fbpx Statsbudsjettforslag: Gaustad kan få låne 29 milliarder for å bygge ut Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettforslag: Gaustad kan få låne 29 milliarder for å bygge ut

Illustrasjonen viser en foreløpig skisse over den planlagte utbyggingen av Oslo universitetssykehus på Gaustad
SYKEHUS PÅ GAUSTAD: Skissen over det nye Oslo-sykehuset er foreløpig. Regjeringen går for Gaustad, og vil være långarantist. Foto: Oslo universitetssykehus

29 milliarder til Gaustad-utbygging. Og 3,6 milliarder for å øke antallet heldøgnsplasser i sykehjem og omsorgsboliger med 2000. Dette er blant forslagene fra regjeringen.

Gaustad sykehus får lånegaranti for utbygging i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Partiet Rødt tolker det som nok en spiker i kista for Ullevål.

– Det legges opp til en uansvarlig nedleggelse av Ullevål sykehus. Regjeringen gir lånegaranti for utbygging på Gaustad uten at Ullevål-alternativet har blitt utredet, sier Rødts partileder Bjørnar Moxnes.

Nye Oslo universitetssykehus får en samlet låneramme til Gaustad og Aker sykehus på over 29 milliarder kroner i budsjettforslaget.

Moxnes kaller Gaustad-utbyggingen et «prestisjeprosjekt for direktørsjiktet i helseforetakene».

– En løsning med lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker, kombinert med gradvis utbygging av Ullevål, vil trolig kreve mindre investeringer, og har nødvendig fleksibilitet for å møte framtidig befolkningsvekst, sier han.

Aker og Gaustad skal etter planen stå ferdig i 2030.

– Feilgrep

– Jeg og Senterpartiet mener det er et stort feilgrep, sier Kjersti Toppe (Sp) til NRK.

Toppe sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Hun mener regjeringens forslag er både en dyr og dårlig løsning.

– Fagmiljøene har protestert og alternativet er heller ikke utredet. Jeg er skuffet, sier Kjersti Toppe.

Nesten 1,6 milliarder mer til sykehusene

Ellers foreslår regjeringen at landets sykehus bør styrkes med 1,58 milliarder kroner neste år.

Pengene skal blant annet brukes til å få ned ventetiden og til investeringer i nye sykehusbygg.

Økningen i rammebevilgningen vil ifølge regjeringen gi rom for en aktivitetsvekst i sykehusene på om lag 1,5 prosent.

Les også: NSF-lederen skuffet over statsbudsjettet: – Gir ingen utvikling

Regjeringen: 2000 flere heldøgnsplasser

Antall heldøgns plasser i sykehjem og omsorgsboliger skal økes med 2 000. Regjeringen setter av 3,6 milliarder til formålet. Det viser forslaget til statsbudsjett for 2020.

Halvparten av pengene skal gå til å bygge nye plasser, mens resten skal gå til rehabilitering og utskifting av eksisterende plasser.

Kampsak for Frp: Statlig finansiering

Regjeringen vil utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten med seks nye kommuner. Målet med ordningen er å teste ut om statlig finansiering kan bidra til økt likebehandling over kommunegrensene.

I alt er 22,1 millioner kroner satt av til forsøket, som har vært en kampsak for Frp.

Kommunene Stjørdal, Selbu, Bjørnafjorden og Lillesand deltar i forsøket ut 2022. De seks nye kommunene må søke om å få være med innen 1. februar 2020.

En evaluering har tidligere slått fast at forsøket har ført til økte kostnader for tjenestene, mens antallet brukere ikke har økt.

Legeforeningen: Få lyspunkt

Statsbudsjettet 2020 er et helsebudsjett uten puls, melder legeforeningen på sine nettsider

– De siste årene har vært magre for helsesektoren, til tross for at det går svært godt i norsk økonomi. Situasjonen tilsier derfor at budsjettene burde styrkes. Likevel er det få lyspunkter å spore i regjeringens forslag til statsbudsjett, noe som er både overraskende og bekymringsfullt, sier legepresident Marit Hermansen.

Legeforeningen viser til at sykehusenes økonomiske handlingsrom har minsket vesentlig de siste årene. Det betyr mindre penger til drift og utvikling av sykehusene. 

I likhet med NSF-lederen er ikke legepresidenten fornøyd med bevilgninger til spesialisert helsepersonell.

 Hermansen viser til at finansiering til 38 nye såkalte LIS1-stillinger ikke er nok.

– Utlysningen av 19 nye stillinger i 2020, med oppstart først i 2021, er langt unna det årlige behovet på 200, som Helsedirektoratet og Legeforeningen etterlyser. Det er mange nyutdannede leger som venter på å starte med sin spesialisering, sier hun.