fbpx Ansatt i NSF underslo nesten ni millioner kroner Hopp til hovedinnhold

Ansatt i NSF underslo nesten ni millioner kroner

bildet viser NSFs hovedkontor
STORT BELØP: Foreløpig har NSF bare fått 970 000 kroner tilbake av det underslåtte beløpet på nesten ni millioner kroner. Foto: Kristin Henriksen

En tidligere ansatt i Norsk Sykepleierforbund ble i høst dømt til fengsel i ett år og tre måneder for å ha underslått 8 764 429 kroner fra forbundet.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) anmeldte 24. mars 2017 en ansatt til politiet, mistenkt for økonomisk mislighold. Sykepleien har tidligere skrevet om dette. Det var Oslo politidistrikt som behandlet saken.

Den 13. august 2019 ble vedkommende ved Nedre Romerikes tingrett dømt til fengsel i ett år og tre måneder for grov økonomisk utroskap mot NSF. Da var det trukket fra 20 prosent tilståelsesrabatt, samt 1/3 reduksjon på grunn av forsinkelser i rettssystemet.

– Dommen er rettskraftig, sier politiadvokat Eivind Kluge ved Oslo politidistrikt.

Maskerte overføringer i tre år

Den dømte jobbet ved økonomiavdelingen ved NSFs hovedkontor i Oslo, men arbeidsforholdet ble avviklet kort tid etter at underslaget ble avdekket. Vedkommende hadde ikke en lederstilling.

Selve underslaget ble gjort over en periode på nesten tre år.

Vedkommende maskerte blant annet en rekke overføringer slik at de fremsto som tilbakebetalinger av for mye innbetalt kontingent. Pengene gikk blant annet til kontoer vedkommende og vedkommendes samboer disponerte.

Betalingene var godt skjult blant en rekke andre betalinger og var derfor vanskelige å oppdage, står det i dommen. Til sammen ble det gjort 567 urettmessige transaksjoner på totalt 8 764 429 kroner.

Har fått 970 000 tilbake

– Hvilke konsekvenser har tapet av nesten ni millioner kroner hatt for NSF?

– De underslåtte midlene ble, samme året som underslaget ble avdekket, regnskapsført som tap på fordringer. Dette i samråd med vår revisor. Konsekvensen for NSF ble at årsresultatet ble redusert tilsvarende, sier generalsekretæren i NSF, Olaug Flø Brekke.

– Vil NSF prøve å få pengene tilbake?

– NSF fikk høsten 2019 tilbakeført 970 000 av de underslåtte midlene. Etter vurdering fra ekstern juridisk spesialist er det lite mer å hente på en eventuell tvangsinndrivelse av det utestående beløpet per i dag.

Den dømte har underskrevet et gjeldsbrev til NSF som dekker det som skyldes.

– Det signerte gjeldsbrevet på restbeløpet er gyldig frem til november 2028, så vi kan jo fortsatt håpe på at noe mer kan inndrives innen den tid, selv om det per nå virker lite realistisk, sier Brekke.

Lang behandlingstid

I april i fjor var saken ferdig etterforsket, men ikke påtaleavgjort.

Da uttalte Eivind Kluge til Sykepleien:

– Den anmeldte har erkjent de forhold vedkommende er anklaget for, slik at det ligger an til en tilståelsespådømmelse. Dessverre har saken fått noe liggetid hos oss på grunn av en vanskelig ressurssituasjon på påtalesiden. Dette er selvsagt beklagelig.

Det er en nesten to og et halvt år lang prosess fra anmeldelse til dom. Den dømte forklarte til retten at det hadde vært en belastning å vente på saken og at det hadde vært vanskelig å komme i ny jobb i påvente av domfellelse og soning.