fbpx Fylkesmannen åpner tilsynssak etter varsel fra sykepleiere ved Drammen sykehus Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen åpner tilsynssak etter varsel fra sykepleiere ved Drammen sykehus

 Sykehus med hvite biler utenfor. Høy hvit bygning, flere sidebygninger.

En gruppe ansatte ved Kirurgisk avdeling 1 på Drammen sykehus har varslet om flere kritikkverdige forhold.

Sykepleierne har gått sammen om brevet til fylkesmannen der de uttrykker bekymring for driften ved avdelingen. Det er først og fremst bemanningen de mener ikke er faglig forsvarlig.

Saken ble først omtalt i Drammens Tidende (krever abonnement). 

Ifølge avisen skriver sykepleierne om nyansatte som må lære opp andre nyansatte mens de selv er under opplæring, om sykepleiervakter som erstattes av ufaglærte, om vakter som ikke blir fylt og om pasienter som ikke alltid får det tilsynet de skal ha.

Varslerne retter også kritikk mot ledelsen i avdelingen.

Opplevde å få kjeft 

Hverken ledelsen eller de tillitsvalgte visste noe om varselet på forhånd.

Tillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved Drammen Sykehus Cecilie Føreland, forklarer nå at sykepleierne bak brevet valgte å si fra på denne måten for å unngå konfrontasjoner med ledelsen. De forteller at når de har tatt opp noe tidligere, har de opplevd å få kjeft fra avdelingsykepleieren.

– Noen har også sendt e-post om kritikkverdige forhold til avdelingssjefen uten at dette har blitt besvart. Nå i ettertid har han forklart at dette var en e-post han ikke tenkte det var nødvendig å besvare, forteller Føreland til Sykepleien.  

Da det ble kjent at Drammens Tidene jobbet med saken, innkalte avdelingen til et personalmøte.

– Nå er det usikkert hva som skjer videre, forteller Føreland. 

Da innholdet i varslingsbrevet ble kjent, sendte andre blant de ansatte et nytt brev der de forsvarer og roser ledelsen ved avdelingen.  

Hovedtillitsvalgt Cecilie Føreland mener nå man bør kartlegge forholdene ved avdelingen bedre og samtidig også spørre de ansatte nærmere om hva de er misfornøyde med. 

- Jeg opplever stor uro, og personalgruppen er usikre på hverandre, sier Føreland. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse