fbpx Høyre: Ønsker flere heltidsstillinger for sykepleiere – og høyere bemanning Hopp til hovedinnhold
Kommunevalget 2019

Høyre: Ønsker flere heltidsstillinger for sykepleiere – og høyere bemanning

Portrett av Bent Høie med kikrofon og blå dress, lener seg mot bordet

– Både heltidsstillinger, høyere bemanning og kompetanseutvikling er nødvendig for å få flere sykepleiere til å stå lenger i jobb, sier helseminister Bent Høie.

NB: På grunn av en ren misforståelse mellom Sykepleien og Høyre ga den første versjonen av denne artikkelen inntrykk av at Høie og Høyre mener at lønn er det viktigste middelet for å beholde sykepleiere. Dette beklager begge parter. Artikkelen, slik den står nå, er korrekt.

Høie har tidligere listet opp sykepleiermangelen som den mest alvorlige utfordringen i helsevesenet, sammenliknet med fastlegemangel, antibiotikaresistens og mangel på legemidler.

Her er Bent Høies (H) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikerne før valget:

Viktigst for å holde på sykepleierne

–  En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette: høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling.

Høyres svar: 

– Ett tiltak alene kan ikke løse utfordringen. Flere heltidsstillinger, høyere bemanning og kompetanseutvikling er viktige satsinger for regjeringen. Og nødvendig for å få sykepleiere til å stå lenger i jobb.

Helseministeren presiserer at lønn er et spørsmål for partene i arbeidslivet, men fremholder likevel at det er et viktig tiltak for å få flere til å bli i sykepleieryrket. 

Høie har valgt å ikke rangere de fire punktene, men sier dette om heltidsstillinger:

– Regjeringen vil ha en heltidskultur i helse- og omsorgstjenesten. Faste, hele stillinger er viktig for å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. Det kan også bidra til et godt arbeidsmiljø og redusere sykefravær. I en sektor der mer enn 70 prosent av de ansatte er kvinner, har dette dessuten et likestillingsperspektiv. Jeg har i flere år stilt krav til de regionale helseforetakene om at sykehusene skal ansette flest mulig i hele, faste stillinger.

Han sier videre dette om bedre muligheter for kurs og faglig utvikling:

– Vi må rekruttere flere sykepleiere, og vi må utvikle kompetansen til de sykepleierne vi har i dag. Å styrke ledelsen i helse- og omsorgstjenesten er også avgjørende, sier Høie og trekker frem en egen lederutdanning for ansatte i primærhelsetjenesten som eksempel på tiltak som er satt i gang.

Utdanning i distriktene 

–  I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– Det er viktig å tilby sykepleierstudier i nærheten av stedene der behovene finnes. Jeg er opptatt av at reformarbeidet i universitets- og høyskolesektoren ikke går på bekostning av, men heller bidrar til, desentraliserte og distriktsvennlige helse- og sosialutdanninger i hele landet, sier Bent Høie.

Statlig finansiert eldreomsorg

–  Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– Folk skal kunne motta gode og trygge helse- og omsorgstjenester uansett hvor i landet de bor. Målet med forsøket er å se om det fører til at folk behandles mer likt på tvers av kommunegrenser og om behovene blir bedre dekket, sier Høie og forteller at kommunene som deltar, melder om gode erfaringer. 

– De trekker blant annet frem økt brukermedvirkning og hyppigere og bedre vedtak om tjenester. 

Avstand til fødested 

–  Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– De siste ti årene har det vært små endringer i fødetilbudet, og regjeringen ønsker ingen ytterligere sentralisering. Endringer i fødetilbud vil bare kunne skje når vi bygger nye sykehus, lover Høie.

– Når all behandling og alle fagfolk fra to gamle sykehus flytter sammen i et nytt og moderne sykehus, må selvsagt fødeavdelingen flytte med.

Høie understreker likevel at han vil opprettholde et desentralisert fødetilbud med både små og mellomstore fødeavdelinger og med de store kvinneklinikkene.

– Men kvaliteten må være god alle steder.

Fakta
Sykepleiens intervjuer med partiene før lokalvalget 2019

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse