fbpx Ap: Heltid gjør yrket mer attraktivt for sykepleiere som vil etablere seg Hopp til hovedinnhold
Kommunevalget 2019

Ap: Heltid gjør yrket mer attraktivt for sykepleiere som vil etablere seg

Hadia Tajik i hvit skjorte snakker og gestikulerer med høyre arm. Engasjert.

Heltidsstillinger er også det viktigste tiltaket for å få flere sykepleiere til å stå i yrket, mener Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

Tett oppunder valget trekker Tajik frem offentlig drift av kommunale tjenester som et viktig virkemiddel for å sikre sykepleiernes lønn og pensjon. Det bør også ansettes nok folk til at sykepleierne kan få gjort jobben sin, mener hun.

Her er Hadia Tajiks (Ap) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikerne før valget:   

Viktigst for å holde på sykepleierne

–  En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette:høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling. 

1.   Flere heltidsstillinger 
– Deltid gjør det vanskeligere å få boliglån og å være økonomisk uavhengig, slår Hadia Tajik fast.

2. Høyere bemanning
– Sykepleiere bør gjøre sykepleieroppgaver. Underbemanning av helsefagarbeidere og andre fagfolk fører til at sykepleiere må gjøre masse andre ting. Når det i tillegg er for få sykepleiere på jobb, får de ikke god nok tid med pasientene, sier Tajik.

3. Høyere lønn
– Folk må ha en lønn de kan leve av. Derfor mener vi også at hjemmesykepleie og sykehjem ikke må legges ut på anbud. NHO-ansatte sykepleiere i Oslo tjener i snitt 60 000 kroner mindre enn dem i kommunen. Skal kommersielle selskaper få profitt, må de ofte kutte i lønn og pensjon. Det er ikke vi med på, sier Tajik. 

4. Bedre muligheter for kurs og faglig utvikling
– Dette er viktig for oss, sier Tajik. 

– Det handler om muligheten til å lære nye ting og endre arbeidsoppgaver i løpet av en karriere. Vi vet også at sykepleiere fremover vil møte pasienter med komplekse sykdomsbilder, noe som vil kreve mer kompetanse.

Utdanning i distriktene 

–  I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– I stor grad. Vi vet at folk som utdanner seg i distriktet i større grad også tar seg jobb der, og det er særlig viktig å tilby desentraliserte utdanninger innen velferdsyrkene.

Statlig finansiert eldreomsorg

–  Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– Nei. For det første er det ikke nødvendig å innføre mer byråkratisk skjemasystem i en sektor der vi bør ha tillit til fagfolkene. For det andre er det viktig at kommunenes tjenester henger sammen. Da er det unødvendig å skille dette ut til staten, sier Tajik. 

Avstand til fødested 

–  Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– Vi mener dagens struktur er god og står ved de kvalitetskravene vi innførte da vi satt i regjering. Men kvinner som bor langt fra sykehus, må få med seg jordmor i ambulansen. Hele 77 kommuner mangler en slik døgnbemannet tjeneste.

– I tillegg må kvinner som har født, få lov til å ligge på sykehuset til de er klare for å reise hjem, og ikke effektiviseres bort i en stadig strammere sykehusøkonomi, sier Tajik.

Fakta
Sykepleiens intervjuer med partiene før lokalvalget 2019

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse