fbpx Nav endret vedtak om at kvinne måtte operere bort livmor for å få støtte Hopp til hovedinnhold

Nav endret vedtak om at kvinne måtte operere bort livmor for å få støtte

Bilde av Nav-skilt
IKKE GENERELT KRAV: – Det er ikke et generelt krav at kvinner med endometriose som søker om uføretrygd eller AAP må fjerne livmoren for å få stønad, slik det fremstilles i NRK-saken, understreker ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav. Foto: NTB Scanpix, Gorm Kallestad

En kvinne med diagnosen endometriose fikk avslag på stønad om uføretrygd fra Nav fordi hun ikke vil operere bort livmoren. Etter klage endret Nav vedtaket.

Merk: Denne saken så opprinnelig slik ut: Nav krever at kvinner opererer bort livmorDet du kan lese under her, er den korrigerte teksten NTB sendte ut etter at NRK hadde beklaget feil i sin sak. Her er NRKs beklagelse.

NRK skrev fredag om en kvinne som hadde fått avslag på sin søknad om uføretrygd ettersom hun ikke ville operere bort livmoren etter å ha fått diagnosen endometriose.

«Du er diagnostisert med endometriose. Nav ser at lidelsen påvirker funksjonsevnen i en slik grad at inntektsevnen din er nedsatt i dag. Ifølge sakens medisinske opplysninger fra din fastelege og spesialist i gynekologi, foreligger det imidlertid fortsatt behandling i form av hysterektomi som er vurdert som hensiktsmessig for deg å gjennomføre», het det i det opprinnelige vedtaket.

Hysterektomi betyr fjerning av livmor.

Medhold i klage

Etter at saken ble publisert, ble NRK gjort oppmerksom på at kvinnen deretter hadde fått medhold i sin klage på vedtaket etter at Nav på nytt vurderte fordelene og ulempene ved en slik operasjon.

Det skal likevel være flere kvinner som har fått samme beskjed og NRK har også skrevet om en kvinne som har fått beskjeden muntlig, men har ikke dokumentasjon for utsagnet.

– Det er faktisk kastrering! sier Elin Aase, en av kvinnene bak en Facebook-gruppe for endometriose-pasienter. Gruppen har over 1800 medlemmer.

– Ikke et generelt krav

Ytelsesdirektør Kjersti Monland i Nav svarer at de ikke kjenner til enkeltsaker og ikke er fritatt taushetsplikten i enkeltsaker. Hun erkjenner likevel at Nav kan kreve medisinske vurderinger.

– Vi kan kreve den medisinske vurderingen som gjør at arbeidsevnen blir bedre og holder seg ved like. Det er grunnlaget. Og i noen tilfeller kan vi kreve operasjoner fordi lovverket ikke skiller mellom ulike diagnoser. Vi er avhengige av å vurdere om det er mulig å komme tilbake til arbeid og skaffe seg egen inntekt, sier hun.

– Det er ikke et generelt krav at kvinner med endometriose som søker om uføretrygd eller AAP må fjerne livmoren for å få stønad, slik det fremstilles i NRK-saken, understreker Monland.

– Nav er ikke kjent med at fjerning av livmor er blitt stilt som et generelt krav, men vi vil likevel vurdere om det er behov for å presisere hvordan regelverket praktiseres, fortsetter hun.

– Ingen kur

Ifølge Endometrioseforeningen er fjerning av livmor ingen kur for endometriose.

– Det er mye feilkunnskap om endometriose. Vi vet for eksempel at adenomyose og endometriose blandes sammen. Førstnevnte sitter i livmorveggen og fjerning av livmor er dermed en kur. Det å fjerne livmor er derimot ikke en kur for endometriose, dette fordi endometriose er en tilstand der vev lignende livmorslimhinnen vokser utenfor selve livmoren. Endometriose er en kronisk sykdom, og vil kunne komme tilbake selv om vevet fjernes kirurgisk, heter det i en pressemelding fra foreningen.

Foreningen mener også at regelverket til Nav «i aller høyeste grad» bør gjennomgås og nyanseres.

Nytt palliativt tilbud som nesten ingen har oppdaget: Her vil de gi pasientene tid

Bildet viser Trude Laumann og Jan Erik Skjølås
KLARE: – Hjertelig velkommen til oss, sier avdelingsleder Trine Laumann og enhetsleder Jan Erik Skjølås ved splitter nye Lukas Hospice. Dit kan alle palliative pasienter fra hele landet komme, uansett diagnose. Foto: Karin Sjøhagen

Lukas Hospice åpnet 1. juli utenfor Trondheim. Der venter en sykepleiertung gjeng med fagfolk på pasientene, som kan komme fra hele landet. Hvis de bare oppdager tilbudet.

22 sykepleiere, to helsefagarbeidere, to leger, en fysioterapeut, en prest, en renholder og en helsesekretær er klare som egg. Men de har foreløpig ingen pasienter.

Det er situasjonen ved Lukas Hospice, som åpnet 1. juli ved Betania Malvik utenfor Trondheim. Lukas Hospice er Norges første hospice på kommunalt nivå som skal gi et nasjonalt tilbud i palliativ omsorg.

– Pasientene kan komme når som helst nå, sier enhetsleder og sykepleier Jan Erik Skjølås.

Under kommunalt omsorgsnivå

Betania Malvik er en avdeling under Lukas Stiftelsen, en privat, ideell og diakonal stiftelse som eier og driver helseinstitusjoner innen rehabilitering og geriatri i Trøndelag og psykiatri i Østfold. De har leveranseavtaler med regionale foretak og kommuner.

Lukas Hospice er under kommunalt omsorgsnivå, men driftsmidlene er statlige, de kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet og er gitt for en femårig prosjektperiode.

Bildet viser inngangspartiet til Lukas Hospice
PÅ LANDET: Lukas Hospice ligger naturskjønt til i Malvik, med utsikt over Trondheimsfjorden, mellom Trondheim og Værnes. Foto: Jan Erik Skjølås

Nytt og ukjent tilbud

Jan Erik Skjølås har mange år bak seg i helse- og overdoseteamet i Trondheim, hvor han jobbet gatenært og oppsøkte dem som trengte helsehjelp.

Her er det motsatt. Hit må pasienter fra hele landet finne frem sjøl. Neppe så lett når tilbudet er splitter nytt og ukjent.

Fire dager etter åpningen har det ikke kommet en eneste pasient til de tolv døgnplassene eller de åtte dagplassene som hospicet tilbyr.

Vil gi pasientene tid

– Hva gjør dere mens dere venter?

– Vi har kjørt introduksjonsprogram siden slutten av mai, så personalet er satt inn i hospice-ideologien, sier Skjølås.

– Hva vil det si?

– Det vil først og fremst si at vi gir pasientene tid. Det handler om å gi pasientene verdighet og god livskvalitet når livet går mot slutten. Det er jo stort sett bare sykepleiere her, og vi skal jobbe slik alle sykepleiere egentlig ønsker å jobbe. Ellers har vi brukt mye tid på å innarbeide rutiner og refleksjon i praksis.

Åpent for alle diagnoser

– Må kommunene henvise pasientene hit?

– Ja, men hvem som helst kan ta kontakt fra hele landet, så kan de kontakte kommunen sin etterpå. Kommunene må garantere for prisen, som er 1800 kroner per døgn. Det er veldig billig for en palliativ plass, sier Skjølås.

Her er det åpent for alle palliative pasienter, uansett diagnose.

– Hit kan du komme om du er rusavhengig, ALS-pasient eller you name it. Det er ikke bare for kreftpasienter, slik andre hospicer kan være, sier han.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.