Legemiddelverket vil kutte bruken av Piperacillin/Tazobactam med 50 prosent

Bildet viser et dråpekammer på et intravenøssett.
BRUKES I INTENSIVMEDISIN: Piperacillin/Tazobactam er, ifølge Steinar Madsen, et meget godt legemiddel og brukes blant annet til å behandle infeksjoner i buken.

– Sykepleierne har en viktig rolle å spille, mener fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Det er mangel på antibiotikumet Piperacillin/Tazobactam, ofte kalt Pip/Taz, og Legemiddelverket ber sykehusene halvere bruken for at lagrene ikke skal gå tomme.

Fagdirektør Steinar Madsen ber sykepleiere være obs.

– Dette er et veldig godt legemiddel, som brukes til alvorlig syke pasienter, sier han.

– Fordi det er så godt, har det fått en sentral plass i intensivmedisinen.

Legemiddelet brukes til å behandle alvorlig lungebetennelse, urinveis-, intraabdominale og hud- og bløtdelsinfeksjoner med komplikasjoner.

Å endre rutiner utgjør risiko

– At vi nå ber sykehusene redusere bruken av dette legemiddelet, gjør at de må endre rutinene, sier Madsen.

– Og det er ett av problemene med legemiddelmangel: At rutinene endres, gjør at det blir andre doseringer og mulige interaksjoner med andre legemidler pasientene får.

Madsen peker på at avansert intensivmedisin er basert på gode, gjennomarbeidede rutiner.

– Gode rutiner reduserer risiko for feil. Når rutinene må endres, utgjør det en risiko for pasientsikkerheten.

– Hvilken oppgave har sykepleierne i dette?

– De har en viktig oppgave i å være med å utarbeide nye rutiner og bruke dem i praksis.

– Bør de stille spørsmål når legene forordner Piperacillin/Tazobactam?

– Ja. De må spørre om det er mulig å bruke noe annet, og ikke ta for gitt at alle leger har fått med seg at bruken skal reduseres. Intensivavdelinger er travle, og her må man samarbeide til det beste for pasienter. For hver pasient bør man tenke seg om to ganger og spørre seg om det kan gis fullgod behandling med et annet antibiotikum.

De som trenger, skal få

Madsen understreker at pasienter som har behov for dette antibiotikumet, skal ha det.

– Lagrene er ikke tomme, men vi vil unngå at de blir det. Dette er et føre-var-tiltak.

Beslutningen om å anbefale 50 prosent reduksjon er tatt i samråd med Oslo universitetssykehus. Det fins alternativer til Piperacillin/Tazobactam, utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

– Og dere mener det er mulig å redusere bruken så mye, uten at det vil gå ut over pasientsikkerheten?

– Ja.

Pakninger fra Østerrike

Ifølge Legemiddelverket oppgir produsentene råvareproblemer som årsak til mangelen.

Dagens Medisin skriver at det er mangel på Piperacillin/Tazobactam 2g/0,25 g og 4g/0,5g pulver til infusjonsvæske.

Legemiddelverket har bestemt at produsenten får levere ut østerrikske pakninger av Piperacillin/Tazobactam. Men tilgangen til disse er begrenset.

Les også:

Slik kan sykepleiere redusere antibiotikabruken

Best til å gi mindre antibiotika

Er det greit å oppbevare legemidler på sprøyte?

Bildet viser Mette Lund og Hilde Sporsem på medisinrommet på intensiv, Oslo universitetssykehus, Ullevål.
PÅ MEDISINROMMET: Ledende spesialsykepleier Mette Lund og farmasøyt Hilde Sporsem på generell intensiv på Ullevål lager verktøy som gjør det enklere for sykepleierne å håndtere legemidler riktig.

På Oslo universitetssykehus har de egen retningslinje for håndtering av legemidler etter at de er åpnet.

Å åpne et legemiddel og trekke det opp i sprøyte defineres som en ny tilvirkning. I praksis betyr det at holdbarheten må vurderes på nytt.

Det kommer frem i en vurdering Relis har gjort. Relis er regionale legemiddelinformasjonssentre som gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell.

Får spørsmål

Relis får stadig henvendelser om opptrekk og oppbevaring av legemidler på sprøyte, ifølge farmasøyt og seksjonsleder for Relis Sør-Øst, Tone Westergren.

– Det kan være spørsmål om man kan trekke opp flere sprøyter på én gang, for eksempel av perorale miksturer hjemme hos en pasient. Eller det kan være spørsmål om hetteglass ment for infusjon, der man bare trenger å bruke litt til hver dosering. Ved å trekke opp flere doser får man brukt opp hele hetteglasset, sier hun.

Henvendelsene går gjerne via farmasøyt på apotek, som henvender seg til Relis.

– Ulik sårbarhet og holdbarhet

Westergren sier det er vanskelig å gi noen generelle regler, fordi det må vurderes individuelt i hvert