, er det mest praktisk å møtes på helsestasjon på Tustna. Helsestasjonen på her fungerer derfor som en slags «base» for beredskapen.

– Der har jeg undersøkelsebenk og gynekologisk undersøkelsesstol. I tillegg har jeg noe ekstra utstyr ut over det jeg har i «jordmorkofferten».

Forutsigbarhet

Jørgenvåg er opptatt av at de fødende skal ha et forutsigbart tilbud.

– Ikke bare hos oss, men i hele landet. Når du er gravid og er innstilt og forberedt på hvor du skal føde, skaper det mye unødvendig stress å få «nei» når fødselen er i gang. Det spiller ingen rolle hvor ressurssterk du er i utgangspunktet. Gravide er sårbare når fødselen er i gang. Du kan ikke selv kontrollere hva som skjer med kroppen, sier hun.

Om sommeren er presset på fødeavdelingene ekstra stort og jordmormangelen ekstra synlig.

– Det gjør at flere fødende kan møte stengte dører på sykehuset de hadde planlagt å føde, sier hun.

Jørgenvågs erfaring er at sommerstengt fødeavdeling i Kristiansund også fører til flere såkalte «bomturer og blindalarmer».

– De gravide får beskjed om at de må kontakte meg tidlig om de tror fødselen starter, fordi reisen er ekstra lang om sommeren.

De gravide er mer bekymret og ringer oftere til Jørgenvåg.

Jørgenvåg setter seg da i bilen, kjører til helsestasjonen på Tustna, undersøker den gravide, for så å berolige kvinnen og si at «nei, fødselen er ikke i gang» eller «nei, det er ingen vannavgang»

– Så må både jeg og den gravide på ny sette oss i hver vår bil og dra hjem med uforrettet sak, sier hun.

Sommerstengte fødeavdelinger

Ifølge opplysninger NTB har hentet inn, er følgende fødeavdelinger sommerstengt i år:

  • I Helse Nord stenges avdelingen i Narvik fra 20. juli til 17. august. I Harstad er det stengt fra 22. juni til 20. juli. I Brønnøysund stenges fødestuen fra 27. juli til 23. august.
  • I Helse Midt-Norge stenger Molde fra 17. juli til 17. august. Og i Kristiansund er det stengt fra 17. juni til 17. juli.
  • I Helse Sør-Øst er fødeavdelingen på Gjøvik stengt fra 22. juni til 16. august.

Når reiseveien blir for lang

Noen ganger er tiden for knapp til at den gravide når frem til sykehuset. Det kan være flere grunner til det.

– De vanligste er styrtfødsel eller at reisetiden rett og slett er for lang. Det kan også være samtidighetskonflikter i forhold til utrykningskjøretøy, og at det da blir ventetid på den ene ambulansen vi har, sier hun.

En annen vanlig grunn til fødsel underveis, er at når Jørgenvåg undersøker kvinnen, ser hun at det ikke er mulig å rekke frem til sykehuset i tide.

– Da er det bedre å gjennomføre fødselen på helsestasjonen enn i veikanten i ambulansen, sier hun.

– Skjer det ofte?

Så langt i år har jeg hatt tre fødsler under transport, én på ambulansebåten og to på helsestasjonen, sier hun.

Jørgenvåg har jobbet som jordmor de siste 21 årene. Før det jobbet hun ni år som sykepleier.

– Så langt har alt gått bra. Jeg har ikke mistet noen barn eller mødre i fødsel ute i distriktet. Det er klart man kan bli bekymret og engstelig i situasjoner. Spesielt når jeg vet at hendelser kunne vært unngått dersom mor hadde ligget trygt på fødeavdeling hvor det er mange som kan hjelpe til, sier hun.

Elisabeth Jørgenvågs jordmorkoffert

UTSTYR: Elisabeth Jørgenvåg har alltid med seg jordmorkofferten. Foto: Privat

Noe av grunnen til at det har gått bra, er at kvinnen vanligvis føler seg trygg på jordmor som er med.

– Egen trygghet og erfarenhet i eget fag bidrar også. I tillegg har jeg hatt god hjelp av flinke ambulansepersonell som bistår så godt de kan, sier hun.

Men hun er klar på at under transport, er det jordmor som har hovedansvaret for den fødende. Når det oppstår komplikasjoner som for eksempel at den gravide plutselig får blødninger, vanskelige skulderforløsninger, eller det oppstår svangerskapsforgiftning. I løpet av årene har hun har opplevd slike situasjoner flere ganger.

– Enn så lenge har det gått bra fordi jeg har klart å håndtere situasjonen riktig og ting har klaffet, sier hun. Men jeg er jo alltid spent når jeg ringer AMK og skal rekvirere transport inn til fødeavdelingen.

Jørgenvåg vil ikke skremme de gravide.

– De skal være trygge på at vi kan jobben vår, og at fødetilbudet i Norge tross alt er bra, sier hun og legger til.

– Men … det er i pressede situasjoner med dårlig beredskap og lang reise risikoen for feil øker, sier hun.

Jordmorforbundet advarer mot stengning

Sammen med Norsk gynekologisk forening og Sykepleierforbundet sendte Jordmorforbundet et brev til Helsedirektoratet. Brevet ble også sent til alle helseforetakene.

– Hvorfor gjorde dere det?

– Vi mener at alle landets fødeavdelinger må holdes åpne i sommer på grunn av koronapandemien, for å sikre et tilgjengelig fødetilbud nærmest mulig der fødende bor, sier leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup.

I tillegg til å redusere smitterisikoen vil dette tiltaket ifølge Schjelderup også redusere trykket på prehospitale tjenester under pandemien.

– I den pressede situasjonen helsetjenestene nå er i må vi unngå stenging av fødeavdelinger, ha flest mulig sengeplasser tilgjengelig, og beholde effektive nære helsetjenester til det beste for pasienten, sier hun.

Flere stenger dørene

Flere helseforetak har, på tross av bekymringene fra Jordmødre og gynekologer, valgt å stenge dørene.

bildet viser Hanne Schjelderup
(Foto: KIKKUT)

VIL HA ÅPNE FØDEAVDELINGER: – Fødende er redde for å føde på veien før de når frem til sykehuset, og uten fødselshjelp til stede. De blir utrygge. I tillegg er mange redde for koronasmitte når de skal samles på større fødeenheter, sier Hanne Charlotte Schjelderup (bilde over).

– Hvordan har Jordmødrene reagert?

– Jordmødrene er bekymret for at vi ikke kan gi et godt nok fødetilbud hvis tilgjengeligheten for de fødende reduseres, sier hun.

Også følgetjenesten er også utfordrende å få på plass i flere regioner.

– Jordmødre har sagt seg villig til å jobbe flere helger og strekke seg langt for å holde sommeråpent for et forsvarlig tilbud, men de opplever at de ikke har fått kompensert dette med gode sommeravtaler, og reagerer på at ordningene ikke er gode nok, sier Schjelderup.

Jordmorforbundet har også fått henvendelser fra gravide med termin i sommer.

– Fødende er redde for å føde på veien før de når frem til sykehuset og uten fødselshjelp til stede. De blir utrygge. I tillegg er mange redde for koronasmitte når de skal samles på større fødeenheter, sier hun.

Sårbart

– Hva frykter Jordmorforbundet blir konsekvensen av stengningen?

– Fødetilbudet er svært sårbart under pandemien. Det har allerede vært stengt ned flere fødeavdelinger på grunn av covid-19-smitte, og vi har både isolasjon og karantene av helsepersonell i fødselsomsorgen, sier Schjelderup.

Hun mener derfor landets 46 fødesteder må holde åpent denne sommeren.

– Når fødeavdelinger stenges, gjennomføres styrt sommerferieavvikling av personell. Da vil vi stå i en ekstremt sårbar situasjon hvis vi får påvist smitte på åpen avdeling. Vi har da ikke noe alternativ til fødende i regionen som da vil mangle personell, sier hun.

Schjelderup legger til at de heller ikke anbefaler å samle fødende på færre avdelinger, for da øker smitterisikoen.

Jordmormangel

– Er det noen av fødeavdelingene som er ekstra sårbare nå i sommer?

– Fødetilbudet i Norge er sårbart i utgangspunktet på grunn av stor jordmormangel, sier Schjelderup.

Hun legger til at jordmødre er en yrkesgruppe som heller ikke kan erstattes av annet helsepersonell.

– Vi er vår egen beredskap, sier hun.

Jordmorforbundet har over tid varslet helseminister Bent Høie om alvorlige utfordringer.

– På bakgrunn av dette bestilte regjeringen en full gjennomgang av fødselsomsorgen. Arbeidet har resultert i en rapport som viser alvorlige funn hos sykehus, kommuner og i følgetjenesten, sier hun.

Også Riksrevisjonen har publisert en rapport om bemanningssituasjonen ved flere av landets helseforetak.

– Riksrevisjonen mener at helseforetakene ikke legger godt nok til rette for å rekruttere nok jordmødre. Mange helseforetak har heller ikke planer eller oversikt over behovet for de neste tre til fem årene.

Det mener Jordmorforbundet er urovekkende.

– I perioden 2014 til 2018 er det uteksaminert færre jordmødre enn behovet tilsier. Det viser at jordmormangelen ikke er tatt tilstrekkelig på alvor, på tross av varslene fra oss i Jordmorforbundet, sier hun.

Opp til hvert enkelt helseforetak

– Er dere i dialog med noen av fødeavdelingene om å omgjøre vedtak om stengning?

– Vi har vært i dialog med Helsedirektoratet og helseforetakene etter at vi sendte brevet 2. april, sier Schjelderup.

5. mai i år kom svaret fra direktør ved avdelingen for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet, Johan Georg Røstad Torgersen.

– Han skriver at avgjørelsen vil være opp til det enkelte helseforetaket, sier Schjelderup og refererer følgende:

«Helsedirektoratet vil anta det kan oppstå̊ utfordringer dersom fødetilbud holder stengt i sommer, i tråd med beskrivelsen (til Jordmorforbundet). Samtidig ser Helsedirektoratet at personellmangel kan utfordre bemanning på alle fødeinstitusjonene. Helsedirektoratet ber derfor (helseforetakene) vurdere nøye hva som er hensiktsmessige løsninger for fødetilbudet i regionen, i tråd med smittevernraddene.»

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.