fbpx MDG: Økt bemanning beste hastetiltak mot sykepleiermangel Hopp til hovedinnhold
Kommunevalget 2019

MDG: Økt bemanning beste hastetiltak mot sykepleiermangel

Ung mannlig politiker i hvit skjorte og lilla genser foran grønn busk

Får vi vekk noe av rapporteringen og byråkratiet, vil det gi sykepleierne større mulighet til å være fagfolk, mener Kristoffer Robin Haug, helsepolitisk talsperson i MDG.

Haug regner likevel høyere bemanning som det viktigste tiltaket på kort sikt for å få bukt med sykepleiermangelen. 

Her er Kristoffer Robin Haugs (MDG) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikere før valget:

Viktigst for å holde på sykepleierne

–  En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette:høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling.

MDGs svar: 
1. Høyere bemanning
– Underbemanning er av de selvforsterkende følgene av sykepleiermangelen. Det haster med å få kontroll på dette, sier Kristoffer Robin Haug. 

2. Flere heltidsstillinger 
– Enkelte har også behov for deltidsstillinger, så vi behøver ikke tvinge alle.

3. Bedre muligheter for kurs og faglig utvikling
– Vi vil ha vekk mye av byråkratiet og rapporteringsplikten som finnes i dag. Slik kan vi frigjøre tid slik at sykepleiere i større grad kan være fagfolk. 

4. Høyere lønn
– Vi vet det er vanskelig å holde på folk når de ser at det er veldig mange andre som gir betydelig bedre lønn, sier Haug. 

Utdanning i distriktene 

I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– I stor grad. Vi jobber for en overordnet plan som inkluderer både kommuner og utdanningsinstitusjoner og også universitetene. Her kan man koordinere videreutdanning og legge til rette for hospitering og trainee-ordninger på tvers av sykehus, spesialavdelinger og kommuner rundt i distriktene, mener Haug. 

Statlig finansiert eldreomsorg

Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– I prinsippet er vi positive til forsøksprosjekter som kan gi kunnskap om hva som er den beste politikken, sier Haug. 

– Ulempen her er at styringen av tjenesten kommer lenger unna de som trenger omsorgen. Noen av de foreløpige resultatene tyder også på at økte økonomiske rammer oppleves som positivt, men det betyr ikke nødvendigvis at den statlige styringen har gitt bedre tjenester.

Avstand til fødested 

Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– Vi har ingen vedtatt konkret grense for hva reisetiden bør være, utover kravene til følgetjenesten. Det vil variere med de naturlige forutsetningene rundt om i landet. Vi jobber uansett for å hindre nedlegging av fødesteder og også for å gjenopprette noen av dem som er fjernet. Det er viktig å ha et fødetilbud som er spredt nok til at folk får kortere reisetid, samtidig som det er samlet nok til at fagkompetansen kan opprettholdes på et tilstrekkelig høyt nivå.


Fakta
Sykepleiens intervjuer med partiene før lokalvalget 2019

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse