fbpx St. Olavs dobler andelen helsefagarbeidere – skal overta oppgaver sykepleiere gjør nå Hopp til hovedinnhold

St. Olavs dobler andelen helsefagarbeidere – skal overta oppgaver sykepleiere gjør nå

Eksteriørbilde fra St. Olavs hospital i Trondheim
OPPGAVEFORDELING: Helsefagarbeidere skal overta oppgaver som sykepleiere i dag utfører ved St. Olavs hospital. Hvilke oppgaver det vil dreie seg om, skal nå kartlegges. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Det loves at ingen sykepleiere skal miste jobben når andelen helsefagarbeidere i pleietjenesten ved St. Olavs hospital i Trondheim skal mer enn dobles de neste tre årene.

Sykehuset St. Olavs hospital har nå satt seg som mål at andelen helsefagarbeidere i pleietjenesten ved sykehuset skal mer enn dobles i løpet av de neste tre årene.

Innen 2022 skal andelen opp fra 6,9 til 15 prosent, ifølge Fagbladet, som først skrev om saken.

St. Olavs burde ha kartlagt hvilken kompetanse som trengs hvor før de setter opp et slikt tall.

Gro Lillebø, hovedtillitsvalgt

Tanken er at helsefagarbeidere skal kunne overta oppgaver som i dag utføres av sykepleiere.

Ikke dramatisk

– St. Olavs burde ha kartlagt hvilken kompetanse som trengs hvor før de setter opp et slikt tall, sier hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs hospital, Gro Lillebø.

– Vi er i utgangspunktet ikke negative til at det blir flere helsefagarbeidere på sykehuset, men det må viktigste må alltid være riktig kompetanse på riktig sted.

– Dette er ikke noe som skal skje over natten, sier organisasjonsdirektør ved St. Olavs, Heidi Magnussen.

– Vi valgte å starte med et mål, men vi gjør ingen omfordeling av oppgaver uten å se på kompetansebehovet. Vi skal nå gjennomføre en kartlegging, som mange avdelinger er i gang med allerede.

Hun mener ambisjonene om 15 prosent helsefagarbeidere i pleietjenesten ikke er veldig dramatisk.

– Så kort tilbake som i 2012 var andelen hjelpepleiere, som det den gang het, på 13 prosent.

Ifølge tall fra St. Olavs hospitals Utviklingsplan 2019–2035, har antallet årsverk utført av helsefagarbeidere/hjelpepleiere blitt redusert med 30 prosent de siste sju årene, fra 325 i 2011 til 227 i 2018.

Ikke bare sykepleiefaglige oppgaver

– Vi gjorde en kartlegging for et par år sjelden og så at sykepleiere utførte mange oppgaver utover de rent sykepleiefaglige, forteller Magnussen.

– Vi tenker derfor det er bra for tjenesten, og for sykepleiere, at vi får inn flere helsefagarbeidere.

Vi har det litt i ryggmargen å alltid se på hva som kan redusere kostnadene.

Heidi Magnussen, organisasjonsdirektør St. Olavs

– Helsefagarbeidere er billigere arbeidskraft enn sykepleiere. Er denne omstillingen økonomisk motivert?

– Dette handler ikke om økonomi, men at det blir altfor få sykepleiere i forhold til behovet i årene som kommer. Sykepleierne gjør en viktig jobb, og vi må sikre at vi bruker deres kompetanse godt i fremtiden. Helsefagarbeiderne kan avlaste på områder hvor man ikke trenger sykepleiefaglig kompetanse.

Praksis er flaskehals

Hovedtillitsvalgt Gro Lillebø er blant annet bekymret for at omleggingen kan gå ut over kapasiteten til å veilede sykepleierstudenter.

– Praksis er allerede flaskehalsen i utdanningen, og om man reduserer antall sykepleiere så mye som her beskrevet, vil vår kapasitet til å utdanne sykepleiere reduseres drastisk, mener Lillebø.

Lover ingen oppsigelser

Magnussen forsikrer at ingen sykepleiere vil miste jobben som følge av planene.

– De siste årene har naturlig avgang blant helsefagarbeidere gjerne blitt kompensert med ansettelse av sykepleiere. Nå har vi muligheten til å snu denne trenden, sier hun.

– Vi ser også at sykepleiere jobber mye mertid og overtid i dag, så her er det en del å gå på.

Les også:

Slik fikk de sykefraværet til å rase på arbeidsplassen

Høygravid sykepleier tar seg til ryggen og lener seg til bokhylle. Kollega sitter foran skjerm ved sine av henne.
STÅR LØPET UT: Det blir enklere oppgaver og mer kontorjobbing frem til fødselen for sykepleier Silja Højgaard. Med halve arbeidsdager unngår hun å sykmelde seg. Foto: Pernille Amdahl

På kort tid raste sykefraværet fra 17,4 til 6,5 prosent. Tilpassede oppgaver og bredere kompetanse til alle er litt av oppskriften hos hjemmesykepleien på Kløfta.

Silja Højgaard sitter i god avstand fra pulten. Magen tar stor plass. En måned gjenstår før sykepleieren går ut i fødselspermisjon.

– Jeg vil så gjerne være på jobb, ikke være hjemme uten å gjøre noen ting. Her vet jeg at det går an, sier hun.

Højgaard jobber 50 prosent den siste tiden av graviditeten. Hun kommer på jobb hver dag, ser an formen og tar for det meste oppgaver som kan gjøres inne. Noen på medisinrommet, andre ved pulten. Noe av det fungerer som en avlastning for kollegaene.

– Det er en fantastisk tilrettelegging, sier hun.   

Færre vikarer

Silja Højgaard er ikke bekymret for tiden etter fødselspermisjonen. Tett oppfølging med lederen har blitt en vane og en del av kulturen på arbeidsplassen. Mange får oppgaver de mestrer i stedet for å være borte fra jobb.

På få måneder er sykefraværet hos hjemmesykepleien ved Kløfta bo- og aktivitetssenter redusert fra 17,45 til 6,51 prosent. Med det har det også blitt færre vikarer blant de ansatte.

Koordinerende sykepleier Fozia Mir merker stor forskjell.

– Vikarene som var her før, gjorde en god jobb. Men det var mye av dagen min som gikk med til å gi dem opplæring. Det gjorde arbeidsdagen hektisk og krevende. Jeg merket det først på kveldene hjemme, jeg orket nesten ikke å prate og ble helt spist opp av jobben.

Nå har hun fått bedre tid til det som er hennes egentlige arbeidsoppgaver.

Eldre mann i blå genser ser ut av vindu.
KJENTE: Gunnar har fått en hjørneleilighet i omsorgsboligene, med direkte tilgang de andre tilbudene i huset. – Jeg kjenner igjen mange av de ansatte, men noen nye fjes er det jo også. Foto: Pernille Amdahl

Tvillingkompetanse

Ledelsen har tatt bevisste grep for å unngå at folk sliter seg ut. Å bruke ansatte med redusert helse til å avlaste andre er et av grepene.

– Tenker man større og mer helhetlig, kan en persons restfunksjonsevne kanskje brukes i en annen avdeling. Da kan man avlaste andre i deres jobb, og motvirke at også de blir sykmeldte, sier avdelingsleder Petia Tukun.

Tukun snakker varmt om «tvillingkompetanse».

– Sykepleierne skal kunne lære så mye at de kan 80 til 90 prosent av jobben til koordinerende sykepleier. Da kan de tre inn der om det trengs.

Effektiv kursing

Avdelingslederen er opptatt av å kartlegge og å fylle ut hull i de ansattes kompetanse. Ofte er det ikke mer enn 10–20 minutter som skal til for å gjøre folk tryggere og mer fleksible på jobb, mener hun.

– Men jeg krever ingenting tilbake før folk har fått den opplæringen de trenger, sier Tukun.

–  Tar det ikke mye tid og ressurser?

– Ikke nødvendigvis. All kursing kan gjøres effektivt, blant annet om man går rett til dem som har best kompetanse i et emne.

Tukun tror det er viktig å være tydelig med sin egen metodikk overfor de ansatte. Og ikke minst må man som leder ha tro på egen strategi. 

– Det handler om ressursstyring og samarbeid, sier hun.

  Fornøyde 

  Hva så med brukerne? Kløfta bo- og aktivitetssenter har både hjemmetjeneste, sykehjem, aktivitetssenter, dagsenter og omsorgsboliger. Her bor Gunnar, i en hjørneleilighet med veranda og det han kaller et «eventyr» av et soverom. Teoretisk sett kan han møte rundt 70 ulike fjes blant de ansatte når han beveger seg rundt på bo- og aktivitetssenteret

  Fozia Mir tror at både beboerne og brukerne har fått færre å forholde seg til etter at sykefraværet gikk ned. 

  – Jeg kjenner igjen mange av dem som jobber her, men noen nye fjes er det jo også, sier Gunnar.

  Ansatte har fått skryt, blomster og gaver fra de pårørende. Mir tror det hjelper at de har fått mer tid med hver enkelt.

  – De rekker å bli bedre kjent med brukerne, sier hun.

  Gunnar har i alle fall blitt kjent med noen av dem. 

  – Jeg ser jo at de er travle, men de er veldig gode til å prate også. Veldig gode!

  Noen av tiltakene for få ned sykefraværet
  • Fremdriftsmøter annenhver uke der leder og ansatte møtes. Møtene har en fast struktur og rekkefølge med tre temaer på agendaen: Drift, fag og HMS. Resten tar man én til én. 
  • Ukentlige møter mellom leder og koordinerende sykepleier.
  • Fagutvikling og opplæring i stort og smått – fra alarmer til nettbrett, vaktbok, med mere.
  • Kompetanseheving og rolleavklaring for de ansatte rundt lover og regelverk, rettigheter og plikter
  • Jevnlige møter mellom tillitsvalgte, leder og verneombud.
  • Effektivisering av rapporter: Beskjeder gis bare til den personen som skal ha dem.
  MØTES OFTE: Koordinerende sykepleier Fozia Mir og avdelingsleder Petia Tukun har hyppige møter, både med hverandre og resten av de ansatte.