fbpx Hun er UNNs eneste smertesykepleier Hopp til hovedinnhold

Hun er UNNs eneste smertesykepleier

Bildet viser Susanne Bengtsson.

Nå har Susanne Bengtsson fått pris fra Norsk smerteforening for sitt engasjement.

– Jeg er en praktiker, sier Susanne Bengtsson engasjert på telefon fra Tromsø.

– Da er det artig å få en pris som ofte går til dem med master- eller doktorgrad.

Hun er en av fire sykepleiere som fikk pris fra Kari Widerøes minnefond i 2020. Prisen deles ut av Norsk smerteforening.

Vil forebygge mer

Bengtsson, som er utdannet barnesykepleier, er den eneste smertesykepleieren på Universitetssykehus i Nord-Norge (UNN) og sier selv hun har smerte som lidenskap. Hun er spesielt opptatt av å forebygge smerter og å lære pasienter å håndtere smerte.

– Når pasienter får beskjed om alvorlige diagnoser, blir de redde. Når de i tillegg får smerter, blir de enda reddere. Jeg tror vi kunne hjulpet mange til å håndtere smerten bedre, om vi hadde hatt tid til å snakke med dem og forsikre oss om at de har skjønt informasjonen vi gir, sier hun.

– Men det er en utfordring at alt skal gå så fort.

– Sykepleiere kan gjøre en forskjell

Bengtsson, som er utdannet barnesykepleier, er opptatt av ulike tilnærminger til smerte. Også den ikke-medikamentelle.

– Det fins mange ulike metoder, som berøring og sensibilitetstrening, påpeker hun.

– Jeg er ikke redd for å gi medikamenter, men tror vi kan dra nytte av andre teknikker, også. Det er masse upløyd mark.

Spør pasientene

Hun mener det er viktig med en tverrfaglig tilnærming til smertebehandling og å bruke ulike medikamenter, så bruken av opioider kan begrenses mest mulig.

– Vi har mange muligheter som vi ikke bruker, og spørsmålet blir da om det er kulturen på avdelingen eller sykehuset som er årsak til at vi fortsetter å bruke de samme medikamentene, til tross for ny forskning, undrer hun.

– Jeg er overbevist om at her har sykepleiere et stort område der de kan gjøre en forskjell, ved for eksempel å lære pasienter ulike teknikker og å gi informasjon om hvordan kroppens smertesystem fungerer.

Hun er også opptatt av å høre med pasientene om hvordan de håndterer smertene.

– Er pasienter vant til å ha smerter, pleier jeg å spørre «hva gjør du hjemme?». På sykehus havner de i en seng, og helsepersonell overtar på et vis ansvaret for dem. Men de kan selv ha tips til gode tiltak.

Lærer opp ved sengen

Susanne Bengtsson har sittet i styret i Norsk barnesmerteforening. Da hun jobbet på Rikshospitalet, var hun med på å utvikle Rasmus, barneavdelingens maskot, som blant annet brukes i smertelindring. På UNN har hun jobbet i 13 år.

Som smertesykepleier er hun opptatt av å omforme teori til praksis, og hun beveger seg rundt i sykehuset for å lære opp helsepersonell ved sengen. Hun bruker smertenettverket sitt aktivt og ringer gjerne kolleger på andre sykehus for å rådføre seg. Men hun skulle gjerne hatt en sykepleierkollega.

– I dag består det intrahospitale smerteteamet av meg, en lege, noe ressurser i smertepoliklinikken og en psykolog i ti prosents stilling. Jeg skulle ønske vi var to sykepleiere og en lege på heltid. Det er så masse jobb som vi ikke får tid til. Det blir en del brannslukking.

Fire fikk pris

Det var i alt fire sykepleiere som mottok pris fra Kari Widerøes minnefond i 2020. Prisen ble delt ut på Norsk smerteforenings fagkonferanse i januar.

I tillegg til Susanne Bengtsson, mottok disse tre pris fra Kari Widerøes minnefond:

Marte Pauline Skagseth, Haukeland universitetssykehus,

Kari Sørensen, Oslo universitetssykehus og

Bjørn Hval, St. Olavs hospital.

Fakta
Kari Widerøes minnefond
  • Kari Widerøe testamenterte 500 000 kroner til opprettelse av et minnefond og ba om at pengene skulle bidra til utdanning av helsepersonell i smertebehandling.
  • Widerøe døde i 2006 etter å ha gjennomgått flere mislykkede ryggoperasjoner. Hun levde store deler av livet med kroniske smerter.
  • Hun ønsket at pasienter skulle møte et helsevesen med mer kompetanse på smertebehandling enn det hun selv hadde møtt.
  • Prisen deles ut til personer som har gjort en spesiell innsats for å utvikle eller spre kunnskap om smertebehandling, og spesielt til dem som er opptatt av ikke-malign kronisk smerte.
  • Tidligere har blant andre sykepleier og professor Tone Rustøen fått pris fra Kari Widerøes minnefond.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse