Kvinne døde etter uforsvarlig sykehusdrift i Hammerfest

Bildet er et flyfoto av Hammerfest
NEDSLÅENDE RAPPORTER: I løpet av to og et halvt år, fra 2016 til 2018, har Fylkesmannen avdekket minst elleve lovbrudd i ulike tilsyn ved Hammerfest sykehus.

En rekke tilsyn har avdekket svikt i rutiner ved sykehuset i Hammerfest. Blant annet døde en kvinne etter at hun i tolv dager fikk høye doser med feil medisin.

Kvinnen ble forgiftet, fikk hjertestans og døde, skriver NRK, som siterer en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Finnmark.

Hendelsen, som skjedde i 2016, er en av flere episoder som omtales i en rekke nedslående tilsynsrapporter. I løpet av to og et halvt år, fra 2016 til 2018, påpeker Fylkesmannen minst elleve lovbrudd i ulike tilsyn ved sykehuset overfor NRK.

I feilmedisineringstilfellet fikk kvinnen rifampicin, et virkestoff som brukes i behandling av tuberkulose. I stedet skulle hun hatt rifaximin, som er en medisin mot hjernesykdom.

– Trygt å være pasient på Hammerfest sykehus

Fylkesmannen retter ikke kritikk mot enkeltpersoner i sin rapport, men mener at spesialisthelsetjenestelovens krav om forsvarlig drift er brutt.

Klinikksjef Jonas Valle Paulsen mener at de har gode og forsvarlige rutiner.

– Saken [fra 2016] har selvfølgelig hatt høy prioritet hos oss, og vi har behandlet den i flere råd og utvalg, som vi gjør i alle slike saker. Å anta at sykehuset ikke har gjort noe med rutiner etter en tilsynssak for tre år siden, er derfor helt feil, sier han og fortsetter:

– Vi jobber kontinuerlig med dette. Vi har dyktige fagfolk, og pasientene skal være sikre på at det er trygt å være pasient på Hammerfest sykehus, sier Paulsen.

Les også:

Stemmen fra praksis Vi trenger gode, felles rutiner for legemiddelhåndtering

Sykepleier legger ut medisiner i dosett på sykehjem i Os.
RELEVANT I DAGLIG ARBEID: En studie av Galek og medarbeidere resulterte i konsensus om 77 standarder for beste praksis i legemiddelhåndtering.

Listen med 77 standarder i legemiddelhåndtering kan brukes som en håndbok i hverdagen når vi håndterer avvik og evaluerer opplæringsplanen og rutiner, skriver Jenny Högberg.

Artikkelen Slik kan legemiddelhåndteringen bli mer forsvarlig og riktig av Galek og medarbeidere viser praktiske utfordringer relatert til legemiddelhåndtering i pleie- og omsorgstjenestene. Studien deres resulterte i konsensus, altså enighet, om 77 standarder til alle stegene i legemiddelhåndtering. Områdene kompetanse, dobbeltkontroll, faglig rådgivning og informasjonsutveksling trekkes frem.

Jeg har vært sykepleier siden 2005. Min nåværende rolle er avdelingssykepleier ved Hjemmebaserte tjenester Lovisenberg i Oslo kommune. I hjemmebaserte tjenester yter vi omsorgstjenester i hjemmene til brukerne. Medisinhåndtering utføres av sykepleiere, hjelpepleiere og pleieassistenter.

Ulik oppfatning av legemiddelhåndtering

Studien er relevant for min arbeidsplass, og jeg kjenner igjen utfordringene som tas opp. Jeg visste ikke at helsepersonell hadde så ulik oppfatning av legemiddelhåndtering. Forfatterne mener at en liste over konsensusbaserte standarder i legemiddelhåndtering kan bidra til å presisere hva som skal håndteres som avvik, og arbeidsgiverens...