fbpx Spekter har sagt opp arbeidstidsavtalen med NSF Hopp til hovedinnhold

Spekter har sagt opp arbeidstidsavtalen med NSF

Portrett av kvinne, lyst langt hår, svart og grårutete blazer
OPPLÆRING NØDVENDIG: – Nye ordninger krever informasjon til og opplæring av dem som skal ta det i bruk, men vi har dessverre erfart at Spekter ikke har vært innstilt på å investere tid i dette, sier Larsen i en pressemelding. Foto: Kristin Henriksen / NSF

– Dette er dårlig nytt for sykehus som sliter med å rekruttere sykepleiere, sier NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen.

I april 2018 ble Spekter og NSF enige om en avtale som skulle gi mer forutsigbar arbeidstid og flere hele stillinger i sykehus. Nå har Spekter sagt opp avtalen.

Forbundsleder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, sier i en pressemelding at dette er dårlig nytt for helseforetak som har bemanningsutfordringer.

Spekter sier på sin side at de vil ha nye løsninger:

– Helseforetakene har gitt Spekter tilbakemelding om at denne avtalen ikke er det de trenger, sier Ingvild Dahl Dørnes, kommunikasjonssjef i Spekter, til Sykepleien.

Les også: Tidbank og bemannings­enheter: Dette er avtalen mellom NSF og Spekter

Innholdet i avtalen

Avtalen ble inngått for snart to år siden. Den skulle gi sykepleierne en mer forutsigbar arbeidstid, gi flere hele stillinger og inneholdt råd for organisering av bemanningsenheter, tidbank-ordning og kalenderplaner.

Du kan lese mer om innholdet i avtalen fra 2018 på NSFs nettsider.

I dag, 13. januar 2020, har imidlertid Spekter valgt å si opp avtalen.

– Underlig, mener NSF-lederen

Larsen sier i pressemeldingen at hun finner det underlig at Spekter så raskt går fra en avtale. Ikke minst fordi på grunn av alt arbeidet som ble lagt ned for å avtalen på plass.

Forbundslederen refererer også til Riksrevisjonens undersøkelse om bemanningsutfordringer i helseforetakene. Rapporten ble publisert i november 2019.

Anbefalinger

Riksrevisjonen vurderer bemanningssituasjonen i helseforetakene til å være alvorlig. Her er noen av anbefalingene de gir helseforetakene:

  • sørge for å jevnlig kartlegge behovet for personell,
  • utvikle strategier og planer for hvordan bemanningsbehovet skal dekkes,
  • skape en heltidskultur,
  • sørge for å beholde ansatte ved å skape gode fagmiljøer og
  • sørge for at ledelsen på ulike nivå har mulighet og verktøy til å gjennomføre nødvendige forbedringer.

Mener det er uforståelig

Sett i lys av Riksrevisjonens anbefalinger, mener Larsen det er uforståelig at Spekter ikke ønsker å ta i bruk de verktøyene som denne avtalen gir.

– De viser til en evaluering av ordninger i avtalen, men hvordan kan man evaluere noe man ikke har tatt i bruk, spør forbundsleder Larsen i en pressemelding.

Til dette svarer Dørnes fra Spekter:

– Avtalen har virket siden 2018, og helseforetakene melder til oss at det er like utfordrende å planlegge bemanningen som før. Avtalen har ikke bidratt til å sikre at det er nok sykepleiere på jobb når det er behov for det. Dette har Spekter tydelig kommunisert til NSF at vi ønsker å være i fortsatt dialog på, for å finne nye løsninger, sier Dørnes.

Vanskelige helger

– Vi ønsker avtaler som gir ledere med ansvar for pasientbehandling, drift og arbeidsmiljø mulighet til å fordele ressursene i forutsigbare arbeidsplaner, sier Dørnes.

I en pressemelding påpeker forhandlingssjef Bjørn Skrattegård at de største utfordringene er knyttet til bemanning i helgene.