fbpx Hjemmebesøk av sykepleier gir færre reinnleggelser Hopp til hovedinnhold

Hjemmebesøk av sykepleier gir færre reinnleggelser

Illustrasjonen viser et stort hjerte som små helsepersonell forsøker å reparere.

At pasienter med hjertesvikt får besøk av sykepleier hjemme etter utskrivning fra sykehus er effektivt, ifølge ny studie.

Studien er basert på amerikanske helsedata og publisert i Annals of Internal Medicine.

– En god idé å teste ut

Henning Øien, som er medforfatter på studien, sier på Folkehelseinstituttets nettsider at hjemmebesøk fra sykepleier er det mest effektive og minst ressurskrevende tiltaket for å unngå ny innleggelse av pasienter som har vært akutt innlagt for hjertesvikt.

Han sier det ikke er sikkert at resultatene kan overføres direkte til norske forhold, men at studien viser at oppfølgende helsetjenester til særskilt ressurskrevende pasienter er en kostnadseffektiv behandling og at det derfor er en god idé å teste ut denne type tjenester i kommunehelsetjenesten.

I tillegg til færre reinnleggelser, økte også pasientenes levetid.

Undersøkte ulike intervensjoner

Pasienter med hjertesvikt som skrives ut fra sykehus, har høy risiko for død og reinnleggelser. 26 millioner mennesker er på verdensbasis berørt av hjertesvikt, og forekomsten er økende. Hjertesvikt rammer først og fremst eldre.

I USA har 5,7 millioner voksne diagnose hjertesvikt. Her er det vanlig at pasientene får rådgivning i forbindelse med at de skrives ut fra sykehus og så time hos hjertespesialist innen 14 dager. I studien sammenliknet forskerne denne standardbehandlingen med tre former for intervensjoner:

  • Time ved en poliklinikk
  • Sykepleier på hjemmebesøk
  • Sykepleierstyrt etterbehandling

Alle tre ga forbedring

Hjemmebesøk av sykepleier var den mest effektive og minst kostbare intervensjonen, men alle de tre intervensjonene ga forbedret helseutfall, og forskjellene mellom dem var beskjeden. Derfor skriver forskerne at det å innføre en av disse intervensjonene vil være å foretrekke fremfor standard behandling.

0 Kommentarer