fbpx Urinveisinfeksjon er noe sykepleiere kan lukte Hopp til hovedinnhold

Urinveisinfeksjon er noe sykepleiere kan lukte

Bildet viser et prøveglass med urin og en strimmel med urinstix.

Forsker ble overrasket over hvor mye sykepleiere bruker sansene.

Hanna Marie Ihlebæk gjorde feltarbeid på en kreftavdeling. Der kjente hun lukten av barndommens vitamintilskudd, og spurte litt tilfeldig sykepleierne om det var andre ting de luktet i jobben sin.

«Så klart», svarte de. «For eksempel urinveisinfeksjon eller clostridium. Det er kjempelett å lukte», var det en som sa.

«Urinveisinfeksjon er veldig distinkt. Jeg kan kjenne igjen den lukta ute i korridoren», sa en annen.

Denne dialogen gjengis av  Forskning.no, som først omtalte forskningen til Hanna Marie Ihlebæk.

Så selvsagt for sykepleiere

Ifølge Forskning.no var Ihlebæk på avdelingen da hun arbeidet med en ph.d., der hun ser på hvilken kunnskap sykepleiere bruker i jobben sin. Hun er utdannet sosialantropolog, og ansatt ved Høgskolen i Østfold. Ph.d. tar hun ved Senter for profesjonsstudier på OsloMet.

At lukt var et redskap sykepleierne brukte, var noe sykepleierne selv ikke hadde tenkt på å opplyse om. At de brukte luktesansen, var så selvsagt for dem. I tillegg var det en type kunnskap det var vanskelig å sette ord på.

Men forskeren ble overrasket. Hun forteller til Forskning.no at hun særlig ble interessert i hvordan sykepleierne brukte sansene sine. Hun sier sykepleierne bruker dem mer eller mindre bevisst.

Blikket brukes mer bevisst, noe som gjenspeiles i uttrykket «det kliniske blikket». Det kan forklares med at sykepleierne ser på og tar på pasienten. Men luktesansen bruker de mer ubevisst. Den er bare «på», og brukes bare aktivt hvis sykepleierne lukter noe som er feil.

Ikke nok med sanser

Forskning.no har også snakket med Edith Roth Gjevjon, redaktør i Sykepleien Forskning og instituttleder ved Lovisenberg diakonale høgskole.

– Selvfølgelig bruker vi luktesansen, sier hun.

– Sykepleiere bruker alle sansene, bortsett fra smak.

Gjevjon sier til Forskning.no at hun synes Ihlebæks forskning er god på å balansere hensyn til både standardisering og erfaringsbasert kunnskap. Hun mener sykepleiere trenger begge deler.

Men Gjevjon advarer mot å redusere sykepleie til noe som handler om intuisjon. Hun peker på at det ikke holder å lukte en urinveisinfeksjon. Mistanken må bekreftes med en prøve.

– Du må bekrefte det du sanser, sier hun til Forskning.no.

Les også:

Luktens lidelse

Kan vi stole på urinstiks?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse