Omsorgsarbeidere vant ikke frem i søksmål mot Aleris

Bildet viser Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich.
I RETTSSALEN: Her er advokat Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich da rettssaken mellom de 24 omsorgsarbeiderne og Aleris startet i januar 2019.

Aleris kan innkassere en delvis seier etter at de ble saksøkt av 24 tidligere konsulenter. Selskapet ble helt frikjent i elleve av sakene.

Det slo Oslo tingrett fast onsdag.

Aleris Ungplan og BOI, som i ettertid har skiftet navn til Stendi, ble saksøkt av 24 tidligere konsulenter. De 24 har vært tilknyttet Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de skulle vært fast ansatt som ordinære arbeidstakere.

Fire av saksøkerne fikk medhold i at de skulle ansettes fast.

– Retten har gitt oss rett

Aleris’ advokat sier retten har gitt dem rett i de prinsipielt viktige spørsmålene

– Blant annet har Oslo tingrett slått fast at det ikke er belegg for å si at Aleris Ungplan og BOI AS har hatt noen økonomiske motiver for å bruke selvstendig næringsdrivende konsulenter. Vi vil nå sette oss grundig inn i tingrettens konklusjon, sier advokat Eirik Edvardsen på vegne av Aleris/Stendi i en pressemelding.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett er selskapet frikjent i 11 av 24 saker. Ingen av saksøkerne har vunnet frem i det vesentlige. Saksøkerne må selv dekke egne sakskostnader på til sammen vel 25 millioner kroner.

Tolv av saksøkerne ble tilkjent økonomisk kompensasjon og fikk delvis medhold, men beløpene de er tilkjent, er langt lavere enn kravene.

– Etter flertallets syn kan ingen av saksøkerne anses å ha vunnet «i det vesentlige», heter det i dommen.

Nedslående dom

Fagforbundets advokat sier han er skuffet.

– Denne dommen er nedslående. Jeg er veldig skuffet over at tingretten har kommet frem til at ikke alle omsorgsarbeiderne er omfattet av vernet i arbeidsmiljøloven. Dessuten mener jeg det er feil fortolkning av loven, sier advokat Kjetil Edvardsen.

Han representerer de 24 saksøkerne som er medlemmer av Fagforbundet, og som har fått bistand fra forbundet i konflikten med Aleris/Stendi.

I dommen fra Oslo tingrett har 13 av saksøkerne fått delvis medhold i kravet om fast ansettelse eller blitt tilkjent erstatning.

– Det er en kompleks dom med flere dissenser, som uttrykker mye tvil. Derfor må vi sette oss grundig inn i den. Jeg trenger nå tid til å fordøye dommen sammen med klientene, sier Edvardsen.

I snitt krevde hver av de 24 saksøkerne etterbetalt 1,3 millioner kroner, men resultatet ble rundt 1,1 millioner kroner til sammen. En av saksøkerne fikk 448 000 kroner alene.

Rettssaken startet i Oslo tingrett 14. januar og pågikk frem til 5. april.

Les også: Investeringsselskapet Triton kjøper Aleris

Erfarne helsefagarbeidere tjener mer enn nye sykepleiere

Bildet viser Lene Therese Mevik
STØRRE ANSVAR: – Jeg elsker yrket mitt, men forstår godt dem som sier at det er like greit å være helsefagarbeider. Det er ikke samme ansvar, men nesten det samme betalt, sier sykepleier Lene Therese Mevik.

I 2018 tjente en helsefagarbeider med 10 års ansiennitet 37 100 kroner mer i året enn en nyutdannet sykepleier i kommunen. I 2002 tjente de 15 000 kroner mindre.

I 2002 tjente en sykepleier innenfor KS-området med 0 års ansiennitet 250 000 kroner, mens en fagarbeider (hjelpepleier/omsorgsarbeider/helsefagarbeider) med 10 års ansiennitet tjente 235 000 kroner. 

Summene er minimum grunnlønn, uten tillegg, før skatt.

I 2008-oppgjøret gikk fagarbeiderne med 10 års ansiennitet forbi sykepleierne, og forskjellen har økt for hvert år, i fagarbeidernes favør (heretter kalt helsefagarbeider).

I 2018 tjente en helsefagarbeider med 10 års ansiennitet minimum 423 300 kroner i kommunen, mens lønna til en sykepleier med 0 års ansiennitet var 386 200 kroner. Det gir en differanse på 37 100 kroner i favør av helsefagarbeideren.

Les også: