fbpx Snart valg på leder for de faglig engasjerte Hopp til hovedinnhold

Snart valg på leder for de faglig engasjerte

Hva er det som faktisk foregår der ute? Lederen for Sykepleierforbundets Sentralt fagforum sørger for at det blir fortalt. Snart er det valg på ny leder.

Rundt to uker før valget av ny leder i Norsk Sykepleierforbund, foregår det ikke fullt så mye omtalte valget av ny leder for Sentralt fagforum.

Sentralt fagforum skal sørge for samarbeid mellom alle de 35 faggruppene i NSF og for god kontakt begge veier med forbundsledelsen og organisasjonen for øvrig. 

– Hvis politisk ledelse trenger helt konkrete eksempler og innspill fra faggruppene om ting som foregår der ute, kan vi bidra, sier dagens leder Edel Bruun Bastøe.

Et av flere eksempler kommer fra en periode med mye elendighetsbeskrivelser fra eldreomsorgen.

– Da sørget vi for å fortelle om tilbud som fungerer bra, og som det kan være lurt å utvide. For eksempel trening på sykehjemmene.

I dag har Sentralt fagforum en katalog av eksempler som kan brukes når behovet måtte melde seg.

Faglig samarbeid

Samarbeidet mellom faggruppene er også en vesentlig del av jobben til Sentralt fagforum.

Den største faggruppen er det helsesykepleierne som har, med 3995 medlemmer. I den andre enden av skalaen ligger blant annet faggruppene for sykepleiere som jobber med smittevern, med astma og allergi eller med migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie.

–  Er det stor konkurranse om oppmerksomheten?

– Det kan det jo være, men faggruppene må uansett forholde seg til det NSF velger som satsingsområder, forteller Edel Bruun Bastøe.

– Men vi prøver like mye å legge til rette for samarbeid på tvers av faggruppene for saker som angår alle, for eksempel utdanning, sier Ine Myren Nesbø, en av to koordinatorer i Sentralt fagforum.

Det er lederne for alle de 35 faggruppene som skal avgjøre hvem som overtar vervet etter Edel Bruun Bastøe. Den som stemmes frem som ny leder i Sentralt fagforum, får vervet i fire år og er i likhet med sine to koordinatorer 100 prosent fristilt. 

Informasjonsflyt

Faggruppene er ment å være møteplasser der folk kan utveksle kunnskap og styrke sin faglige identitet. Bidragene til Sykepleierforbundets arbeid utad er svært viktige. Faggruppene har en selvstendig rolle overfor NSF og alt arbeid som foregår der er frivillig.

Tilrettelegging av møteplasser og god informasjonsflyt begge veier er avgjørende del av jobben til den som leder Sentralt fagforum. Koordinator Ine Myren Nesbø mener lederen har en «uhyre viktig jobb» som bindeledd mellom faggruppene, forbundsstyret og fag- og helsepolitisk avdeling.

– Vår jobb er å bidra til bevare engasjementet og aktiviteten i faggruppene og å støtte og inspirere folk til å fortsette, sier hun.

– Hvis man klarer å spille frem og tilbake og holde kommunikasjonen åpen og varm, styrker vi det fagpolitiske beinet vi står på.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse