fbpx 13 000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor Hopp til hovedinnhold

13 000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor

Eldre kvinne med gåstol i korridor fotografert bakfra.
UTAGERING: 98 prosent av volden utøves av eldre, hovedsakelig mot ansatte, men også mot medpasienter ved for eksempel å kjøre på andre med rullator. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Aftenposten har gransket 128 000 avvik på norske sykehjem fra i 2018. 13 000 av dem handler om vold, trusler og utagering.

Avvik blir registrert når det skjer noe uønsket på sykehjem. De 13 000 episodene inkluderer alt fra kvelertak og knyttneveslag til spytting og verbal trakassering, skriver Aftenposten.

98 prosent av sykehjemsvolden ble utført av eldre. 74 prosent av volden var rettet mot ansatte. 19 prosent var rettet mot andre eldre.

Mye blir ikke rapportert

Flere sykehjem registrerer ikke avvik, og mange hendelser blir aldri rapportert. Andre sykehjem registrerer over hundre avvik knyttet til vold.

4 av 5 demenssyke

I fjor hadde 40 000 nordmenn sykehjemsplass fordelt på 942 sykehjem rundt om i landet. Fire av fem beboere er rammet av demens, noe som kan føre til angst og utagerende oppførsel.

Les også:

Vektere beskytter ansatte mot sykehjemsbeboere i Trondheim

Bilder viser et utsnitt av ansiktet til en eldre mann. Han holder hendene over håndtaket på stokken sin. En trøstende hånd ligger på skulderen.
VIL UNNGÅ VEKTERE: Tiilitsvalgte mener høy nok bemanning med komptanse må løse situasjoner der beboere med demens blir utagerende. Foto: LightField/Mostphotos

Flere sykehjem i Trondheim leier inn vektere for å sikre de ansatte mot demenssyke, utagerende beboere, skriver Adresseavisen.

Vektere for å sikre de ansatte mot folk med utagerende atferd har blitt virkeligheten ved flere sykehjem i Trondheim. Det skriver Adresseavisen. ( Krever abonnement

 – Det er en del beboere som er ganske sterke, og som har en utagerende atferd. Da har det vært nødvendig å bruke Securitas til å beskytte ansatte og andre pasienter, sier Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse i Trondheim kommune til avisen.

Større utfordringer

Reaksjonene er sterke både blant kommunenes tillitsvalgte og på Sykepleierforbundets fylkeskontor i Sør-Trøndelag.

– Det er veldig bra at det gjøres noe for å trygge de ansatte. Utfordringen er at det skjer i det omfanget det gjør, sier hovedtillitsvalgt for NSF i Trondheim, Ingrid Berg Selfjord, til Sykepleien.

Hun er kjent med at vektere har blitt brukt tidligere, da mest i enkelttilfeller med vanskelige pasienter i behandling i for eksempel rusomsorgen eller psykiatrien.

Kommunaldirektøren viser til at utfordringene har blitt større og større.

– Noen ganger kan det oppstå farlige situasjoner for ansatte eller andre pasienter. Det kan skje at de raserer rom eller er voldelige, sier Garåsen til Adresseavisen.

– Virker som brannslukking

Garåsen avviser at bruken av vektere har sammenheng med lav bemanning eller for liten kompetanse i sykehjemmene.

Det stiller Mia Småvik Rørdal seg undrende til. Også hun er hovedtillitsvalgt for NSF i Trondheim kommune.

– Jeg synes dette virker mer som brannslukking enn som at man tar tak i problemene, sier hun.

Ifølge Rørdal har de tillitsvalgte meldt fra om kritisk lav bemanning flere ganger, uten at det har blitt fulgt opp.

– Det er viktig å først sørge for at de som er ansatt, har nok og riktig kompetanse, og at det er nok ansatte til stede, sier Rørdal.

Kommunaldirektør Helge Garåsen understreker overfor Sykepleien at bruken av vektere må regnes som et siste tiltak fra kommunens side.

– Vi har fått inn noen med en atferd som ikke lar seg håndtere verken av medisiner eller høy faglig kompetanse. Da har det vært nødvendig å tilkalle vektere, sier han, og sikter til enkelttilfeller på Valentinlyst helse- og velferdssenter.

Disse har vært underlagt kommunens kompetanseenhet for demente med atferdsproblemer, hvor det ifølge Garåsen både er økt bemanning og kompetanse.

– Bak beslutningen ligger en konkret vurdering av hver enkelt pasient. Det er farlighetsgraden som er vurdert. Det er ikke dermed sagt at det beste ikke er å ruste opp bemanning og kompetanse. 

– Men er det overhodet ikke mulig å gjøre senteret i stand til å møte disse med egne ansatte?

– Når det gjelder de pasientene jeg har konkret kjennskap til, er ikke det mulig, sier Garåsen.

Mangler faglig bakgrunn

NSF Sør-Trøndelags fylkesleder Kari Værnes Fiske bekrefter at utfordringene med verbalt og fysisk utagerende personer har blitt større – både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenester. Men også hun spør seg om vektere er svaret.

– Som regel har ikke vektere helsefaglig bakgrunn, og det kan være utfordrende i møte med pasienter med utageringsproblematikk. Vi mener at det aller beste tiltaket er god nok grunnbemanning av kvalifisert helsepersonell som kjenner avdelingen, og som er godt opplært og har trening i å håndtere slike situasjoner, sier hun til Sykepleien.

Securitas Trøndelag opplyser til Adresseavisen at selskapet håndplukker vektere til å jobbe i helseinstitusjoner, og at disse blir kurset for oppdragene.

Fiske lurer på hvor Garåsen har det fra at noen respekterer menn i vaktuniform bedre enn kvinner i helseuniform, slik han hever overfor Adresseavisen.  

– Vi har mange eksempler fra medlemmer som sier det stikk motsatte, nemlig at pasienter roer seg i møte med en ansatt i helseuniform, uavhengig av kjønn, sier hun.

Garåsen forklarer at dette ikke handler om uniformen, men om hvem som er trent til å håndtere vold best.

– Vekterne bidrar med en supplerende kompetanse, sier han.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.