fbpx KrF: Heltid er det beste for arbeidsmiljø og pasienter Hopp til hovedinnhold
Kommunevalget 2019

KrF: Heltid er det beste for arbeidsmiljø og pasienter

Mannlig politiker i dress, foto fra halsen og opp. Foran gul vegg med små KrF-logoer.

Det er på tide å vurdere en bemanningsnorm i helse- og omsorgssektoren, slik vi har det i skole og barnehage, mener Geir Jørgen Bekkevold, KrFs helsepolitiske talsmann og leder av Stortingets helse- og omsorgskomité.

Her er Geir Jørgen Bekkevolds (KrF) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikerne før valget:   

Viktigst for å holde på sykepleierne

–  En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette:høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling.

KrF:
1.   Flere heltidsstillinger 
– Med tanke på fremtidens helse- og omsorgsutfordringer, må vi sikre flere hele stillinger, sier Bekkevold. 

– Heltid skaper kontinuitet i tjenesten og gjør det mulig å bygge gode fagmiljøer og et godt arbeidsmiljø. Heltid øker også pasientens mulighet til å erfare sammenheng i tjenestene.

2. Høyere bemanning
– Sykepleiere skårer høyt på alle risikofaktorer i arbeidsmiljøet. De skårer også høyest på fysisk og psykisk utmattelse etter endt arbeidsdag. Jeg mener det er på tide å vurdere en bemanningsnorm i helse- og omsorgssektoren, slik vi har det i skole og barnehage.

3. Høyere lønn

4. Bedre muligheter for kurs og faglig utvikling
 

Utdanning i distriktene 

–  I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– Det er viktig med en desentralisert og distriktsvennlig helseutdanning. Vi må tilby muligheter for studier i nærheten av der behovene faktisk er.

Statlig finansiert eldreomsorg

–  Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– Vårt primære standpunkt er at hovedansvaret for eldreomsorgen fortsatt bør ligge hos kommunen. Men jeg er åpen og avventende til resultatene fra forsøket når det er ferdig, sier Bekkevold. 

Avstand til fødested 

–  Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– Vi arbeider for en desentralisert sykehusstruktur og trygge fødetilbud over hele landet. Kommuner og helseforetak må bli flinkere til å realisere garantien folk med mer enn 90 minutters reisevei har, om følgetjeneste med jordmor.

Fakta
Sykepleiens intervjuer med partiene før lokalvalget 2019

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse