13 000 voldsepisoder på norske sykehjem i fjor

Eldre kvinne med gåstol i korridor fotografert bakfra.
UTAGERING: 98 prosent av volden utøves av eldre, hovedsakelig mot ansatte, men også mot medpasienter ved for eksempel å kjøre på andre med rullator.

Aftenposten har gransket 128 000 avvik på norske sykehjem fra i 2018. 13 000 av dem handler om vold, trusler og utagering.

Avvik blir registrert når det skjer noe uønsket på sykehjem. De 13 000 episodene inkluderer alt fra kvelertak og knyttneveslag til spytting og verbal trakassering, skriver Aftenposten.

98 prosent av sykehjemsvolden ble utført av eldre. 74 prosent av volden var rettet mot ansatte. 19 prosent var rettet mot andre eldre.

Mye blir ikke rapportert

Flere sykehjem registrerer ikke avvik, og mange hendelser blir aldri rapportert. Andre sykehjem registrerer over hundre avvik knyttet til vold.

4 av 5 demenssyke

I fjor hadde 40 000 nordmenn sykehjemsplass fordelt på 942 sykehjem rundt om i landet. Fire av fem beboere er rammet av demens, noe som kan føre til angst og utagerende oppførsel.

Les også:

Vektere beskytter ansatte mot sykehjemsbeboere i Trondheim

Bilder viser et utsnitt av ansiktet til en eldre mann. Han holder hendene over håndtaket på stokken sin. En trøstende hånd ligger på skulderen.
VIL UNNGÅ VEKTERE: Tiilitsvalgte mener høy nok bemanning med komptanse må løse situasjoner der beboere med demens blir utagerende.

Flere sykehjem i Trondheim leier inn vektere for å sikre de ansatte mot demenssyke, utagerende beboere, skriver Adresseavisen.

Vektere for å sikre de ansatte mot folk med utagerende atferd har blitt virkeligheten ved flere sykehjem i Trondheim. Det skriver Adresseavisen. (Krever abonnement

 – Det er en del beboere som er ganske sterke, og som har en utagerende atferd. Da har det vært nødvendig å bruke Securitas til å beskytte ansatte og andre pasienter, sier Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse i Trondheim kommune til avisen.

Større utfordringer

Reaksjonene er sterke både blant kommunenes tillitsvalgte og på Sykepleierforbundets fylkeskontor i Sør-Trøndelag.

– Det er veldig bra at det gjøres noe for å trygge de ansatte. Utfordringen er at det skjer i det omfanget det gjør, sier hovedtillitsvalgt for NSF i Trondheim, Ingrid Berg Selfjord, til Sykepleien.

Hun er kjent med at vektere har blitt brukt tidligere, da mest i enkelttilfeller med vanskelige pasienter i

Les også: