fbpx Dopingtiltalt sykepleier mistet autorisasjonen Hopp til hovedinnhold

Dopingtiltalt sykepleier mistet autorisasjonen

KNEBEHANDLING: Sykepleierens forklaring om at dopingen skulle brukes til å behandle et kne, ble ikke tillagt vekt av Helsetilsynet. Illustrasjon: Mostphotos

En sykepleier tatt for kjøp og bruk av dopingmidler og oppbevaring på arbeidsplassen, fikk autorisasjonen tilbakekalt av Statens helsetilsyn.

Under ransakelse i en sykepleiers garderobeskap på arbeidsplassen fant politiet dopingmidler og brukerutstyr. Sykepleieren ble siktet for oppbevaring, bruk, og for å ha bestilt fra utlandet, eller medvirket til å bestille, en større mengde dopingmidler (anabole steroider).

Ulike beviskrav

Statens helsetilsyn la vekt på at sykepleieren oppbevarte dopingmidler på arbeidsplassen og at det dreide seg om gjentatte kjøp. Autorisasjonen ble tilbakekalt, til tross for at straffesaken ikke er avgjort i rettsvesenet.

Helsetilsynet begrunner det med at beviskravene i tilsynssaker ikke er like strenge som beviskravene for å kunne idømme straff etter straffelovens bestemmelser.

«Vi understreker at straff og administrative reaksjoner er to uavhengige systemer med ulike formål, vurderingstema, skyldkrav og bevisregler. Utfallet av en straffesak er derfor ikke avgjørende for vår vurdering», skriver Helsetilsynet i vedtaket.

Påstand om knebehandling ble ikke tillagt vekt

Bruk av dopingmidler kan blant føre til psykiske endringer som økt aggresjon, raske humørsvingninger og redusert egenkontroll som igjen kan få alvorlige konsekvenser som blant annet økt voldsbruk overfor nære eller andre som er i tilknytning til brukerne.

Helsetilsynet skriver videre i vedtaket:

«Din forklaring om at dopingmidlene var ment til behandling av et kne, tillegges ikke vekt. Du visste at dopingmidlene var ulovlige, og vi ser alvorlig på at du, istedenfor å oppsøke helsehjelp, valgte å kjøpe ulovlige dopingmidler. Vi legger heller ikke vekt på din påstand om at du ikke har brukt dopingmidler mens du har vært i arbeid. Ved å oppbevare dopingmidler på arbeidsplassen har du begått et tillitsbrudd mot din arbeidsgiver. Den allmenne tillit til deg er i tillegg svekket da det er de objektive forhold som er avgjørende i denne vurderingen. Kjøp, oppbevaring og bruk av dopingmidler representerer et avvik fra hva som er forventet atferd av et autorisert helsepersonell, og tilliten til deg er som følge av dette redusert i betydelig grad.

Vi har kommet til at du ved kjøp, oppbevaring og bruk av dopingmidler har utvist en atferd som er uforenlig med yrkesutøvelse som sykepleier jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.»

Kilde: Statens helsetilsyn

Smuglet dop, beholder autorisasjon

Bildet viser piller i forskjellige farger og størrelser
SIKKERHET: - Pasientenes sikkerhet må tas alvorlig uansett hvilken lidelse man har, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen. Foto: Illustrasjonsfoto Colourbox

En sykepleier er dømt til fem måneders fengsel for smugling av dopingmidler. Han mister jobben, men beholder autorisasjonen.

Tidligere denne måneden fikk St. Olavs hospital medhold i tingretten for å ha gitt den mannlige sykepleieren sparken. Nå er han dømt til fem måneders betinget fengsel for smugling av dopingmidler. Sykepleieren får en advarsel fra Statens helsetilsyn, men beholder autorisasjonen.


Uforenelig

Statens helsetilsyn sier smugling og oppbevaring av dop er uforenlig med yrkesutøvelsen, men den tidligere sykepleieren på Brøset mister likevel ikke autorisasjonen, skriver Adresseavisen.

Helsetilsynet fastslår at vilkårene for å tilbakekalle mannens autorisasjon er til stede, og at "innførsel, oppbevaring og medvirkning til omsetning av dopingmidler er å anse som en atferd uforenlig med yrkesutøvelsen".

Likevel vil ikke Helsetilsynet frata den mannlige sykepleierens autorisasjon.


Advarsel

Helsetilsynet sier til adressa.no at mannen har erkjent og beklaget forholdene. De nøyer seg derfor med å gi sykepleieren en advarsel.

Sykepleierens advokat, Lars Fredrik Styren i advokatfirmaet Hjort, sier hans klient er glad for Helsetilsynets vurdering, og er enig i dets konklusjoner. Han vil derfor ikke klage.


- Rimelig pussig

Bilde av Anlov P. Mathiesen– Det må være strenge etiske krav til yrkesutøvelse i helsevesenet, og derfor kan man stille spørsmålstegn ved helsetilsynets konklusjon. For publikum fremstår nok dette rimelig pussig. Gitt tingrettens dom og helsetilsynets egen vurdering, kan det virke som om en midlertidig inndragelse av autoriasjonen ville være et minimum, sier  Politisk rådgiver og informasjonsleder i Mental Helse, Anlov P. Mathiesen.

Han synes det er vel og bra å være tilgivende og gi folk en ny sjanse.

– Men da må man kommunisere klart og tydelig hvorfor man velger å gjøre det. For det er litt vanskelig å se for seg tilsvarende praksis i andre bransjer, sier Mathiesen.


Bærebjelke

– Tilliten til helsepersonell er en bærebjelke i systemet, så et minimum her er at sykepleierens bakgrunn lar seg spore klart og tydelig, sier  Mathiesen.

– For psykisk helsevern er denne tilitten ekstra viktig, og da ofte nettopp knyttet opp mot legemidler. Derfor er slike historier ødeleggende for fagets troverdighet.


Rokker ved tilliten

- Dette er en sørgelig sak, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen.

Hun vil ikke mene for mye om hva Helsetilsynet gjør, men sier på generelt grunnlag at slike saker er alvorlige fordi de rokker ved tilliten til helsevesenet.

- Pasienter skal føle seg helt sikre på, og ha tillit til, at helsepersonell har de kvalifikasjoner som trengs, sier hun. 


Uansett diagnose

Gundersen tror ikke slike saker er spesielt viktig for brukere eller pasienter i psykisk helsevern.

- Pasientenes sikkerhet må tas alvorlig uansett hvilken lidelse man har, sier hun.

Gundersen mener det er viktig at arbeidsgivere som skal ansette helsepersonell gjør en ordentlig bakgrunnssjekk.

- Det kan være gjentakelsesfare, så det er viktig med åpenhet om helsepersonell som har en slik historie, sier hun.

Les også:

Sykepleier dømt for seksuelle overgrep

52 sykepleiere fratatt autorisasjon

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.