Kommunevalget 2019 Ap: Heltid gjør yrket mer attraktivt for sykepleiere som vil etablere seg

Hadia Tajik i hvit skjorte snakker og gestikulerer med høyre arm. Engasjert.
HELTID: Vi må ha flere heltidsjobber og færre sykehjem ut på anbud, mener Hadia Tajik.

Heltidsstillinger er også det viktigste tiltaket for å få flere sykepleiere til å stå i yrket, mener Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

Tett oppunder valget trekker Tajik frem offentlig drift av kommunale tjenester som et viktig virkemiddel for å sikre sykepleiernes lønn og pensjon. Det bør også ansettes nok folk til at sykepleierne kan få gjort jobben sin, mener hun.

Her er Hadia Tajiks (Ap) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikerne før valget:   

Viktigst for å holde på sykepleierne

– En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette: høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling. 

1. Flere heltidsstillinger 
– Deltid gjør det vanskeligere å få boliglån og å være økonomisk uavhengig, slår Hadia Tajik fast.

2. Høyere bemanning
– Sykepleiere bør gjøre sykepleieroppgaver. Underbemanning av helsefagarbeidere og andre fagfolk fører til at sykepleiere må gjøre masse andre ting. Når det i tillegg er for få sykepleiere på jobb, får de ikke god nok tid med pasientene, sier Tajik.

3. Høyere lønn
– Folk må ha en lønn de kan leve av. Derfor mener vi også at hjemmesykepleie og sykehjem ikke må legges ut på anbud. NHO-ansatte sykepleiere i Oslo tjener i snitt 60 000 kroner mindre enn dem i kommunen. Skal kommersielle selskaper få profitt, må de ofte kutte i lønn og pensjon. Det er ikke vi med på, sier Tajik. 

4. Bedre muligheter for kurs og faglig utvikling
– Dette er viktig for oss, sier Tajik. 

– Det handler om muligheten til å lære nye ting og endre arbeidsoppgaver i løpet av en karriere. Vi vet også at sykepleiere fremover vil møte pasienter med komplekse sykdomsbilder, noe som vil kreve mer kompetanse.

Utdanning i distriktene 

– I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– I stor grad. Vi vet at folk som utdanner seg i distriktet i større grad også tar seg jobb der, og det er særlig viktig å tilby desentraliserte utdanninger innen velferdsyrkene.

Statlig finansiert eldreomsorg

– Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– Nei. For det første er det ikke nødvendig å innføre mer byråkratisk skjemasystem i en sektor der vi bør ha tillit til fagfolkene. For det andre er det viktig at kommunenes tjenester henger sammen. Da er det unødvendig å skille dette ut til staten, sier Tajik. 

Avstand til fødested 

– Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– Vi mener dagens struktur er god og står ved de kvalitetskravene vi innførte da vi satt i regjering. Men kvinner som bor langt fra sykehus, må få med seg jordmor i ambulansen. Hele 77 kommuner mangler en slik døgnbemannet tjeneste.

– I tillegg må kvinner som har født, få lov til å ligge på sykehuset til de er klare for å reise hjem, og ikke effektiviseres bort i en stadig strammere sykehusøkonomi, sier Tajik.

Hvorfor er det sykehuset som er det «gjeveste»?

Haugsåsen Bofellesskap
BEDRE ENN SITT RYKTE Charlotte Bratseth har sett seg lei på at ikke flere nyutdannede sykepleiere velger kommunehelsetjenesten som arbeidsplass.

Jeg er på ingen måte imot å arbeide på sykehuset. Men jeg vil så gjerne prøve å løfte kommunen som arbeidsplass for nyutdannede sykepleiere! skriver Charlotte Bratseth.

Jeg er snart ved veis ende på sykepleiestudiet. Det gjenstår en stor eksamen, en del praksis og bacheloroppgave – til sammen ni måneder. De aller fleste studentene er i ferd med å danne seg et bilde av hva slags sykepleier de vil bli, og ikke bli. De er i ferd med å tenke over hvor de vil jobbe, og hvor de til slutt ønsker å ende opp.

De aller fleste vil jobbe på sykehus. Det forstår jeg godt. På sykehus jobber de i team med mange andre sykepleiere, har leger og stansteam i umiddelbar nærhet og får gjøre mange morsomme «sykepleieroppgaver». Jeg har ingenting negativt å si om sykehuset som arbeidsplass. Ikke annet enn det alle vet – at det er stor sykepleiemangel, men også mangel på fulle stillinger. På sykehuset er arbeidsbyrden stor, det er mye overbelegg og som sykepleier går vi ofte på akkord med viktige verdier og yrkesetiske retningslinjer.

Perfekt

Selv har jeg flere års erfaring fra kommunehelsetjenesten. Jeg har jobbet i hjemmetjenesten, men også på sykehjem. Jeg har alltid sett for meg at det er der jeg ønsker å jobbe, at det er et perfekt sted å få bruk for all den nyttige kunnskapen min. Mange sykepleiere som jobber i kommunen får...